เนื้อเพลง J’aime Ta Femme (I Like Your Girl) คำอ่านไทย Planet Smashers

Too bad you’re her boyfriend
( ทู แบ็ด ยัวร์ เฮอ บอยเฟรน)
We’re friends and I like it that way
(เวีย ฟเร็นด แซน ดาย ไลค อิท แดท เว)
But I like, I like your girlfriend
(บัท ไอ ไลค , ไอ ไลค ยุร เกลิลเฟรน)
Some things can’t be restrained well,
(ซัม ธิง แค็นท บี ริซทเรน เว็ล ,)
All I can say is
(ออล ไอ แค็น เซ อีส)
Don’t ever screw up
(ด้อนท์ เอฝเออะ ซครู อัพ)

I like your girlfriend, I like your girl
(ไอ ไลค ยุร เกลิลเฟรน , ไอ ไลค ยุร เกิล)
I like your girlfriend, I like your girl
(ไอ ไลค ยุร เกลิลเฟรน , ไอ ไลค ยุร เกิล)
I like your girlfriend, I like your girl
(ไอ ไลค ยุร เกลิลเฟรน , ไอ ไลค ยุร เกิล)
I like your girlfriend, I like your girl
(ไอ ไลค ยุร เกลิลเฟรน , ไอ ไลค ยุร เกิล)
Friend, Girl, Friend
(ฟเร็นด , เกิล , ฟเร็นด)

She looks great in that sweater
(ชี ลุค กเรท อิน แดท ซเวทเออะ)
And her mother even looks better
(แอ็นด เฮอ ม๊าเธ่อร์ อีเฝ็น ลุค เบทเทอะ)
Just means that she’ll get hotter
(จัซท มีน แดท เฌ็ล เก็ท ฮอทเดอ)
When she gets older
(ฮเว็น ชี เก็ท โอลเดอะ)

I like your girlfriend, I like your girl
(ไอ ไลค ยุร เกลิลเฟรน , ไอ ไลค ยุร เกิล)
I like your girlfriend, I like your girl
(ไอ ไลค ยุร เกลิลเฟรน , ไอ ไลค ยุร เกิล)
I like your girlfriend, I like your girl
(ไอ ไลค ยุร เกลิลเฟรน , ไอ ไลค ยุร เกิล)
I like your girlfriend, I like your girl
(ไอ ไลค ยุร เกลิลเฟรน , ไอ ไลค ยุร เกิล)

Some things can’t be determined
(ซัม ธิง แค็นท บี ดิเทอมิน)
Some things can’t be explained
(ซัม ธิง แค็นท บี เอ็คซพเลน)
Some things are best left un-spoken
(ซัม ธิง แซร์ เบ็ซท เล็ฟท ยูเอ็น ซโพเค็น)
Some things won’t go away
(ซัม ธิง ว็อนท โก อะเว)
I can’t keep on being around her
(ไอ แค็นท คีพ ออน บีอิง อะเรานด เฮอ)
I feel guilty when I’m with my friend, Yeah!
(ไอ ฟีล กีลทิ ฮเว็น แอม วิฑ มาย ฟเร็นด , เย่ !)
I like your girlfriend, I like your girl
(ไอ ไลค ยุร เกลิลเฟรน , ไอ ไลค ยุร เกิล)
Friend, Girl, Friend
(ฟเร็นด , เกิล , ฟเร็นด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง J’aime Ta Femme (I Like Your Girl) คำอ่านไทย Planet Smashers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น