เนื้อเพลง Apologize คำอ่านไทย Luther Vandross

Your love’s never been better
( ยุร ลัฝ เนฝเวอะ บีน เบทเทอะ)
So good it’s a sin
(โซ เกิด อิทซ ซา ซิน)
But it’s time for a decision
(บัท อิทซ ไทม ฟอ รา ดิซีฉอัน)
Is it me or him?
(อีส ซิท มี ออ ฮิม)
Before you make your mind up, hear me
(บิโฟ ยู เมค ยุร ไมนด อัพ , เฮีย มี)
I just want you to see things clearly
(ไอ จัซท ว็อนท ยู ทู ซี ธิง คเลียลิ)
This should be about love, not money
(ดีซ เชิด บี อะเบาท ลัฝ , น็อท มันอิ)
Don’t let him try to take you from me
(ด้อนท์ เล็ท ฮิม ทไร ทู เทค ยู ฟร็อม มี)
I don’t wanna have to apologize
(ไอ ด้อนท์ วอนนา แฮ็ฝ ทู อะพอลโอะไจส)
I don’t wanna feel I’ve been penalized
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ฟีล แอฝ บีน พีแนะไลส)
Just ‘cause I can drive in a better car
(จัซท คอส ไอ แค็น ดไรฝ อิน อะ เบทเทอะ คา)
Live in a bigger house just like a superstar
(ไลฝ อิน อะ บี๊กเกอร์ เฮาซ จัซท ไลค เก ซูเปอร์สตาร์)
He says that I can only give you
(ฮี เซ แดท ไอ แค็น โอ๊นลี่ กิฝ ยู)
Material things, but that’s not true
(มะเทียเรียล ธิง , บัท แด๊ท น็อท ทรู)
You see my heart is rich with love for you
(ยู ซี มาย ฮาท อีส ริช วิฑ ลัฝ ฟอ ยู)
Don’t let him make you doubt my love for you
(ด้อนท์ เล็ท ฮิม เมค ยู เดาท มาย ลัฝ ฟอ ยู)
Yeah, baby
(เย่ , เบบิ)
I work hard for my money
(ไอ เวิค ฮาด ฟอ มาย มันอิ)
No one gave it to me
(โน วัน เกฝ อิท ทู มี)
But some fools think the deeper the pocket
(บัท ซัม ฟูล ธิงค เดอะ ดิพเพอเดอะ พอคเค็ท)
The smaller the heart will be, not true
(เดอะ สเมลเลอ เดอะ ฮาท วิล บี , น็อท ทรู)
I’m only tryin’ to share me with you
(แอม โอ๊นลี่ ทายอิน ทู แฌ มี วิฑ ยู)
Look at all the lovin’ we do
(ลุค แกท ออล เดอะ ลัฝวิน วี ดู)
Find the meaning in the words I’m sayin’
(ไฟนด เดอะ มีนนิง อิน เดอะ เวิด แอม เซย์อิน)
I’m not just another player playin’
(แอม น็อท จัซท แอะนัธเออะ เพย์เยอร์ เพลย์ยิน)
I don’t wanna have to apologize [or give a damn]
(ไอ ด้อนท์ วอนนา แฮ็ฝ ทู อะพอลโอะไจส [ ออ กิฝ อะ แด็ม ])
And I don’t appreciate being criticized [for who I am]
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ แอ็พรีฌิเอท บีอิง ครีทอิไซส [ ฟอ ฮู ไอ แอ็ม ])
Just ‘cause I can buy you a lotta things
(จัซท คอส ไอ แค็น ไบ ยู อะ ลอทดา ธิง)
Or take you anyplace
(ออ เทค ยู แอนนีเพซ)
That’s just what money brings
(แด๊ท จัซท ว็อท มันอิ บริง)
He wants you to believe that I’m tryin’ to buy your love
(ฮี ว็อนท ยู ทู บิลีฝ แดท แอม ทายอิน ทู ไบ ยุร ลัฝ)
‘Cause that’s what he would do
(คอส แด๊ท ว็อท ฮี เวิด ดู)
He thinks since he’s a man with nothing
(ฮี ธิงค ซินซ อีส ซา แม็น วิฑ นัธอิง)
That he’s got better love for you
(แดท อีส ก็อท เบทเทอะ ลัฝ ฟอ ยู)
No way
(โน เว)
Tell him now, let him go
(เท็ล ฮิม เนา , เล็ท ฮิม โก)
Or I can no longer be yours
(ออ ไอ แค็น โน ลองเงอ บี ยุร)
Tell him how you feel about me
(เท็ล ฮิม เฮา ยู ฟีล อะเบาท มี)
