เนื้อเพลง I Never Told You What I Do for a Living คำอ่านไทย My Chemical Romance

Stay out of the light
( ซเท เอ้า อ็อฝ เดอะ ไลท)
or the photograph that i gave you
(ออ เดอะ โฟโทะกราฟ แดท ไอ เกฝ ยู)
you can say a prayer if you need to
(ยู แค็น เซ อะ พเรเออะ อิฟ ยู นีด ทู)
or just get in line and i’ll grieve you
(ออ จัซท เก็ท อิน ไลน แอ็นด แอล กรีฝ ยู)
can i meet you, alone
(แค็น นาย มีท ยู , อะโลน)
another night and ill see you
(แอะนัธเออะ ไนท แอ็นด แอล ซี ยู)
another night and ill be you
(แอะนัธเออะ ไนท แอ็นด แอล บี ยู)
some other way to continue
(ซัม อัฑเออะ เว ทู ค็อนทีนยู)

to hide my face
(ทู ไฮด มาย เฟซ)

another knife in my hands
(แอะนัธเออะ ไนฟ อิน มาย แฮ็นด)
a stain that never comes off the sheets
(อะ ซเทน แดท เนฝเวอะ คัม ออฟฟ เดอะ ฌีท)
clean me off
(คลีน มี ออฟฟ)
i’m so dirty babe
(แอม โซ เดอทิ เบบ)
the kind of dirty where the water never cleans off the clothes
(เดอะ ไคนด อ็อฝ เดอทิ ฮแว เดอะ วอเทอะ เนฝเวอะ คลีน ออฟฟ เดอะ คโลฑ)
i keep a book of the names and those
(ไอ คีพ อะ เบิค อ็อฝ เดอะ เนม แซน โฑส)
only goes so far ’til you bury them
(โอ๊นลี่ โกซ โซ ฟา ทิล ยู เบริ เฑ็ม)
so deep and down we go
(โซ ดีพ แอ็นด เดาน วี โก)

touched by angels, though i fall out of grace
(ทั๊ช ไบ เอนเจล , โธ ไอ ฟอล เอ้า อ็อฝ กเรซ)
i did it all so maybe i’d live this every day
(ไอ ดิด ดิท ออล โซ เมบี อาย ไลฝ ดีซ เอฝริ เด)

another knife in my hands
(แอะนัธเออะ ไนฟ อิน มาย แฮ็นด)
a stain that never comes off the sheets
(อะ ซเทน แดท เนฝเวอะ คัม ออฟฟ เดอะ ฌีท)
clean me off
(คลีน มี ออฟฟ)
i’m so dirty babe
(แอม โซ เดอทิ เบบ)
it ain’t the money and it sure as hell ain’t just for the fame
(อิท เอน เดอะ มันอิ แอ็นด ดิท ฌุร แอ็ส เฮ็ล เอน จัซท ฟอ เดอะ เฟม)
it’s for the bodies i claim and lose
(อิทซ ฟอ เดอะ บอดีสฺซาย คเลม แอ็นด ลูส)

only goes so far ’til you bury them
(โอ๊นลี่ โกซ โซ ฟา ทิล ยู เบริ เฑ็ม)
so deep and down we go
(โซ ดีพ แอ็นด เดาน วี โก)

down
(เดาน)

and down we go
(แอ็นด เดาน วี โก)
and down we go
(แอ็นด เดาน วี โก)
and down we go
(แอ็นด เดาน วี โก)
and we all fall down
(แอ็นด วี ออล ฟอล เดาน)

and we’ll all dance alone to the tune of your death
(แอ็นด เว็ล ออล ดานซ อะโลน ทู เดอะ ทยูน อ็อฝ ยุร เด็ธ)
we’ll love again, we’ll laugh again
(เว็ล ลัฝ อะเกน , เว็ล ลาฟ อะเกน)
and it’s better off this way
(แอ็นด อิทซ เบทเทอะ ออฟฟ ดีซ เว)

and never again,and never again
(แอ็นด เนฝเวอะ อะเกน , แอ็นด เนฝเวอะ อะเกน)
they gave us two shots to the back of the head
(เด เกฝ อัซ ทู ฌ็อท ทู เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ เฮ็ด)
and we’re all dead now.
(แอ็นด เวีย ออล เด็ด เนา)

well never again,and never again
(เว็ล เนฝเวอะ อะเกน , แอ็นด เนฝเวอะ อะเกน)
they gave us two shots to the back of the head
(เด เกฝ อัซ ทู ฌ็อท ทู เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ เฮ็ด)
and we’re all dead now.
(แอ็นด เวีย ออล เด็ด เนา)

i tried, one more night, one more night
(ไอ ทไร , วัน โม ไนท , วัน โม ไนท)
well i’m laughin, cryin, laughin
(เว็ล แอม เลอกิน , คายอิน , เลอกิน)
i tried,
(ไอ ทไร ,)
well i tried,
(เว็ล ไอ ทไร ,)
well i tried,
(เว็ล ไอ ทไร ,)

cause i tried
(คอส ไอ ทไร)
but i lied
(บัท ไอ ไล)

i tried
(ไอ ทไร)
i tried
(ไอ ทไร)
i tried
(ไอ ทไร)

and we’ll love again and we’ll laugh again
(แอ็นด เว็ล ลัฝ อะเกน แอ็นด เว็ล ลาฟ อะเกน)
we’ll cry again and we’ll dance again
(เว็ล คไร อะเกน แอ็นด เว็ล ดานซ อะเกน)
and it’s better off this way
(แอ็นด อิทซ เบทเทอะ ออฟฟ ดีซ เว)
so much better off this way
(โซ มัช เบทเทอะ ออฟฟ ดีซ เว)
i can’t clean the blood off the sheets in my bed
(ไอ แค็นท คลีน เดอะ บลัด ออฟฟ เดอะ ฌีท ซิน มาย เบ็ด)

never again, and never again
(เนฝเวอะ อะเกน , แอ็นด เนฝเวอะ อะเกน)
they gave us two shots to the back of the head
(เด เกฝ อัซ ทู ฌ็อท ทู เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ เฮ็ด)
and we’re all dead now.
(แอ็นด เวีย ออล เด็ด เนา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Never Told You What I Do for a Living คำอ่านไทย My Chemical Romance

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น