เนื้อเพลง Face Facts คำอ่านไทย Kottonmouth Kings

Figured out long time ago
( ฟีกยุร เอ้า ล็อง ไทม อะโก)
Nothing’s as it seems don’t you know
(นัธอิง แอ็ส ซิท ซีม ด้อนท์ ยู โน)
Go underground if you want the scoop
(โก อันเดิกเรานด อิฟ ยู ว็อนท เดอะ ซคูพ)
Cuz the population’s out the loop
(คัซ เดอะ พอพิวเลฌัน เอ้า เดอะ ลูพ)

You know I size up my sacks with a couple extra grams
(ยู โน ไอ ไซส อัพ มาย แซ็ค วิฑ อะ คั๊พเพิ่ล เอ๊กซทร่า กแร็ม)
D-Loc got a caddy, I got a V-Dub van,
(ดี Loc ก็อท ดา แคดดิ , ไอ ก็อท ดา วี ดับ แฝ็น ,)
X Daddy rolled a fatty, asked him ‘What’s the plan?’
(เอ๊กซฺ แดดดิ โรล อะ แฟททิ , อาซค ฮิม ว็อท เดอะ แพล็น)
He took a hit, blew out his rip
(ฮี ทุค กา ฮิท , บลู เอ้า ฮิส ริพ)
And said, ‘Let’s plant the land’
(แอ็นด เซ็ด , เล็ท พลานท เดอะ แล็นด)

Yeah I smoke some weed, just a little somethin somethin
(เย่ ไอ ซโมค ซัม วี , จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติน ซัมติน)
Don’t hate me because I got the country buzzin
(ด้อนท์ เฮท มี บิคอส ไอ ก็อท เดอะ คันทริ บรัซซิน)
Leave cats shocked, you know the crowd be jumpin
(ลีฝ แค็ท ฌ็อค , ยู โน เดอะ คเราด บี จัมปิน)
On my pride it blows like a chemical combustion
(ออน มาย พไรด อิท บโล ไลค เก เคมอิแค็ล ค็อมบัซชัน)
My real name’s Dustin, I spit these customs
(มาย ริแอ็ล เนม ดัสติน , ไอ ซพิท ฑิส คัซทัม)
AKA D-Loc, E-Loc’s little cousin
(AKA ดี Loc , อี ลอคซฺ ลิ๊ทเทิ่ล เค๊าซิน)
Don’t be mad, be glad, tell your dad
(ด้อนท์ บี แม็ด , บี กแล็ด , เท็ล ยุร แด็ด)
Cuz I be spittin’ rhymes you never knew I even had
(คัซ ไอ บี สปิทดิน ไรม ยู เนฝเวอะ นยู ไอ อีเฝ็น แฮ็ด)
[??] [into the store?], double parked and got a ticket
([ ] [ อีนทุ เดอะ ซโท ] , ดั๊บเบิ้ล พาค แอ็นด ก็อท ดา ทีคเคท)
By a midget on a pony, I called him shorty
(ไบ อะ มีจเอ็ท ออน อะ โพนิ , ไอ คอล ฮิม ชอร์ทดิง)
He started twitchin, fingers clickin
(ฮี ซทาท twitchin , ฟีงเกอะ clickin)
While he’s b*tchin, and I snapped
(ฮไวล อีส บี *tchin , แอ็นด ดาย snapped)
I had a vision, I was leading in the useless race
(ไอ แฮ็ด อะ ฝีฉอัน , ไอ วอส ลีดอิง อิน ดิ ยูสเหลด เรซ)
I had the pole position, no but kiddin’
(ไอ แฮ็ด เดอะ โพล โพะสีฌอัน , โน บัท คิดดิน)
And I didn’t make that mess up in your kitchen
(แอ็นด ดาย ดิ๊นอิน เมค แดท เมซ อัพ อิน ยุร คีชเอ็น)
I was dishin’ out some sacks, and me and Loc, well we were fishin
(ไอ วอส dishin เอ้า ซัม แซ็ค , แอ็นด มี แอ็นด Loc , เว็ล วี เวอ ฟิซชิน)
I keep wishin’ that you’d ease on up and quit it with your trippin
(ไอ คีพ วิซชิน แดท ยูต อีส ออน อัพ แอ็นด ควิท ดิธ วิฑ ยุร ทริพพิน)
Maybe smoke a bit more weed and stop it with that candy flippin
(เมบี ซโมค เก บิท โม วี แอ็นด ซท็อพ อิท วิฑ แดท แคนดิ ฟริพพิน)

Let’s face facts, chips get stacked
(เล็ท เฟซ แฟ็คท , ชิพ เก็ท ซแท็ค)
Unsystematically our pockets get fat
(Unsystematically เอ๊า พอคเค็ท เก็ท แฟ็ท)
And we kick back, pimp caddilacs
(แอ็นด วี คิด แบ็ค , พิมพ caddilacs)
Smoke off pounds, flip dime sacks
(ซโมค ออฟฟ เพานด , ฟลิพ ไดม แซ็ค)

