เนื้อเพลง Lounge Act คำอ่านไทย Nirvana

Truth – covered in security
( ทรูธ คัฝเออะ อิน ซิคยูริทิ)
I can’t let you smother me
(ไอ แค็นท เล็ท ยู ซมัฑเออะ มี)
I’d like to, but it couldn’t work
(อาย ไลค ทู , บัท ดิธ คูดซึ่น เวิค)
Trading off and taking turns
(เทรดิ ออฟฟ แอ็นด เทคอิง เทิน)
I don’t regret a thing
(ไอ ด้อนท์ ริกเรท ดา ธิง)
And I’ve got this friend, you see
(แอ็นด แอฝ ก็อท ดีซ ฟเร็นด , ยู ซี)
Who makes me feel and I
(ฮู เมค มี ฟีล แอ็นด ดาย)
Wanted more than I could steal
(ว็อนท โม แฑ็น นาย เคิด ซทีล)
I’ll arrest myself, I’ll wear a shield
(แอล แอะเรซท ไมเซลฟ , แอล แว รา ฌีลด)
I’ll go out of my way to prove I still
(แอล โก เอ้า อ็อฝ มาย เว ทู พรูฝ ไอ ซทิล)
I still smell her on you
(ไอ ซทิล ซเม็ล เฮอ ออน ยู)

Don’t – tell me what I wanna hear
(ด้อนท์ เท็ล มี ว็อท ไอ วอนนา เฮีย)
Afraid of never knowing fear
(อัฟเรด อ็อฝ เนฝเวอะ โนอิง เฟีย)
Experience anything you need
(เอ็คซพีเรียนซ เอนอิธิง ยู นีด)
I’ll keep fighting jealousy
(แอล คีพ ไฟท์ดิง เจลอะซิ)
Until it’s f*cking gone
(อันทีล อิทซ เอฟ *คิง กอน)

And I’ve got this friend, you see
(แอ็นด แอฝ ก็อท ดีซ ฟเร็นด , ยู ซี)
Who makes me feel and I
(ฮู เมค มี ฟีล แอ็นด ดาย)
Wanted more than I could steal
(ว็อนท โม แฑ็น นาย เคิด ซทีล)
I’ll arrest myself, I’ll wear a shield
(แอล แอะเรซท ไมเซลฟ , แอล แว รา ฌีลด)
I’ll go out of my way to prove I still
(แอล โก เอ้า อ็อฝ มาย เว ทู พรูฝ ไอ ซทิล)
I still smell her on you
(ไอ ซทิล ซเม็ล เฮอ ออน ยู)

Truth! – covered in security
(ทรูธ ! คัฝเออะ อิน ซิคยูริทิ)
I can’t let you smother me
(ไอ แค็นท เล็ท ยู ซมัฑเออะ มี)
I’d like to but it couldn’t work
(อาย ไลค ทู บัท ดิธ คูดซึ่น เวิค)
Trading off and taking turns
(เทรดิ ออฟฟ แอ็นด เทคอิง เทิน)
I don’t regret a thing
(ไอ ด้อนท์ ริกเรท ดา ธิง)
And I’ve got this friend, you see
(แอ็นด แอฝ ก็อท ดีซ ฟเร็นด , ยู ซี)
Who makes me feel and I
(ฮู เมค มี ฟีล แอ็นด ดาย)
Wanted more than I could steal
(ว็อนท โม แฑ็น นาย เคิด ซทีล)
I’ll arrest myself, I’ll wear a shield
(แอล แอะเรซท ไมเซลฟ , แอล แว รา ฌีลด)
I’ll go out of my way to make you a deal
(แอล โก เอ้า อ็อฝ มาย เว ทู เมค ยู อะ ดีล)
We’ve made a pact to learn from who
(หวีบ เมด อะ แพ็คท ทู เลิน ฟร็อม ฮู)
Ever we want without new rules
(เอฝเออะ วี ว็อนท วิเฑาท นยู รูล)
We’ll share what’s lost and what we grew
(เว็ล แฌ ว็อท ล็อซท แอ็นด ว็อท วี กรู)
They’ll go out of their way
(เด๊ว โก เอ้า อ็อฝ แด เว)
To prove they still
(ทู พรูฝ เด ซทิล)

Still smell her on you [x3]
(ซทิล ซเม็ล เฮอ ออน ยู [ x3 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lounge Act คำอ่านไทย Nirvana

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น