เนื้อเพลง Clown คำอ่านไทย Korn

life is within my body
( ไลฟ อีส วิฑีน มาย บอดอิ)
four clicks. . . alright go
(โฟ คลิค ออลไร๊ท โก)
*click* *click* *click*
(*คลิค * *คลิค * *คลิค *)
four I just said, you faggot piece of sh*t on the ground
(โฟ ไอ จัซท เซ็ด , ยู แฟกกัท พีซ อ็อฝ ฌะ *ที ออน เดอะ กเรานด)
ahh! four?
(อา ! โฟ)
four. four?
(โฟ โฟ)
*click* *click* *click*
(*คลิค * *คลิค * *คลิค *)
Noooo!
(นู !)
Oh, hey, what are you talking about Ross?
(โอ , เฮ , ว็อท อาร์ ยู ทอคอิง อะเบาท หรอช)
Hey, the song’s on! [hey Ton Ton]
(เฮ , เดอะ ซ็อง ออน ! [ เฮ ท็อง ท็อง ])
. . . Ern! . . . Ern! . . . Ern! . . .
(เอิน ! เอิน ! เอิน !)
hey, are you saying so there’s no clicks
(เฮ , อาร์ ยู เซอิง โซ แดร์ โน คลิค)
hey, we’re recording, now start
(เฮ , เวีย เรคเอิดดิง , เนา ซทาท)
Just f*cking do it damn it!
(จัซท เอฟ *คิง ดู อิท แด็ม หนิด !)
*click* *click*
(*คลิค * *คลิค *)
I wanna get a twist. I wish we could put twist
(ไอ วอนนา เก็ท ดา ทวิซท ไอ วิฌ วี เคิด พัท ทวิซท)
on a f*cking tape. . . stupid
(ออน อะ เอฟ *คิง เทพ ซทยูทิด)
Wanna hear it?
(วอนนา เฮีย อิท)
F*ck you! F*ck you!
(เอฟ *ck ยู ! เอฟ *ck ยู !)
Huh Hueh
(ฮู Hueh)
Goooo!
(Goooo !)
Okay. . . you piece of sh*t!
(โอเค ยู พีซ อ็อฝ ฌะ *ที !)

Anger inside builds within my body
(แองเกอะ อีนไซด บิลด วิฑีน มาย บอดอิ)
Why’d you hit me? What have I done?
(วาย ยู ฮิท มี ว็อท แฮ็ฝ ไอ ดัน)
You tried to hit me!
(ยู ทไร ทู ฮิท มี !)

#NAME?
(#เนม)
[The pain will begin] [ Your pain will begin]
([ เดอะ เพน วิล บีกีน ] [ ยุร เพน วิล บีกีน ])
Throw your hate at me with all your might
(ธโร ยุร เฮท แอ็ท มี วิฑ ออล ยุร ไมท)
Hit me ’cause I’m strange, hit me!
(ฮิท มี คอส แอม ซทเรนจ , ฮิท มี !)
You tell me I’m a p*ssy and you’re harder then me
(ยู เท็ล มี แอม มา พี *ssy แอ็นด ยัวร์ อาณ์เดอ เด็น มี)
What’s with you boy? Think hard.
(ว็อท วิฑ ยู บอย ธิงค ฮาด)
A tatooed body to hide who you are
(อะ แทททูด บอดอิ ทู ไฮด ฮู ยู อาร์)
Scared to ne honest, be yourself
(ซคา ทู ne ออนเอ็ซท , บี ยุรเซลฟ)
A cowardly man!
(อะ เคาเอิดลิ แม็น !)

I don’t run around trying to be what’s not within me
(ไอ ด้อนท์ รัน อะเรานด ทไรอิง ทู บี ว็อท น็อท วิฑีน มี)
Look into my eyes, I am free
(ลุค อีนทุ มาย ไอ , ไอ แอ็ม ฟรี)
You’re just a wanna-be
(ยัวร์ จัซท ดา วอนนา บี)

To come out
(ทู คัม เอ้า)

Hit me because I’m not from your town, now hit me clown
(ฮิท มี บิคอส แอม น็อท ฟร็อม ยุร ทาวน์ , เนา ฮิท มี คเลาน)

Clown you ain’t sh*t. Turn around and get your face split.
(คเลาน ยู เอน ฌะ *ที เทิน อะเรานด แอ็นด เก็ท ยุร เฟซ ซพลิท)

I’m just too f*cking little! [3x]
(แอม จัซท ทู เอฟ *คิง ลิ๊ทเทิ่ล ! [ 3x ])
I’m just a f*cking mental! [4x]
(แอม จัซท ดา เอฟ *คิง เมนแท็ล ! [ 4x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Clown คำอ่านไทย Korn

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น