เนื้อเพลง Moondance คำอ่านไทย Michael Buble

Well, it’s a marvelous night for a moondance
( เว็ล , อิทซ ซา มาเฝะลัซ ไนท ฟอ รา moondance)
With the stars up above in your eyes
(วิฑ เดอะ ซทา อัพ อะบัฝ อิน ยุร ไอ)
A fantabulous night to make romance
(อะ fantabulous ไนท ทู เมค โระแมนซ)
Neath the cover of October skies
(นี๊ต เดอะ คัฝเออะ อ็อฝ อ็อคโทเบอะ สกาย)
And all the leaves on the trees are falling
(แอ็นด ออล เดอะ ลีฝ ออน เดอะ ทรี แซร์ ฟ๊อลิง)
To the sound of the breezes that blow
(ทู เดอะ เซานด อ็อฝ เดอะ บรีส แดท บโล)
And I’m trying to please to the calling
(แอ็นด แอม ทไรอิง ทู พลีส ทู เดอะ คอลลิง)
Of your heart-strings that play soft and low
(อ็อฝ ยุร ฮาท ซทริง แดท พเล ซ็อฟท แอ็นด โล)
And all the night’s magic seems to whisper and hush
(แอ็นด ออล เดอะ ไนท แมจอิค ซีม ทู ฮวีซเพอะ แอ็นด ฮัฌ)
And all the soft moonlight seems to shine in your blush
(แอ็นด ออล เดอะ ซ็อฟท มูนไลท์ ซีม ทู ไฌน อิน ยุร บลัฌ)

Can I just have one a’ more moondance with you, my love

(แค็น นาย จัซท แฮ็ฝ วัน อะ โม moondance วิฑ ยู , มาย ลัฝ)
Can I just make some more romance with a-you, my love
(แค็น นาย จัซท เมค ซัม โม โระแมนซ วิฑ อะ ยู , มาย ลัฝ)

Well I wanna make love to you tonight
(เว็ล ไอ วอนนา เมค ลัฝ ทู ยู ทุไนท)
I can’t wait till the morning has come
(ไอ แค็นท เวท ทิล เดอะ มอนิง แฮ็ส คัม)
And I know now the time is just right
(แอ็นด ดาย โน เนา เดอะ ไทม อีส จัซท ไรท)
And straight into my arms you will run
(แอ็นด ซทเรท อีนทุ มาย อาม ยู วิล รัน)
And when you come my heart will be waiting
(แอ็นด ฮเว็น ยู คัม มาย ฮาท วิล บี เวททิง)
To make sure you’re never alone
(ทู เมค ฌุร ยัวร์ เนฝเวอะ อะโลน)
There and then all my dreams will come true, dear
(แดร์ แอ็นด เด็น ออล มาย ดรีม วิล คัม ทรู , เดีย)
There and then I will make you my own
(แดร์ แอ็นด เด็น นาย วิล เมค ยู มาย โอน)
And everytime I touch you, you just tremble inside
(แอ็นด เอ๊รี่ไทม์ ไอ ทั๊ช ยู , ยู จัซท เทมเบิล อีนไซด)
And I know how much you want me that you can’t hide
(แอ็นด ดาย โน เฮา มัช ยู ว็อนท มี แดท ยู แค็นท ไฮด)

Can I just have one a’ more moondance with you, my love
(แค็น นาย จัซท แฮ็ฝ วัน อะ โม moondance วิฑ ยู , มาย ลัฝ)
Can I just make some more romance with a-you, my love
(แค็น นาย จัซท เมค ซัม โม โระแมนซ วิฑ อะ ยู , มาย ลัฝ)

Well, it’s a marvelous night for a moondance
(เว็ล , อิทซ ซา มาเฝะลัซ ไนท ฟอ รา moondance)
With the stars up above in your eyes
(วิฑ เดอะ ซทา อัพ อะบัฝ อิน ยุร ไอ)
A fantabulous night to make romance
(อะ fantabulous ไนท ทู เมค โระแมนซ)
Neath the cover of October skies
(นี๊ต เดอะ คัฝเออะ อ็อฝ อ็อคโทเบอะ สกาย)
And all the leaves on the trees are falling
(แอ็นด ออล เดอะ ลีฝ ออน เดอะ ทรี แซร์ ฟ๊อลิง)
To the sound of the breezes that blow
(ทู เดอะ เซานด อ็อฝ เดอะ บรีส แดท บโล)
And I’m trying to please to the calling
(แอ็นด แอม ทไรอิง ทู พลีส ทู เดอะ คอลลิง)
Of your heart-strings that play soft and low
(อ็อฝ ยุร ฮาท ซทริง แดท พเล ซ็อฟท แอ็นด โล)
And all the night’s magic seems to whisper and hush
(แอ็นด ออล เดอะ ไนท แมจอิค ซีม ทู ฮวีซเพอะ แอ็นด ฮัฌ)
And all the soft moonlight seems to shine in your blush
(แอ็นด ออล เดอะ ซ็อฟท มูนไลท์ ซีม ทู ไฌน อิน ยุร บลัฌ)

One more moondance with you in the moonlight
(วัน โม moondance วิฑ ยู อิน เดอะ มูนไลท์)
Can’t I just have one more dance with you my love
(แค็นท ไอ จัซท แฮ็ฝ วัน โม ดานซ วิฑ ยู มาย ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Moondance คำอ่านไทย Michael Buble

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น