เนื้อเพลง OMG คำอ่านไทย Usher feat Will.I.Am

[Will.I.Am:]
( [ วิล ไอ แอ็ม : ])
Oh my gosh
(โอ มาย ก็อฌ)
Baby let me……
(เบบิ เล็ท มี)
I did it again, so I’m gone let the beat drop
(ไอ ดิด ดิท อะเกน , โซ แอม กอน เล็ท เดอะ บีท ดร็อพ)
Oh my
(โอ มาย)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Baby let me love you down
(เบบิ เล็ท มี ลัฝ ยู เดาน)
There’s so many ways to love ya
(แดร์ โซ เมนอิ เว ทู ลัฝ ยา)
Baby I can break you down
(เบบิ ไอ แค็น บเรค ยู เดาน)
There’s so many ways to love ya
(แดร์ โซ เมนอิ เว ทู ลัฝ ยา)
Got me like, ooh myy gosh I’m soo in love
(ก็อท มี ไลค , อู้ myy ก็อฌ แอม soo อิน ลัฝ)
I found you finally, you make me want to say
(ไอ เฟานด ยู ไฟแน็ลลิ , ยู เมค มี ว็อนท ทู เซ)
Oh, oh , oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
(โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ ,)
Ohh my gosh
(โอ้ มาย ก็อฌ)

You make me want to say
(ยู เมค มี ว็อนท ทู เซ)

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ)

[Verse 1:]
([ เฝิซ วัน : ])
I fell in love with shawty when I seen her on the dance floor
(ไอ เฟ็ล อิน ลัฝ วิฑ ชาวดี้ ฮเว็น นาย ซีน เฮอ ออน เดอะ ดานซ ฟโล)
She was dancing sexy, pop, pop, popping, dropping, dropping low
(ชี วอส แด็นซิง เซคซิ , พ็อพ , พ็อพ , พ๊อพปิง , ดรอพพิงส , ดรอพพิงส โล)
Never ever has a lady hit me on the first sight
(เนฝเวอะ เอฝเออะ แฮ็ส ซา เลดิ ฮิท มี ออน เดอะ เฟิซท ไซท)
This was something special; this was just like dynamite
(ดีซ วอส ซัมติง ซเพฌแอ็ล ; ดีซ วอส จัซท ไลค ไดนะไมท)
Honey got a booty like pow, pow, pow
(ฮันอิ ก็อท ดา บูทิ ไลค พาว , พาว , พาว)
Honey got some boobies like wow, oh wow
(ฮันอิ ก็อท ซัม boobies ไลค เวา , โอ เวา)
Girl you know I’m loving your, loving your style
(เกิล ยู โน แอม ลัฝอิง ยุร , ลัฝอิง ยุร ซไทล)
Check, check, check, check, check, checking you out like,
(เช็ค , เช็ค , เช็ค , เช็ค , เช็ค , เช็คติ้ง ยู เอ้า ไลค ,)
Ooh [oooh] she got it allll
(อู้ [ อู้ ] ชี ก็อท ดิธ allll)
Sexy from her head to toe
(เซคซิ ฟร็อม เฮอ เฮ็ด ทู โท)
And I want it all, it all, it all
(แอ็นด ดาย ว็อนท ดิธ ดอร์ , อิท ดอร์ , อิท ดอร์)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Baby let me love you down
(เบบิ เล็ท มี ลัฝ ยู เดาน)
There’s so many ways to love ya
(แดร์ โซ เมนอิ เว ทู ลัฝ ยา)
Baby I can break you down
(เบบิ ไอ แค็น บเรค ยู เดาน)
There’s so many ways to love ya
(แดร์ โซ เมนอิ เว ทู ลัฝ ยา)
Got me like, ooh myy gosh I’m soo in love
(ก็อท มี ไลค , อู้ myy ก็อฌ แอม soo อิน ลัฝ)
I found you finally, you make me want to say
(ไอ เฟานด ยู ไฟแน็ลลิ , ยู เมค มี ว็อนท ทู เซ)
Oh, oh , oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
(โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ ,)
Ohh my gosh
(โอ้ มาย ก็อฌ)

