เนื้อเพลง Nasty Girl คำอ่านไทย Too Phat

Chorus [2x]
( โครัซ [ 2x ])
[Ku tergoda]
([ Ku tergoda ])
Hey! You’s a classy girl
(เฮ ! ยู ซา คลาซซิ เกิล)
[Senyuman manismu]
([ Senyuman manismu ])
Can you get nasty girl?
(แค็น ยู เก็ท นาซทิ เกิล)
[Ku terpikat]
([ Ku terpikat ])
Wanna get naughty yo
(วอนนา เก็ท นอทิ โย)
I’m down wit’ it
(แอม เดาน วิท ดิธ)
[Kepadamu]
([ Kepadamu ])
If you back that thing up
(อิฟ ยู แบ็ค แดท ธิง อัพ)
Yo I’m gon’ hit it
(โย แอม ก็อน ฮิท ดิธ)

Verse 1
(เฝิซ วัน)
Yo, I make jams
(โย , ไอ เมค แจ็ม)
Sure clubs gon’ blast
(ฌุร คลับ ก็อน บลาซท)
Make ’em freaks dance
(เมค เอ็ม ฟรีค ดานซ)
Lose g-strings fast
(ลูส จี ซทริง ฟัซท)
Yes I love as
(เย็ซ ซาย ลัฝ แอ็ส)
And flings that don’t last
(แอ็นด ฟลิง แดท ด้อนท์ ลาซท)
They call me a sophisticated thug
(เด คอล มี อะ โซะฟิซทิเคท ธัก)
Like Rass Kass
(ไลค Rass Kass)
Hey ma
(เฮ มา)
Looking like a million
(ลุคอิง ไลค เก มีลยัน)
Judging by the way you roam
(จั๊ดจิ้ง ไบ เดอะ เว ยู โรม)
Is you half Italian?
(อีส ยู ฮาล์ฟ อิแทลแย็น)
Now my song be on
(เนา มาย ซ็อง บี ออน)
Stir up the ambience
(ซเทอ อัพ ดิ ambience)
You my Destiny Child
(ยู มาย เดซทินิ ไชล)
No need to look beyond, say
(โน นีด ทู ลุค บิยอนด , เซ)
Whatchu wanna
(วอทชู วอนนา)
We can play how you wanna
(วี แค็น พเล เฮา ยู วอนนา)
No need to waste time
(โน นีด ทู เวซท ไทม)
And play virgin like Madonna
(แอ็นด พเล เฝอจิน ไลค มาดอนน่า)
Me and you gon’ hit town
(มี แอ็นด ยู ก็อน ฮิท ทาวน์)
And paint it red
(แอ็นด เพนท ดิธ เร็ด)
And still keep it hip-hop
(แอ็นด ซทิล คีพ อิท ฮิพ ฮ็อพ)
With throw ups and tags
(วิฑ ธโร อัพสฺ แซน แท็ก)
Seen you up in mags
(ซีน ยู อัพ อิน แมก)
You’s a model right?
(ยู ซา โม๊เด็ล ไรท)
And you look mighty tight
(แอ็นด ยู ลุค ไมทอิ ไทท)
Walk like a model might
(วอค ไลค เก โม๊เด็ล ไมท)
This Joe Dolomite
(ดีซ โจ Dolomite)
Now get ya’ mind right
(เนา เก็ท ยา ไมนด ไรท)
Me and you B
(มี แอ็นด ยู บี)
Gon’ get freaky tonight
(ก็อน เก็ท ฟรีคกี้ทุไนท)

Chorus[2x]
(โครัซ [ 2x ])
[Ku tergoda]
([ Ku tergoda ])
Hey! You’s a classy girl
(เฮ ! ยู ซา คลาซซิ เกิล)
[Senyuman manismu]
([ Senyuman manismu ])
Can you get nasty girl?
(แค็น ยู เก็ท นาซทิ เกิล)
[Ku terpikat]
([ Ku terpikat ])
Wanna get naughty yo
(วอนนา เก็ท นอทิ โย)
I’m down wit’ it
(แอม เดาน วิท ดิธ)
[Kepadamu]
([ Kepadamu ])
If you back that thing up
(อิฟ ยู แบ็ค แดท ธิง อัพ)
Yo I’m gon’ hit it
(โย แอม ก็อน ฮิท ดิธ)

