เนื้อเพลง Catch Me คำอ่านไทย Demi Lovato

Before I fall too fast
( บิโฟ ไอ ฟอล ทู ฟัซท)
Kiss me quick
(คิซ มี ควิค)
But make it last
(บัท เมค อิท ลาซท)
So I can see
(โซ ไอ แค็น ซี)
How badly this will hurt me
(เฮา แบดลิ ดีซ วิล เฮิท มี)
When you say goodbye
(ฮเว็น ยู เซ กู๊ดบาย)

Keep it sweet
(คีพ อิท สวี้ท)
Keep it slow
(คีพ อิท ซโล)
Let the future pass
(เล็ท เดอะ ฟยูเชอะ เพซ)
And don’t let go
(แอ็นด ด้อนท์ เล็ท โก)
But tonight, I could fall too soon
(บัท ทุไนท , ไอ เคิด ฟอล ทู ซูน)
Into this beautiful moonlight
(อีนทุ ดีซ บยูทิฟุล มูนไลท์)

But you’re so hypnotizing
(บัท ยัวร์ โซ hypnotizings)
You’ve got me laughing while I sing
(ยู๊ฟ ก็อท มี ลาฟอิง ฮไวล ไอ ซิง)
You’ve got me smiling in my sleep
(ยู๊ฟ ก็อท มี ซไมลอิง อิน มาย ซลีพ)
And I can see this unraveling
(แอ็นด ดาย แค็น ซี ดีซ อันราฝวลิง)
Your love is where I’m falling
(ยุร ลัฝ อีส ฮแว แอม ฟ๊อลิง)
But please don’t catch me
(บัท พลีส ด้อนท์ แค็ช มี)

See, this heart
(ซี , ดีซ ฮาท)
Won’t settle down
(ว็อนท เซ็ทเทิ่ล เดาน)
Like a child running scared from a clown
(ไลค เก ไชล รันนิง ซคา ฟร็อม มา คเลาน)
I’m terrified of what you’ll do
(แอม เทลิฟายด์ อ็อฝ ว็อท โยว ดู)
My stomach screams
(มาย ซทัมแอ็ค ซครีม)
Just when I look at you
(จัซท ฮเว็น นาย ลุค แกท ยู)

Run far away
(รัน ฟา อะเว)
So I can breathe
(โซ ไอ แค็น บรีฑ)
Even though you’re far from suffocating me
(อีเฝ็น โธ ยัวร์ ฟา ฟร็อม ซัฟโฟะเคทิง มี)
I can’t set my hopes too high
(ไอ แค็นท เซ็ท มาย โฮพ ทู ไฮ)
Cause every hello
(คอส เอฝริ เฮ็ลโล)
Ends with a goodbye
(เอ็นด วิฑ อะ กู๊ดบาย)

But you’re so hypnotizing
(บัท ยัวร์ โซ hypnotizings)
You’ve got me laughing while I sing
(ยู๊ฟ ก็อท มี ลาฟอิง ฮไวล ไอ ซิง)
You’ve got me smiling in my sleep
(ยู๊ฟ ก็อท มี ซไมลอิง อิน มาย ซลีพ)
And I can see this unraveling
(แอ็นด ดาย แค็น ซี ดีซ อันราฝวลิง)
Your love is where I’m falling
(ยุร ลัฝ อีส ฮแว แอม ฟ๊อลิง)
But please don’t catch me
(บัท พลีส ด้อนท์ แค็ช มี)

So now you see
(โซ เนา ยู ซี)
Why I’m scared
(ฮไว แอม ซคา)
I can’t open up my heart
(ไอ แค็นท โอเพ็น อัพ มาย ฮาท)
Without a care
(วิเฑาท ดา แค)
But here I go
(บัท เฮียร ไอ โก)
It’s what I feel
(อิทซ ว็อท ไอ ฟีล)
And for the first time in my life
(แอ็นด ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม อิน มาย ไลฟ)
I know it’s real
(ไอ โน อิทซ ริแอ็ล)

But you’re so hypnotizing
(บัท ยัวร์ โซ hypnotizings)
You’ve got me laughing while I sing
(ยู๊ฟ ก็อท มี ลาฟอิง ฮไวล ไอ ซิง)
You’ve got me smiling in my sleep
(ยู๊ฟ ก็อท มี ซไมลอิง อิน มาย ซลีพ)
And I can see this unraveling
(แอ็นด ดาย แค็น ซี ดีซ อันราฝวลิง)
Your love is where I’m falling
(ยุร ลัฝ อีส ฮแว แอม ฟ๊อลิง)
So please don’t catch me
(โซ พลีส ด้อนท์ แค็ช มี)
If this is love
(อิฟ ดีซ ซิส ลัฝ)
Please don’t break me
(พลีส ด้อนท์ บเรค มี)
I’m giving up
(แอม กีฝวิง อัพ)
So just catch me
(โซ จัซท แค็ช มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Catch Me คำอ่านไทย Demi Lovato

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น