Think you can out smoke me, well I’m calling you a liar
(ธิงค ยู แค็น เอ้า ซโมค มี , เว็ล แอม คอลลิง ยู อะ ไลเออะ)
Cuz my bowl, I set it on fire
(คัซ มาย โบล , ไอ เซ็ท ดิธ ออน ไฟร)
I’m on my couch with my pouch and my fat JB
(แอม ออน มาย เคาช วิฑ มาย เพาช แอ็นด มาย แฟ็ท JB)
Got ten different types of weed, about a pound of each
(ก็อท เท็น ดีฟเฟอะเร็นท ไทพ อ็อฝ วี , อะเบาท ดา เพานด อ็อฝ อีช)
No leaves, they’re clipped clean
(โน ลีฝ , เดรว clipped คลีน)
But the few they hit the bing
(บัท เดอะ ฟยู เด ฮิท เดอะ บิง)
Then my phone rings, my boy askin what he need to bring
(เด็น มาย โฟน ริง , มาย บอย แอสกิน ว็อท ฮี นีด ทู บริง)
I said some coligreen, some kale, some pot, and some ale
(ไอ เซ็ด ซัม coligreen , ซัม kale , ซัม พ็อท , แอ็นด ซัม เอล)
And that freak we met last night, I think her name was uh…Michelle
(แอ็นด แดท ฟรีค วี เม็ท ลาซท ไนท , ไอ ธิงค เฮอ เนม วอส อา มิเชลอ)
Ah what the hell, just put out the word
(อา ว็อท เดอะ เฮ็ล , จัซท พัท เอ้า เดอะ เวิด)
Any hottie with the nerve, Richter said that he will serve
(เอนอิ ฮอทดีวิฑ เดอะ เนิฝ , Richter เซ็ด แดท ฮี วิล เซิฝ)

Graduated high school back in ’95,started writin’ rhymes
(กแรจอิวเอ็ท ไฮ ซคูล แบ็ค อิน 95 , ซทาท ไรดิน ไรม)
Laid low, I’m hard to find
(เลด โล , แอม ฮาด ทู ไฟนด)
A kid like me, no less, I’m kinda fresh
(อะ คิด ไลค มี , โน เลซ , แอม กินดา ฟเร็ฌ)
Discovered the weed, took a hit and got blessed
(ดิซคัฝเออะ เดอะ วี , ทุค กา ฮิท แอ็นด ก็อท บเล็ซ)
I’m not the best, just flexed on the next
(แอม น็อท เดอะ เบ็ซท , จัซท ฟเล็คซ ออน เดอะ เน็คซท)
Daddy X plan a text, simply not complexed
(แดดดิ เอ๊กซฺ แพล็น อะ เท็คซท , ซีมพลิ น็อท ค็อมพเลคซ)
I’ll give it all I got, put the game to a test
(แอล กิฝ อิท ดอร์ ไอ ก็อท , พัท เดอะ เกม ทู อะ เท็ซท)
Keep writin’ rhymes and forget about the rest
(คีพ ไรดิน ไรม แซน เฟาะเกท อะเบาท เดอะ เร็ซท)

Let’s face facts, chips get stacked
(เล็ท เฟซ แฟ็คท , ชิพ เก็ท ซแท็ค)
Unsystematically our pockets get fat
(Unsystematically เอ๊า พอคเค็ท เก็ท แฟ็ท)
And we kick back, pimp caddilacs
(แอ็นด วี คิด แบ็ค , พิมพ caddilacs)
Smoke off pounds, flip dime sacks
(ซโมค ออฟฟ เพานด , ฟลิพ ไดม แซ็ค)

Ooh damn, there he goes again
(อู้ แด็ม , แดร์ ฮี โกซ อะเกน)
Throwin’ his cigarettes out the window
(โตวอิน ฮิส ซิกะเรท เอ้า เดอะ วีนโด)
Blowin’ fog with logs, sticky indo
(โบลวิน ฟ็อก วิฑ ล็อก , ซทีคคิ อีนโดะ)
You know it comes a dime a dozen
(ยู โน อิท คัม ซา ไดม อะ ดออเซน)
Flow like Snoop, lay it back in the cut and
(ฟโล ไลค ซนูพ , เล อิท แบ็ค อิน เดอะ คัท แอ็นด)
Woo, I think I’ll pass on the brew
(วู , ไอ ธิงค แอล เพซ ออน เดอะ บรู)
And smoke my buds with the Kottonmouth Krew,
(แอ็นด ซโมค มาย บัด วิฑ เดอะ Kottonmouth Krew ,)
The big bad ass, you know who
(เดอะ บิก แบ็ด อาซ , ยู โน ฮู)

