เนื้อเพลง Destiny คำอ่านไทย Zero 7

I lie awake
( ไอ ไล อะเวค)
I’ve gone to ground
(แอฝ กอน ทู กเรานด)
I’m watching porn
(แอม วัทชิง พรอน)
In my hotel dressing gown
(อิน มาย โฮเทล ดเรซซิง เกาน)
Now I dream of you
(เนา ไอ ดรีม อ็อฝ ยู)
But I still believe
(บัท ไอ ซทิล บิลีฝ)
There’s only enough for one in this
(แดร์ โอ๊นลี่ อินัฟ ฟอ วัน อิน ดีซ)
Lonely hotel suite
(โลนลิ โฮเทล ซวีท)

The journey’s long
(เดอะ เจอนิ ล็อง)
And it feels so bad
(แอ็นด ดิท ฟีล โซ แบ็ด)
I’m thinking back to the last day we had.
(แอม ติ้งกิง แบ็ค ทู เดอะ ลาซท เด วี แฮ็ด)
Old moon fades into the new
(โอลด มูน เฝด อีนทุ เดอะ นยู)
Soon I know I’ll be back with you
(ซูน นาย โน แอล บี แบ็ค วิฑ ยู)
I’m nearly with you
(แอม เนียลิ วิฑ ยู)
I’m nearly with you
(แอม เนียลิ วิฑ ยู)

When I’m weak I draw strength from you
(ฮเว็น แอม วีค ไอ ดรอ ซทเร็งธ ฟร็อม ยู)
And when you’re lost I know how to change your mood
(แอ็นด ฮเว็น ยัวร์ ล็อซท ไอ โน เฮา ทู เชนจ ยุร มูด)
And when I’m down you breathe life over me
(แอ็นด ฮเว็น แอม เดาน ยู บรีฑ ไลฟ โอเฝอะ มี)
Even though we’re miles apart we are each other’s destiny
(อีเฝ็น โธ เวีย ไมล อะพาท วี อาร์ อีช อัฑเออะ เดซทินิ)

On a clear day
(ออน อะ คเลีย เด)
I’ll fly home to you
(แอล ฟไล โฮม ทู ยู)
I’m bending time getting back to you
(แอม แบนดิง ไทม เกดดดิ้ง แบ็ค ทู ยู)
Old moon fades into the new
(โอลด มูน เฝด อีนทุ เดอะ นยู)
Soon I know I’ll be back with you
(ซูน นาย โน แอล บี แบ็ค วิฑ ยู)
I’m nearly with you
(แอม เนียลิ วิฑ ยู)
I’m nearly with you
(แอม เนียลิ วิฑ ยู)

When I’m weak I draw strength from you
(ฮเว็น แอม วีค ไอ ดรอ ซทเร็งธ ฟร็อม ยู)
And when you’re lost I know how to change your mood
(แอ็นด ฮเว็น ยัวร์ ล็อซท ไอ โน เฮา ทู เชนจ ยุร มูด)
And when I’m down you breathe life over me
(แอ็นด ฮเว็น แอม เดาน ยู บรีฑ ไลฟ โอเฝอะ มี)
Even though we’re miles apart we are each other’s destiny
(อีเฝ็น โธ เวีย ไมล อะพาท วี อาร์ อีช อัฑเออะ เดซทินิ)

When I’m weak I draw strength from you
(ฮเว็น แอม วีค ไอ ดรอ ซทเร็งธ ฟร็อม ยู)
And when you’re lost I know how to change your mood
(แอ็นด ฮเว็น ยัวร์ ล็อซท ไอ โน เฮา ทู เชนจ ยุร มูด)
And when I’m down you breathe life over me
(แอ็นด ฮเว็น แอม เดาน ยู บรีฑ ไลฟ โอเฝอะ มี)
Even though we’re miles apart we are each other’s destiny
(อีเฝ็น โธ เวีย ไมล อะพาท วี อาร์ อีช อัฑเออะ เดซทินิ)

I’ll fly, I’ll fly home
(แอล ฟไล , แอล ฟไล โฮม)
I’ll fly home and I’ll fly home
(แอล ฟไล โฮม แอ็นด แอล ฟไล โฮม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Destiny คำอ่านไทย Zero 7

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น