เนื้อเพลง When I Fall in Love คำอ่านไทย Lesley Garrett

When I fall in love it will be forever
( ฮเว็น นาย ฟอล อิน ลัฝ อิท วิล บี เฟาะเรฝเออะ)
Or I’ll never fall in love
(ออ แอล เนฝเวอะ ฟอล อิน ลัฝ)
In a restless world like this is
(อิน อะ เรซทเล็ซ เวิลด ไลค ดีซ ซิส)
love is ended before it’s begun
(ลัฝ อีส เอ็นด บิโฟ อิทซ บิกัน)
And too many moonlight kisses
(แอ็นด ทู เมนอิ มูนไลท์ คีสเซซ)
seem to cool in the warmth of the sun
(ซีม ทู คูล อิน เดอะ วอมธ อ็อฝ เดอะ ซัน)
When I give my heart it will be completely
(ฮเว็น นาย กิฝ มาย ฮาท ดิธ วิล บี ค็อมพลีทลี)
Or I’ll never give my heart
(ออ แอล เนฝเวอะ กิฝ มาย ฮาท)
And the moment I can feel that you feel that way too
(แอ็นด เดอะ โมเม็นท ไอ แค็น ฟีล แดท ยู ฟีล แดท เว ทู)
Is when I fall in love with you.
(อีส ฮเว็น นาย ฟอล อิน ลัฝ วิฑ ยู)

In a restless world like this is
(อิน อะ เรซทเล็ซ เวิลด ไลค ดีซ ซิส)
Love is ended before it’s begun
(ลัฝ อีส เอ็นด บิโฟ อิทซ บิกัน)
And too many moonlight kisses
(แอ็นด ทู เมนอิ มูนไลท์ คีสเซซ)
Seem to cool in the warmth of the sun
(ซีม ทู คูล อิน เดอะ วอมธ อ็อฝ เดอะ ซัน)

When I give my heart it will be completely
(ฮเว็น นาย กิฝ มาย ฮาท ดิธ วิล บี ค็อมพลีทลี)
Or I’ll never give my heart
(ออ แอล เนฝเวอะ กิฝ มาย ฮาท)
And the moment I can feel that you feel that way too
(แอ็นด เดอะ โมเม็นท ไอ แค็น ฟีล แดท ยู ฟีล แดท เว ทู)
Is when I fall in love with you
(อีส ฮเว็น นาย ฟอล อิน ลัฝ วิฑ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When I Fall in Love คำอ่านไทย Lesley Garrett

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น