Well, I really can’t tell if there’s a difference anymore
(เว็ล , ไอ ริแอ็ลลิ แค็นท เท็ล อิฟ แดร์ ซา ดีฟเฟอะเร็นซ แอนนี่มอ)
Goin’ up or goin’ down, where’s the elevator door?
(โกอิน อัพ ออ โกอิน เดาน , ฮแว ดิ เอลอิเฝเทอะ โด)
Got the pimped out suite on the 13th floor
(ก็อท เดอะ พิมพ เอ้า ซวีท ออน เดอะ 13th ฟโล)
Black Flag’s in my speakers blarin’ ‘Gimme some more’
(บแล็ค ฟแล็ก ซิน มาย ซพีคเออะ blarin กีมมิ ซัม โม)
Nowadays I stay blazed, a hundred ways, my brain’s crazed
(เนาอะเดส ซาย ซเท บเลส , อะ ฮันดเร็ด เว , มาย บเรน คเรส)
Gone like those punk days, I’m stackin’ chips like Frito, Lays
(กอน ไลค โฑส พรัค เด , แอม สทาคกิน ชิพ ไลค Frito , เล)
I’ve been to that place, fast cars, cheap thrills
(แอฝ บีน ทู แดท พเลซ , ฟัซท คา , ชีพ ธริล)
Funny looking pills, million dollar deals
(ฟันนิ ลุคอิง พิล , มีลยัน ดอลเลอะ ดีล)
Three day orgys in the Hollywood Hills, for real
(ธรี เด ออจิ ซิน เดอะ ฮอลิวูด ฮิล , ฟอ ริแอ็ล)
I don’t be speakin’ no myths, raised on punk rock riffs
(ไอ ด้อนท์ บี สปีกิน โน มิธ , เรส ออน พรัค ร็อค เรฟฟสฺ)
Smokin’ spliffs by the cliffs
(สโมกิน สพิริฟ ไบ เดอะ คลิฟ)
And you and your crew’s talking about ‘What if…?”s
(แอ็นด ยู แอ็นด ยุร ครู ทอคอิง อะเบาท ว็อท อิฟ เอส)

Let’s face facts, chips get stacked
(เล็ท เฟซ แฟ็คท , ชิพ เก็ท ซแท็ค)
Unsystematically our pockets get fat
(Unsystematically เอ๊า พอคเค็ท เก็ท แฟ็ท)
And we kick back, pimp caddilacs
(แอ็นด วี คิด แบ็ค , พิมพ caddilacs)
Smoke off pounds, flip dime sacks
(ซโมค ออฟฟ เพานด , ฟลิพ ไดม แซ็ค)

All this talk of gettin’ blazed, reminds me of reggae Sundays
(ออล ดีซ ทอค อ็อฝ เกดดิน บเลส , ริไมนด มี อ็อฝ reggae ซันดิ)
Lazy dread and sweaters bust, the Crenshaw District lord was a must
(เลสิ ดเร็ด แอ็นด ซเวทเออะ บัซท , เดอะ Crenshaw ดีซทริคท ลอด วอส ซา มัซท)
Burnin’ spliffs to tell [??], hittin’ little Jamaica’s rockin record shops
(เบินนิน สพิริฟ ทู เท็ล [ ] , ฮิทดิน ลิ๊ทเทิ่ล เจไมกา รอคกิน เรคออด ฌ็อพ)
[??] in stock and cravin [egg?] eating stones, [??]
([ ] อิน ซท็อค แอ็นด cravin [ เอ็ก ] อีสดิง ซโทน , [ ])
All this talk of gettin’ blazed, reminds me of punk rock ways
(ออล ดีซ ทอค อ็อฝ เกดดิน บเลส , ริไมนด มี อ็อฝ พรัค ร็อค เว)
Babylon could never rock our boat, all I need [??]
(บาบี้ลอน เคิด เนฝเวอะ ร็อค เอ๊า โบท , ออล ไอ นีด [ ])
That’s what’s really goin’ on, life’s too short to be a victim
(แด๊ท ว็อท ริแอ็ลลิ โกอิน ออน , ไลฟ ทู ฌอท ทู บี อะ ฝิคทิม)
If you don’t like what you got, respond
(อิฟ ยู ด้อนท์ ไลค ว็อท ยู ก็อท , ริซพอนด)
When time has come to make a move, down to you to come up and prove
(ฮเว็น ไทม แฮ็ส คัม ทู เมค เก มูฝ , เดาน ทู ยู ทู คัม อัพ แอ็นด พรูฝ)
It’s time to make a change, so chose
(อิทซ ไทม ทู เมค เก เชนจ , โซ โชส)

Let’s face facts, chips get stacked
(เล็ท เฟซ แฟ็คท , ชิพ เก็ท ซแท็ค)
Unsystematically our pockets get fat
(Unsystematically เอ๊า พอคเค็ท เก็ท แฟ็ท)
And we kick back, pimp caddilacs
(แอ็นด วี คิด แบ็ค , พิมพ caddilacs)
Smoke off pounds, flip dime sacks
(ซโมค ออฟฟ เพานด , ฟลิพ ไดม แซ็ค)

Ganja business controls America
(Ganja บีสเน็ซ ค็อนทโรล อะเมริคะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Face Facts คำอ่านไทย Kottonmouth Kings

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น