เนื้อเพลง Can’t Live Without You คำอ่านไทย Pretty Ricky

[Verse 1 Pleasure]
( [ เฝิซ วัน พเลฉเออะ ])
It’s 4 O’clock in the morning.
(อิทซ โฟว โอคล็อก อิน เดอะ มอนิง)
And she ain’t feeling right.
(แอ็นด ชี เอน ฟีลอิง ไรท)
I’m on a first class trip.
(แอม ออน อะ เฟิซท คลาซ ทริพ)
Through this place called life.
(ธรู ดีซ พเลซ คอล ไลฟ)
I don’t know what to do.
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู)
Cuz my body’s still shaking.
(คัซ มาย บอดอิ ซทิล เชคกิ้ง)
I know it’s time to man up.
(ไอ โน อิทซ ไทม ทู แม็น อัพ)
And start my education.
(แอ็นด ซทาท มาย เอดยุเคฌัน)
I need someone to call on.
(ไอ นีด ซัมวัน ทู คอล ออน)
So I called on my bestfriend.
(โซ ไอ คอล ออน มาย bestfriend)
I said ” Bro, I can’t take it ” .
(ไอ เซ็ด ” โบร, ไอ แค็นท เทค อิท “)
He said ” Boy, stop tripping ” .
(ฮี เซ็ด ” บอย , ซท็อพ ทริพพิง “)
So I hung up the phone.
(โซ ไอ ฮัง อัพ เดอะ โฟน)
Packed my sh*t and got right.
(แพ็ค มาย ฌะ *ที แอ็นด ก็อท ไรท)
I know what I gotta do now.
(ไอ โน ว็อท ไอ กอททะ ดู เนา)
Be a man and face life.
(บี อะ แม็น แอ็นด เฟซ ไลฟ)

[Chorus Pleasure]
([ โครัซ พเลฉเออะ ])
Maybe we could work it out.
(เมบี วี เคิด เวิค อิท เอ้า)
Cuz you know I can’t live without you.
(คัซ ยู โน ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู)
And everytime I think about it.
(แอ็นด เอ๊รี่ไทม์ ไอ ธิงค อะเบาท ดิธ)
I know a n*gga can’t live without you.
(ไอ โน อะ เอ็น *gga แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู)
Ain’t no need to cry about it.
(เอน โน นีด ทู คไร อะเบาท ดิธ)
Cuz you know I can’t live without you.
(คัซ ยู โน ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู)
I even wrote a song about it.
(ไอ อีเฝ็น โรท อะ ซ็อง อะเบาท ดิธ)
Cuz you know I can’t live without you.
(คัซ ยู โน ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู)

[Verse 2 Spectacular]
([ เฝิซ ทู ซเพ็คแทคอิวเลอะ ])
At the beginning you was gone.
(แอ็ท เดอะ บีกีนนิง ยู วอส กอน)
I was staying wit my momma.
(ไอ วอส สเตย์ยิ่ง วิท มาย มอมมา)
I stayed getting in trouble, man.
(ไอ ซเท เกดดดิ้ง อิน ทรั๊บเบิ้ล , แม็น)
Straight damn drama.
(ซทเรท แด็ม ดรามะ)
I started dancing so I stayed out of trouble.
(ไอ ซทาท แด็นซิง โซ ไอ ซเท เอ้า อ็อฝ ทรั๊บเบิ้ล)
Cuz I stayed in school, selling candy so my money doubled.
(คัซ ไอ ซเท อิน ซคูล , เซลลิง แคนดิ โซ มาย มันอิ ดั๊บเบิ้ล)
But then you told me man, dancing was for punks.
(บัท เด็น ยู โทลด มี แม็น , แด็นซิง วอส ฟอ พรัค)
Then you told me come and stay.
(เด็น ยู โทลด มี คัม แอ็นด ซเท)
And you ain’t care what I want.
(แอ็นด ยู เอน แค ว็อท ไอ ว็อนท)
You told me come and dance and rap wit my brothers.
(ยู โทลด มี คัม แอ็นด ดานซ แอ็นด แร็พ วิท มาย บรัฑเออะ)
You taught me how to love and how to care for my brothers.
(ยู ทอท มี เฮา ทู ลัฝ แอ็นด เฮา ทู แค ฟอ มาย บรัฑเออะ)
And then you taught me all yo hustlin’ skills.
(แอ็นด เด็น ยู ทอท มี ออล โย ฮัสลิน ซคิล)
Just in case I get alone I know how to pay bills.
(จัซท อิน เคซ ไอ เก็ท อะโลน ไอ โน เฮา ทู เพ บิล)
You told me I was straight regardless of a deal.
(ยู โทลด มี ไอ วอส ซทเรท ริกาดเล็ซ อ็อฝ อะ ดีล)
And I love you man for that cuz you always kept it real.
(แอ็นด ดาย ลัฝ ยู แม็น ฟอ แดท คัซ ยู ออลเว เค็พท ดิธ ริแอ็ล)