You make me want to say [repeat 2x]
(ยู เมค มี ว็อนท ทู เซ [ ริพีท 2x ])
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ)

[Will.I.Am:]
([ วิล ไอ แอ็ม : ])
Feel so hard for honey out of all the girls up in this club
(ฟีล โซ ฮาด ฟอ ฮันอิ เอ้า อ็อฝ ออล เดอะ เกิล อัพ อิน ดีซ คลับ)
This one got me whipped, just off one look, yep I fell in love
(ดีซ วัน ก็อท มี วิพชฺ , จัซท ออฟฟ วัน ลุค , เย็พ ไอ เฟ็ล อิน ลัฝ)
This one something special, this one just like dynamite
(ดีซ วัน ซัมติง ซเพฌแอ็ล , ดีซ วัน จัซท ไลค ไดนะไมท)
You’re, you’re, you’re, you’re, you’re, you’re, you’re out of sight
(ยัวร์ , ยัวร์ , ยัวร์ , ยัวร์ , ยัวร์ , ยัวร์ , ยัวร์ เอ้า อ็อฝ ไซท)
Fell in love with honey like my, oh my
(เฟ็ล อิน ลัฝ วิฑ ฮันอิ ไลค มาย , โอ มาย)
Honey looking wonderful; fly, so fly
(ฮันอิ ลุคอิง วันเดอะฟุล ; ฟไล , โซ ฟไล)
Honey like a supermodel; my, oh my
(ฮันอิ ไลค เก ซูเปอร์โมเดล ; มาย , โอ มาย)
Baby how you do that, make a grown man cry?
(เบบิ เฮา ยู ดู แดท , เมค เก กโรน แม็น คไร)
Ooh [oooh] baby, you got it alll
(อู้ [ อู้ ] เบบิ , ยู ก็อท ดิธ alll)
Sexy from her head to the toe
(เซคซิ ฟร็อม เฮอ เฮ็ด ทู เดอะ โท)
And I want it all, it all, it all
(แอ็นด ดาย ว็อนท ดิธ ดอร์ , อิท ดอร์ , อิท ดอร์)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
So, honey let me love you down
(โซ , ฮันอิ เล็ท มี ลัฝ ยู เดาน)
There’s so many ways to love ya
(แดร์ โซ เมนอิ เว ทู ลัฝ ยา)
Baby I can break it down
(เบบิ ไอ แค็น บเรค อิท เดาน)
There’s so many ways to love ya
(แดร์ โซ เมนอิ เว ทู ลัฝ ยา)
Got me like, ooh myy gosh I’m soo in love I found you finallyy,
(ก็อท มี ไลค , อู้ myy ก็อฌ แอม soo อิน ลัฝ ไอ เฟานด ยู finallyy ,)
You make me want to say..
(ยู เมค มี ว็อนท ทู เซ)
Oh, oh , oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
(โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ ,)
Oh My Gosh!
(โอ มาย ก็อฌ !)

Oh my gosh
(โอ มาย ก็อฌ)
Oh my
(โอ มาย)
Oh my
(โอ มาย)
Oh, oh my gosh
(โอ , โอ มาย ก็อฌ)

[Will.I.Am:]
([ วิล ไอ แอ็ม : ])
Oh myy gosh
(โอ myy ก็อฌ)
I did it again
(ไอ ดิด ดิท อะเกน)
So I’m gone let the beat drop
(โซ แอม กอน เล็ท เดอะ บีท ดร็อพ)

[Usher:]
([ อัฌเออะ : ])
Oh, oh, oh myy
(โอ , โอ , โอ myy)
Oh, oh, oh my, my, my, my, my, my
(โอ , โอ , โอ มาย , มาย , มาย , มาย , มาย , มาย)
Ooh my gosh [x3]
(อู้ มาย ก็อฌ [ x3 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง OMG คำอ่านไทย Usher feat Will.I.Am

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น