เนื้อเพลง The Long Run คำอ่านไทย Eagles

I used to hurry a lot, I used to worry a lot
( ไอ ยูซ ทู เฮอริ อะ ล็อท , ไอ ยูซ ทู เวอริ อะ ล็อท)
I used to stay out till the break of day
(ไอ ยูซ ทู ซเท เอ้า ทิล เดอะ บเรค อ็อฝ เด)
Oh, that didn’t get it,
(โอ , แดท ดิ๊นอิน เก็ท ดิธ ,)
It was high time I quit it
(อิท วอส ไฮ ไทม ไอ ควิท ดิธ)
I just couldn’t carry on that way
(ไอ จัซท คูดซึ่น แคริ ออน แดท เว)
Oh, I did some damage, I know it’s true
(โอ , ไอ ดิด ซัม แดมอิจ , ไอ โน อิทซ ทรู)
Didn’t know I was so lonely , till I found you
(ดิ๊นอิน โน ไอ วอส โซ โลนลิ , ทิล ไอ เฟานด ยู)
You can go the distance
(ยู แค็น โก เดอะ ดีซแท็นซ)
We’ll find out in the long run
(เว็ล ไฟนด เอ้า อิน เดอะ ล็อง รัน)
[in the long run]
([ อิน เดอะ ล็อง รัน ])
We can handle some resistance
(วี แค็น แฮ๊นเดิ้ล ซัม ริสีซแท็นซ)
If our love is a strong one [is a strong one]
(อิฟ เอ๊า ลัฝ อีส ซา ซทร็อง วัน [ อีส ซา ซทร็อง วัน ])
People talkin’ about is
(พี๊เพิ่ล ทอคกิ่น อะเบาท อีส)
they got nothin’ else to do
(เด ก็อท นอทติน เอ็ลซ ทู ดู)
When it all comes down we will
(ฮเว็น หนิด ออล คัม เดาน วี วิล)
still come through
(ซทิล คัม ธรู)
In the long run
(อิน เดอะ ล็อง รัน)
Ooh, I want to tell you, it’s a long run
(อู้ , ไอ ว็อนท ทู เท็ล ยู , อิทซ ซา ล็อง รัน)
You know I don’t understand why you don’t
(ยู โน ไอ ด้อนท์ อันเดิซแทนด ฮไว ยู ด้อนท์)
treat yourself better
(ทรีท ยุรเซลฟ เบทเทอะ)
do the crazy things that you do
(ดู เดอะ คเรสิ ธิง แดท ยู ดู)
Cause all the debutantes in Houston, baby,
(คอส ออล เดอะ เดบิวทานท ซิน ฮูซตัน , เบบิ ,)
couldn’t hold a candle to you
(คูดซึ่น โฮลด อะ แค๊นเดิ้ล ทู ยู)
Did you do it for love?
(ดิด ยู ดู อิท ฟอ ลัฝ)
Did you do it for money?
(ดิด ยู ดู อิท ฟอ มันอิ)
Did you do it for spite?
(ดิด ยู ดู อิท ฟอ ซไพท)
Did you think you had to, honey?
(ดิด ยู ธิงค ยู แฮ็ด ทู , ฮันอิ)
Who is gonna make it?
(ฮู อีส กอนนะ เมค อิท)
We’ll find out in the long run
(เว็ล ไฟนด เอ้า อิน เดอะ ล็อง รัน)
[in the long run]
([ อิน เดอะ ล็อง รัน ])
I know we can take it
(ไอ โน วี แค็น เทค อิท)
if our love is a strong one
(อิฟ เอ๊า ลัฝ อีส ซา ซทร็อง วัน)
[is a strong one]
([ อีส ซา ซทร็อง วัน ])
Well, we’re scared, but we ain’t shakin’
(เว็ล , เวีย ซคา , บัท วี เอน เชคกิน)
Kinda bent, but we ain’t breakin’
(กินดา เบ็นท , บัท วี เอน เบรกกิ้น)
in the long run
(อิน เดอะ ล็อง รัน)
Ooh, I want to tell you, it’s a long run
(อู้ , ไอ ว็อนท ทู เท็ล ยู , อิทซ ซา ล็อง รัน)
in the long run
(อิน เดอะ ล็อง รัน)
in the long run, [etc.]
(อิน เดอะ ล็อง รัน , [ อีทีซี])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Long Run คำอ่านไทย Eagles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น