I can’t keep standing on the side
(ไอ แค็นท คีพ ซแทนดิง ออน เดอะ ไซด)
Don’t let him fill your mind with lies about me
(ด้อนท์ เล็ท ฮิม ฟิล ยุร ไมนด วิฑ ไล อะเบาท มี)
Leave him with his fallacies
(ลีฝ ฮิม วิฑ ฮิส fallacies)
I don’t care what bull he believes
(ไอ ด้อนท์ แค ว็อท บุล ฮี บิลีฝ)
Tell him that enough is enough
(เท็ล ฮิม แดท อินัฟ อีส อินัฟ)
Just don’t return a disbeliever
(จัซท ด้อนท์ ริเทิน อะ disbeliever)
You’ve always been a willing receiver of my love
(ยู๊ฟ ออลเว บีน อะ วีลลิง ริซีฝเออะ อ็อฝ มาย ลัฝ)
I don’t think I have to apologize [I work for this]
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ไอ แฮ็ฝ ทู อะพอลโอะไจส [ ไอ เวิค ฟอ ดีซ ])
I don’t wanna feel like I’m penalized [for being rich]
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ฟีล ไลค แอม พีแนะไลส [ ฟอ บีอิง ริช ])
Doesn’t bother me where he thinks I stand
(ดัสอินท บอฑเออะ มี ฮแว ฮี ธิงค ซาย ซแท็นด)
I’m bein’ my true self
(แอม บีนโพลมาย ทรู เซ็ลฟ)
Just doin’ what I can
(จัซท โดย ว็อท ไอ แค็น)
He thinks I won you with materiality
(ฮี ธิงค ซาย ว็อน ยู วิฑ materiality)
But honey, you know that’s not so
(บัท ฮันอิ , ยู โน แด๊ท น็อท โซ)
And even if he understood me
(แอ็นด อีเฝ็น อิฟ ฮี อันเดิซทูด มี)
It’s simply time for him to go—so let him go!
(อิทซ ซีมพลิ ไทม ฟอ ฮิม ทู โก โซ เล็ท ฮิม โก !)
I don’t wanna change you
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เชนจ ยู)
‘cause I’m in love with who you are
(คอส แอม อิน ลัฝ วิฑ ฮู ยู อาร์)
So I don’t wanna apologize for bein’ a superstar
(โซ ไอ ด้อนท์ วอนนา อะพอลโอะไจส ฟอ บีนโพลอะ ซูเปอร์สตาร์)
Haven’t I proved that I’m here for you?
(แฮฟเวน ไอ พรูฝ แดท แอม เฮียร ฟอ ยู)
What am I guilty of?
(ว็อท แอ็ม ไอ กีลทิ อ็อฝ)
What did or didn’t I do?
(ว็อท ดิด ออ ดิ๊นอิน ไอ ดู)
Maybe I can’t be myself with somebody
(เมบี ไอ แค็นท บี ไมเซลฟ วิฑ ซัมบอดี้)
Who believes such things are true
(ฮู บิลีฝ ซัช ธิง แซร์ ทรู)
I’m losing self-respect from trying
(แอม โรซิง เซ็ลฟ ริซเพคท ฟร็อม ทไรอิง)
I’m losing my desire too—I can’t do it
(แอม โรซิง มาย ดิไสร ทู ไอ แค็นท ดู อิท)
I don’t wanna have to apologize [or give a damn]
(ไอ ด้อนท์ วอนนา แฮ็ฝ ทู อะพอลโอะไจส [ ออ กิฝ อะ แด็ม ])
I don’t wanna feel I’ve been penalized [for who I am]
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ฟีล แอฝ บีน พีแนะไลส [ ฟอ ฮู ไอ แอ็ม ])
Just ‘cause I can buy you a lotta things
(จัซท คอส ไอ แค็น ไบ ยู อะ ลอทดา ธิง)
Or take you anyplace
(ออ เทค ยู แอนนีเพซ)
That’s just what money brings
(แด๊ท จัซท ว็อท มันอิ บริง)
He wants you to believe that I’m tryin’ to buy your love
(ฮี ว็อนท ยู ทู บิลีฝ แดท แอม ทายอิน ทู ไบ ยุร ลัฝ)
‘Cause that’s what he would do
(คอส แด๊ท ว็อท ฮี เวิด ดู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Apologize คำอ่านไทย Luther Vandross

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น