[Chorus Pleasure]
([ โครัซ พเลฉเออะ ])
Maybe we could work it out.
(เมบี วี เคิด เวิค อิท เอ้า)
Cuz you know I can’t live without you.
(คัซ ยู โน ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู)
And everytime I think about it.
(แอ็นด เอ๊รี่ไทม์ ไอ ธิงค อะเบาท ดิธ)
I know a n*gga can’t live without you.
(ไอ โน อะ เอ็น *gga แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู)
Ain’t no need to cry about it.
(เอน โน นีด ทู คไร อะเบาท ดิธ)
Cuz you know I can’t live without you.
(คัซ ยู โน ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู)
I even wrote a song about it.
(ไอ อีเฝ็น โรท อะ ซ็อง อะเบาท ดิธ)
Cuz you know I can’t live without you.
(คัซ ยู โน ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู)

[Verse 3 Slick’Em]
([ เฝิซ ที SlickEm ])
Now that I made it, it feel real good.
(เนา แดท ไอ เมด อิท , อิท ฟีล ริแอ็ล เกิด)
Take you out the hood.
(เทค ยู เอ้า เดอะ ฮุด)
Put you on B and the block in the middle of the woods.
(พัท ยู ออน บี แอ็นด เดอะ บล็อค อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ วู๊ด)
And as hard as it seems, you was there for me.
(แอ็นด แอ็ส ฮาด แอ็ส ซิท ซีม , ยู วอส แดร์ ฟอ มี)
One bedroom apartment.
(วัน เบดรูม อะพาทเม็นท)
On 1604 number efficiency down in Coverly.
(ออน 1604 นัมเบอะ เอ็ฟฟีฌเอ็นซิ เดาน อิน Coverly)
And even though I like to cheat.
(แอ็นด อีเฝ็น โธ ไอ ไลค ทู ชีท)
I’m going along my Geogria peach and that’s a promise I’m gone keep.
(แอม โกอิ้ง อะลอง มาย Geogria พีช แอ็นด แด๊ท ซา พรอมอิซ แอม กอน คีพ)
To the end, never gone blend.
(ทู ดิ เอ็นด , เนฝเวอะ กอน บเล็นด)
And I can hear you tell yo friends.
(แอ็นด ดาย แค็น เฮีย ยู เท็ล โย ฟเร็นด)
And I can see you wanna buss and fuss with yo brand new Benz.
(แอ็นด ดาย แค็น ซี ยู วอนนา บัซ แซน ฟัซ วิฑ โย บแร็นด นยู เบนซฺ)
To the world, baby it’s yours.
(ทู เดอะ เวิลด , เบบิ อิทซ ยุร)
I’d give you the world cuz you not no ordinary girl.
(อาย กิฝ ยู เดอะ เวิลด คัซ ยู น็อท โน ออดิเนริ เกิล)
I’m yo son, you my ol’ girl.
(แอม โย ซัน , ยู มาย ol เกิล)
My momma, we shared for 19 years.
(มาย มอมมา, วี เชย์ ฟอ 19 เยีย)
And from the bottom of my foundation I’m telling you how I feel, and I love ya.
(แอ็นด ฟร็อม เดอะ บอตตัม อ็อฝ มาย เฟานเดฌัน แอม เทลลิง ยู เฮา ไอ ฟีล , แอ็นด ดาย ลัฝ ยา)

