เนื้อเพลง California คำอ่านไทย Rufus Wainwright

California, California
( แคลิฟอร์เนีย , แคลิฟอร์เนีย)
You’re such a wonder that I think I’ll stay in bed
(ยัวร์ ซัช อะ วันเดอะ แดท ไอ ธิงค แอล ซเท อิน เบ็ด)
Big time rollers, part time models
(บิก ไทม โรลเลอะ , พาท ไทม โม๊เด็ล)
So much to plunder
(โซ มัช ทู พลันเดอะ)
That I think I’ll sleep instead
(แดท ไอ ธิงค แอล ซลีพ อินซเทด)

I don’t know this sea of neon
(ไอ ด้อนท์ โน ดีซ ซี อ็อฝ นีอ็อน)
Thousand surfers, whiffs of freon
(เธาแส็น surfers , ฮวิฟ อ็อฝ freon)
And big nights back east with Rhoda
(แอ็นด บิก ไนท แบ็ค อีซท วิฑ Rhoda)
California please
(แคลิฟอร์เนีย พลีส)

There’s a moment
(แดร์ ซา โมเม็นท)
I’ve been saving
(แอฝ บีน เซฝอิง)
A kind of crucifix around this munchkin land
(อะ ไคนด อ็อฝ ครูซิฟิคซ อะเรานด ดีซ munchkin แล็นด)
Up north freezing, little me drooling
(อัพ นอธ ฟรีสอิง , ลิ๊ทเทิ่ล มี droolings)
That’s Entertainment’s on at eight
(แด๊ท เอนเทอะเทนเม็นท ออน แอ็ท เอท)
Come on Ginger slam
(คัมมอน จีนเจอะ ซแล็ม)

I don’t know this sea of neon
(ไอ ด้อนท์ โน ดีซ ซี อ็อฝ นีอ็อน)
Thousand surfers, whiffs of freon
(เธาแส็น surfers , ฮวิฟ อ็อฝ freon)
And my new grandma Bea Arthur
(แอ็นด มาย นยู แกรนมา Bea อาเธอะ)
Come on ever
(คัมมอน เอฝเออะ)

Ain’t it a shame that at the top
(เอน ดิธ ดา เฌม แดท แอ็ท เดอะ ท็อพ)
Peanut b*tter and jam they served you
(Peanut บี *tter แอ็นด แจ็ม เด เซิฝ ยู)
Ain’t it a shame that at the top
(เอน ดิธ ดา เฌม แดท แอ็ท เดอะ ท็อพ)
Still those soft skin boys can bruise you
(ซทิล โฑส ซ็อฟท ซคิน บอย แค็น บรูส ยู)
Yes I fell for a streaker
(เย็ซ ซาย เฟ็ล ฟอ รา streaker)

I don’t know this sea of neon
(ไอ ด้อนท์ โน ดีซ ซี อ็อฝ นีอ็อน)
Thousand surfers, whiffs of freon
(เธาแส็น surfers , ฮวิฟ อ็อฝ freon)

Ain’t it a shame
(เอน ดิธ ดา เฌม)
That all the world can’t enjoy your mad traditions
(แดท ดอร์ เดอะ เวิลด แค็นท เอ็นจอย ยุร แม็ด ทระดีฌอัน)
Ain’t it a shame that all the world
(เอน ดิธ ดา เฌม แดท ดอร์ เดอะ เวิลด)
Don’t got keys to their own ignitions
(ด้อนท์ ก็อท คี ทู แด โอน อิกนีฌอัน)
Life is the longest death in California
(ไลฟ อีส เดอะ ลองเกตชฺ เด็ธ อิน แคลิฟอร์เนีย)

California
(แคลิฟอร์เนีย)
You’re such a wonder that I think I’ll stay in bed
(ยัวร์ ซัช อะ วันเดอะ แดท ไอ ธิงค แอล ซเท อิน เบ็ด)
So much to plunder that I think I’ll sleep instead
(โซ มัช ทู พลันเดอะ แดท ไอ ธิงค แอล ซลีพ อินซเทด)
You’re such a wonder that I think I’ll stay in bed
(ยัวร์ ซัช อะ วันเดอะ แดท ไอ ธิงค แอล ซเท อิน เบ็ด)
So much to plunder that I think I’ll sleep instead
(โซ มัช ทู พลันเดอะ แดท ไอ ธิงค แอล ซลีพ อินซเทด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง California คำอ่านไทย Rufus Wainwright

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น