เนื้อเพลง Graffiti คำอ่านไทย Maximo Park

Well that’s enough I can’t take anymore,
( เว็ล แด๊ท อินัฟ ไอ แค็นท เทค แอนนี่มอ ,)
I’m right out of vision I’m right out of hope,
(แอม ไรท เอ้า อ็อฝ ฝีฉอัน แอม ไรท เอ้า อ็อฝ โฮพ ,)
You set me up to just knock me down,
(ยู เซ็ท มี อัพ ทู จัซท น็อค มี เดาน ,)
What’s on your conscience nothing happens in my town
(ว็อท ออน ยุร คอนเฌ็นซ นัธอิง แฮพเพ็น ซิน มาย ทาวน์)

I’ll do graffiti if you sing to me in French,
(แอล ดู ครัฟฟีดีอิฟ ยู ซิง ทู มี อิน ฟเร็นช ,)
What are we doing here if romance isn’t dead,
(ว็อท อาร์ วี ดูอิง เฮียร อิฟ โระแมนซ อีสซึ่น เด็ด ,)
Mind your mouth as you walk with me,
(ไมนด ยุร เมาธ แอ็ส ยู วอค วิฑ มี ,)
Take care ooh as you cross the street
(เทค แค อู้ แอ็ส ยู คร็อซ เดอะ ซทรีท)

Well that’s enough I’ve had it up to here,
(เว็ล แด๊ท อินัฟ แอฝ แฮ็ด ดิท อัพ ทู เฮียร ,)
I’ve lost my vision I’ve lost my hope,
(แอฝ ล็อซท มาย ฝีฉอัน แอฝ ล็อซท มาย โฮพ ,)
You work me up just to hand me down,
(ยู เวิค มี อัพ จัซท ทู แฮ็นด มี เดาน ,)
You’ve lost your conscience cos nothing happens in my town
(ยู๊ฟ ล็อซท ยุร คอนเฌ็นซ คอซ นัธอิง แฮพเพ็น ซิน มาย ทาวน์)

I’ll do graffiti if you sing to me in French,
(แอล ดู ครัฟฟีดีอิฟ ยู ซิง ทู มี อิน ฟเร็นช ,)
What are we doing here if romance isn’t dead,
(ว็อท อาร์ วี ดูอิง เฮียร อิฟ โระแมนซ อีสซึ่น เด็ด ,)
Stay in line on the foreign trip,
(ซเท อิน ไลน ออน เดอะ ฟอริน ทริพ ,)
Waking up when I need a lift
(เวคกิ้ง อัพ ฮเว็น นาย นีด อะ ลิฟท)

I’ll do graffiti if you sing to me in French,
(แอล ดู ครัฟฟีดีอิฟ ยู ซิง ทู มี อิน ฟเร็นช ,)
What are we doing here if romance isn’t dead,
(ว็อท อาร์ วี ดูอิง เฮียร อิฟ โระแมนซ อีสซึ่น เด็ด ,)
Stay in line on the foreign trip,
(ซเท อิน ไลน ออน เดอะ ฟอริน ทริพ ,)
Waking up when I need a lift
(เวคกิ้ง อัพ ฮเว็น นาย นีด อะ ลิฟท)

And that’s enough
(แอ็นด แด๊ท อินัฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Graffiti คำอ่านไทย Maximo Park

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น