เนื้อเพลง Fly with Me คำอ่านไทย Jonas Brothers

If time was still
( อิฟ ไทม วอส ซทิล)
The sun would never never find us
(เดอะ ซัน เวิด เนฝเวอะ เนฝเวอะ ไฟนด อัซ)
We could light up
(วี เคิด ไลท อัพ)
The sky tonight
(เดอะ ซไค ทุไนท)
If I would see the world through your eyes
(อิฟ ฟาย เวิด ซี เดอะ เวิลด ธรู ยุร ไอ)
Leave it all behind
(ลีฝ อิท ดอร์ บิไฮนด)

If it’s you and me forever
(อิฟ อิทซ ยู แอ็นด มี เฟาะเรฝเออะ)
If it’s you and me right now
(อิฟ อิทซ ยู แอ็นด มี ไรท เนา)
I’d be alright
(อาย บี ออลไร๊ท)
Be alright
(บี ออลไร๊ท)
We’re chasing stars to lose our shadow
(เวีย เชซิง ซทา ทู ลูส เอ๊า แฌดโอ)
Peter Pan and Wendy turned out fine
(พีเทอะ แพน แอ็นด เวนดี เทิน เอ้า ไฟน)
So won’t you fly with me
(โซ ว็อนท ยู ฟไล วิฑ มี)

Gotta fly with me now
(กอททะ ฟไล วิฑ มี เนา)

Now the past
(เนา เดอะ พาซท)
Can come alive
(แค็น คัม อะไลฝ)
And give it meaning
(แอ็นด กิฝ อิท มีนนิง)
And a reason
(แอ็นด อะ รี๊ซั่น)
To give all I can
(ทู กิฝ ออล ไอ แค็น)
To believe once again
(ทู บิลีฝ วันซ อะเกน)

If it’s you and me forever
(อิฟ อิทซ ยู แอ็นด มี เฟาะเรฝเออะ)
If it’s you and me right now
(อิฟ อิทซ ยู แอ็นด มี ไรท เนา)
I’d be alright
(อาย บี ออลไร๊ท)
Be alright
(บี ออลไร๊ท)
We’re chasing stars to lose our shadow
(เวีย เชซิง ซทา ทู ลูส เอ๊า แฌดโอ)
Peter Pan and Wendy turned out fine
(พีเทอะ แพน แอ็นด เวนดี เทิน เอ้า ไฟน)
So won’t you fly with me
(โซ ว็อนท ยู ฟไล วิฑ มี)

Maybe you were just afraid
(เมบี ยู เวอ จัซท อัฟเรด)
Knowing you were miles away
(โนอิง ยู เวอ ไมล อะเว)
From the place where you needed to be
(ฟร็อม เดอะ พเลซ ฮแว ยู นีด ทู บี)
And that’s right here with me
(แอ็นด แด๊ท ไรท เฮียร วิฑ มี)

It’s you and me forever
(อิทซ ยู แอ็นด มี เฟาะเรฝเออะ)
You and me right now
(ยู แอ็นด มี ไรท เนา)
I’d be alright
(อาย บี ออลไร๊ท)
We’re chasing stars to lose our shadow
(เวีย เชซิง ซทา ทู ลูส เอ๊า แฌดโอ)
Peter Pan and Wendy turned out fine
(พีเทอะ แพน แอ็นด เวนดี เทิน เอ้า ไฟน)
So won’t you fly with me
(โซ ว็อนท ยู ฟไล วิฑ มี)

If it’s you and me forever
(อิฟ อิทซ ยู แอ็นด มี เฟาะเรฝเออะ)
If it’s you and me right now
(อิฟ อิทซ ยู แอ็นด มี ไรท เนา)
I’d be alright
(อาย บี ออลไร๊ท)
Be alright
(บี ออลไร๊ท)
We’re chasing stars to lose shadow
(เวีย เชซิง ซทา ทู ลูส แฌดโอ)
Peter Pan and Wendy turned out fine
(พีเทอะ แพน แอ็นด เวนดี เทิน เอ้า ไฟน)
So won’t you fly, fly, fly
(โซ ว็อนท ยู ฟไล , ฟไล , ฟไล)
With me
(วิฑ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fly with Me คำอ่านไทย Jonas Brothers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น