เนื้อเพลง Big Mistake คำอ่านไทย Natalie Imbruglia

There’s No Sign On The Gate
( แดร์ โน ไซน ออน เดอะ เกท)
And There’s Mud On Your Face
(แอ็นด แดร์ มัด ออน ยุร เฟซ)
Don’t You Think It’s Time We Re Investigate This Situation
(ด้อนท์ ยู ธิงค อิทซ ไทม วี รี อินเฝซทิเกท ดีซ ซิชิวเอฌัน)
Put Some Fruit On Your Plate
(พัท ซัม ฟรูท ออน ยุร เพล๊ท)

You Forgotten How It Started
(ยู ฟอร์กอทเดน เฮา อิท ซทาท)
Close You Eyes
(คโลส ยู ไอ)
Think Of All The Bubbles Of Love We Made
(ธิงค อ็อฝ ออล เดอะ บั๊บเบิ้ล อ็อฝ ลัฝ วี เมด)
And You’re Down On Your Knees
(แอ็นด ยัวร์ เดาน ออน ยุร นี)
It’s Too Late
(อิทซ ทู เลท)
Oh Don’t Come Crawlin’
(โอ ด้อนท์ คัม คราวลิน)
And You Lie By My Feet
(แอ็นด ยู ไล ไบ มาย ฟีท)
What A Big Mistake
(ว็อท ดา บิก มิซเทค)
I See You Fallin’
(ไอ ซี ยู แฟลลิน)

Got A Buzz In My Head
(ก็อท ดา บัส อิน มาย เฮ็ด)
And My Flowers Are Dead
(แอ็นด มาย ฟเลาเออะ แซร์ เด็ด)
Can’t Figure Out A Way To Rectify This Situation
(แค็นท ฟีกยุร เอ้า ดา เว ทู เรคทิไฟ ดีซ ซิชิวเอฌัน)
Don’t Believe What You Said
(ด้อนท์ บิลีฝ ว็อท ยู เซ็ด)

You Forgotten How It Started
(ยู ฟอร์กอทเดน เฮา อิท ซทาท)
Close You Eyes
(คโลส ยู ไอ)
Think Of All The Bubbles Of Love We Made
(ธิงค อ็อฝ ออล เดอะ บั๊บเบิ้ล อ็อฝ ลัฝ วี เมด)
And You’re Down On Your Knees
(แอ็นด ยัวร์ เดาน ออน ยุร นี)
It’s Too Late
(อิทซ ทู เลท)
Oh Don’t Come Crawlin’
(โอ ด้อนท์ คัม คราวลิน)
And You Lie By My Feet
(แอ็นด ยู ไล ไบ มาย ฟีท)
What A Big Mistake
(ว็อท ดา บิก มิซเทค)
I See You Fallin’
(ไอ ซี ยู แฟลลิน)

I Could Sting Like A Bee
(ไอ เคิด ซทิง ไลค เก บี)
Careful How You Treat Me
(แคฟุล เฮา ยู ทรีท มี)
Baby I Don’t Think I’ll Except Your Sorry Invitation
(เบบิ ไอ ด้อนท์ ธิงค แอล เอ็กเซพท ยุร ซอริ อินฝิเทฌัน)
Close The Door As You Leave
(คโลส เดอะ โด แอ็ส ยู ลีฝ)

You Forgotten How It Started
(ยู ฟอร์กอทเดน เฮา อิท ซทาท)
Close You Eyes
(คโลส ยู ไอ)
Think Of All The Bubbles Of Love We Made
(ธิงค อ็อฝ ออล เดอะ บั๊บเบิ้ล อ็อฝ ลัฝ วี เมด)
And You’re Down On Your Knees
(แอ็นด ยัวร์ เดาน ออน ยุร นี)
It’s Too Late
(อิทซ ทู เลท)
Oh Don’t Come Crawlin’
(โอ ด้อนท์ คัม คราวลิน)
And You Lie By My Feet
(แอ็นด ยู ไล ไบ มาย ฟีท)
What A Big Mistake
(ว็อท ดา บิก มิซเทค)
I See You Fallin’
(ไอ ซี ยู แฟลลิน)
And You Cry Over Me
(แอ็นด ยู คไร โอเฝอะ มี)
I Can’t Wait
(ไอ แค็นท เวท)
I Feel You Stallin’
(ไอ ฟีล ยู สเตวลิน)
And You Try To Reach Me
(แอ็นด ยู ทไร ทู รีช มี)
What A Big Mistake
(ว็อท ดา บิก มิซเทค)
I Hear You Callin
(ไอ เฮีย ยู คอลลิน)
And You’re Down On Your Knees
(แอ็นด ยัวร์ เดาน ออน ยุร นี)
It’s Too Late
(อิทซ ทู เลท)
Oh Don’t Come Crawlin’
(โอ ด้อนท์ คัม คราวลิน)
And You Lie By My Feet
(แอ็นด ยู ไล ไบ มาย ฟีท)
What A Big Mistake
(ว็อท ดา บิก มิซเทค)
I See You Fallin’
(ไอ ซี ยู แฟลลิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Big Mistake คำอ่านไทย Natalie Imbruglia

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น