[Chorus Pleasure]
([ โครัซ พเลฉเออะ ])
Maybe we could work it out.
(เมบี วี เคิด เวิค อิท เอ้า)
Cuz you know I can’t live without you.
(คัซ ยู โน ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู)
And everytime I think about it.
(แอ็นด เอ๊รี่ไทม์ ไอ ธิงค อะเบาท ดิธ)
I know a n*gga can’t live without you.
(ไอ โน อะ เอ็น *gga แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู)
Ain’t no need to cry about it.
(เอน โน นีด ทู คไร อะเบาท ดิธ)
Cuz you know I can’t live without you.
(คัซ ยู โน ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู)
I even wrote a song about it.
(ไอ อีเฝ็น โรท อะ ซ็อง อะเบาท ดิธ)
Cuz you know I can’t live without you.
(คัซ ยู โน ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู)

[Verse 4 Baby Blue]
([ เฝิซ โฟว เบบิ บลู ])
See, I fell in love wit ya.
(ซี , ไอ เฟ็ล อิน ลัฝ วิท ยา)
Wanna raise my kids wit ya.
(วอนนา เรส มาย คิด วิท ยา)
But you left me all along wit tears dripping down the picture.
(บัท ยู เล็ฟท มี ออล อะลอง วิท เทีย ดรีพพิง เดาน เดอะ พีคเชอะ)
I remember the day like yesterday.
(ไอ ริเมมเบอะ เดอะ เด ไลค เยซเทอะดิ)
May 9th, to be exact.
(เม 9th , ทู บี เอ็กแสคท)
I’d do anything to get you back.
(อาย ดู เอนอิธิง ทู เก็ท ยู แบ็ค)
Even though I know you ain’t coming back.
(อีเฝ็น โธ ไอ โน ยู เอน คัมอิง แบ็ค)
I’m serious as a heart attack.
(แอม ซีเรียซ แอ็ส ซา ฮาท แอ็ทแทค)
Could we get it back the way it was?
(เคิด วี เก็ท ดิธ แบ็ค เดอะ เว อิท วอส)
Cuz I know you had some outside influences that pulled a plug.
(คัซ ไอ โน ยู แฮ็ด ซัม เอาทไซด อีนฟลวนซ แดท พุล อะ พลัก)
The reality, Junebug, girl I know we’ll always be together.
(เดอะ ริแอลอิทิ , Junebug , เกิล ไอ โน เว็ล ออลเว บี ทุเกฑเออะ)
I got you locked away deep in my heart, always here forever.
(ไอ ก็อท ยู ล็อค อะเว ดีพ อิน มาย ฮาท , ออลเว เฮียร เฟาะเรฝเออะ)

[Chorus Pleasure]
([ โครัซ พเลฉเออะ ])
Maybe we could work it out.
(เมบี วี เคิด เวิค อิท เอ้า)
Cuz you know I can’t live without you.
(คัซ ยู โน ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู)
And everytime I think about it.
(แอ็นด เอ๊รี่ไทม์ ไอ ธิงค อะเบาท ดิธ)
I know a n*gga can’t live without you.
(ไอ โน อะ เอ็น *gga แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู)
Ain’t no need to cry about it.
(เอน โน นีด ทู คไร อะเบาท ดิธ)
Cuz you know I can’t live without you.
(คัซ ยู โน ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู)
I even wrote a song about it.
(ไอ อีเฝ็น โรท อะ ซ็อง อะเบาท ดิธ)
Cuz you know I can’t live without you.
(คัซ ยู โน ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can’t Live Without You คำอ่านไทย Pretty Ricky

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น