Verse 2
(เฝิซ ทู)
Now it’s bout time
(เนา อิทซ เบาท ไทม)
We bring you a club banger
(วี บริง ยู อะ คลับ แบงเงอ)
Show you how to party
(โฌ ยู เฮา ทู พาทิ)
In a hip-hop manner
(อิน อะ ฮิพ ฮ็อพ แมนเนอะ)
Call me hip-hop santa
(คอล มี ฮิพ ฮ็อพ แซนดา)
Come sit on my lap
(คัม ซิท ออน มาย แล็พ)
Ask you friends to come over
(อาซค ยู ฟเร็นด ทู คัม โอเฝอะ)
They can hang with my cats
(เด แค็น แฮ็ง วิฑ มาย แค็ท)
While you can tell me
(ฮไวล ยู แค็น เท็ล มี)
If you’re a naughty lil’ thing
(อิฟ ยัวร์ อะ นอทิ ลิล ธิง)
No I can’t read minds
(โน ไอ แค็นท เร็ด ไมนด)
But I know what you’re thinking
(บัท ไอ โน ว็อท ยัวร์ ติ้งกิง)
Nasty intentions
(นาซทิ อินเทนฌัน)
Now party with me
(เนา พาทิ วิฑ มี)
And by the end of the night
(แอ็นด ไบ ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ ไนท)
You gon’ leave prolly wit’ me
(ยู ก็อน ลีฝ พอวลี่ วิท มี)
And know exactly
(แอ็นด โน เอ็กแสคทลิ)
Why they call me Big Joe
(ฮไว เด คอล มี บิก โจ)
And why I’ve got gurlies
(แอ็นด ฮไว แอฝ ก็อท gurlies)
Lined up like corn rows
(ไลน อัพ ไลค คอน เรา)
Skirts up like Monroe
(ซเคิท อัพ ไลค มอนโร)
Lined out my condo
(ไลน เอ้า มาย คอนโด)
They bend like elbows
(เด เบ็นด ไลค เอลโบ)
[Freaky?] That’s for sure
([ ฟรีคกี้] แด๊ท ฟอ ฌุร)
And at the height of the night
(แอ็นด แอ็ท เดอะ ไฮท อ็อฝ เดอะ ไนท)
Yeah I love ’em too
(เย่ ไอ ลัฝ เอ็ม ทู)
Just remember that
(จัซท ริเมมเบอะ แดท)
You never gonna be my boo
(ยู เนฝเวอะ กอนนะ บี มาย บู)
You know how we do
(ยู โน เฮา วี ดู)
If you came to party
(อิฟ ยู เคม ทู พาทิ)
Joe Flow and Phase Too
(โจ ฟโล แอ็นด เฟส ทู)
Yo’ we get rowdy…
(โย วี เก็ท เราดิ)

Chorus [2x]
(โครัซ [ 2x ])
[Ku tergoda]
([ Ku tergoda ])
Hey! You’s a classy girl
(เฮ ! ยู ซา คลาซซิ เกิล)
[Senyuman manismu]
([ Senyuman manismu ])
Can you get nasty girl?
(แค็น ยู เก็ท นาซทิ เกิล)
[Ku terpikat]
([ Ku terpikat ])
Wanna get naughty yo
(วอนนา เก็ท นอทิ โย)
I’m down wit’ it
(แอม เดาน วิท ดิธ)
[Kepadamu]
([ Kepadamu ])
If you back that thing up
(อิฟ ยู แบ็ค แดท ธิง อัพ)
Yo I’m gon’ hit it
(โย แอม ก็อน ฮิท ดิธ)

Bridge [2x]
(บริจ [ 2x ])
Now throw ya’ hands in the air [just do it]
(เนา ธโร ยา แฮ็นด ซิน ดิ แอ [ จัซท ดู อิท ])
And wave ’em from wall to wall [just do it]
(แอ็นด เวฝ เอ็ม ฟร็อม วอล ทู วอล [ จัซท ดู อิท ])
Well if you like the sound
(เว็ล อิฟ ยู ไลค เดอะ เซานด)
And you having a ball
(แอ็นด ยู แฮฝวิ่ง อะ บอล)
Join in and say
(จอยน อิน แอ็นด เซ)
“I hear y’all”
(“I เฮีย yall”)

Verse 3
(เฝิซ ที)
[Where you be?]
([ ฮแว ยู บี ])
You know me up in the V-I-P
(ยู โน มี อัพ อิน เดอะ วี ไอ พี)
Or next to the DJ
(ออ เน็คซท ทู เดอะ ดีเจ)
Rock the P-ARTY
(ร็อค เดอะ พี อาทิ)
The freaks I see
(เดอะ ฟรีค ซาย ซี)
Know they steady watching we
(โน เด ซเทดอิ วัทชิง วี)
When we roll
(ฮเว็น วี โรล)
Screw a dress code
(ซครู อะ ดเรซ โคด)
We walk in free
(วี วอค อิน ฟรี)
They say that’s probably he
(เด เซ แด๊ท พรอบอับลิ ฮี)
Now check the kicks son
(เนา เช็ค เดอะ คิด ซัน)
We don’t bother with loafers
(วี ด้อนท์ บอฑเออะ วิฑ โลฟเออะ)
We rocking Air Force One’s
(วี รอคกิง แอ โฟซ วัน)
Rob yuppie fools
(ร็อบ yuppie ฟูล)
For fun call their boo’s
(ฟอ ฟัน คอล แด บู)
” Hey hun, come here girl
(” เฮ ฮัน , คัม เฮียร เกิล)
Screw your man I show you how it’s done ”
(ซครู ยุร แม็น นาย โฌ ยู เฮา อิทซ ดัน “)

Chorus
(โครัซ)
[Ku tergoda]
([ Ku tergoda ])
Hey! You’s a classy girl
(เฮ ! ยู ซา คลาซซิ เกิล)
[Senyuman manismu]
([ Senyuman manismu ])
Can you get nasty girl?
(แค็น ยู เก็ท นาซทิ เกิล)
[Ku terpikat]
([ Ku terpikat ])
Wanna get naughty yo
(วอนนา เก็ท นอทิ โย)
I’m down wit’ it
(แอม เดาน วิท ดิธ)
[Kepadamu]
([ Kepadamu ])
If you back that thing up
(อิฟ ยู แบ็ค แดท ธิง อัพ)
Yo I’m gon’ hit it
(โย แอม ก็อน ฮิท ดิธ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Nasty Girl คำอ่านไทย Too Phat

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น