เนื้อเพลง Ghost คำอ่านไทย 2Pac

[Talking]
( [ ทอคอิง ])
The only way for me to come back is by Makaveli
(ดิ โอ๊นลี่ เว ฟอ มี ทู คัม แบ็ค อีส ไบ แมกเคอเวลลี่)
That’s me
(แด๊ท มี)
All these motherf*ckers stole from me
(ออล ฑิส motherf*ckers ซโทล ฟร็อม มี)
I’m takin’ back what’s mine
(แอม ทอคกิ่น แบ็ค ว็อท ไมน)

Hahaha
(ฮาฮาฮา)
You motherf*ckers can’t stop me
(ยู motherf*ckers แค็นท ซท็อพ มี)
Even if I die I’m gonna be a f*ckin’ problem
(อีเฝ็น อิฟ ฟาย ได แอม กอนนะ บี อะ เอฟ *ckin พรอบเล็ม)
Do you believe in ghosts, motherf*cker?
(ดู ยู บิลีฝ อิน โกซท , motherf*cker)
Real live, back… ghosts
(ริแอ็ล ไลฝ , แบ็ค โกซท)
Fear me
(เฟีย มี)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
Some say I’m crazy, these punk-ass cops can’t fade me
(ซัม เซ แอม คเรสิ , ฑิส พรัค อาซ ค็อพ แค็นท เฝด มี)
Momma tried to raise me, but had too many babies
(มอมมาทไร ทู เรส มี , บัท แฮ็ด ทู เมนอิ เบบีสฺ)
Papa was a motherf*ckin’ joke, used to find dope in his coat
(พะพา วอส ซา motherf*ckin โจค , ยูซ ทู ไฟนด โดพ อิน ฮิส โคท)
And nearly choked when he’d tell me not to smoke
(แอ็นด เนียลิ โชค ฮเว็น ฮีด เท็ล มี น็อท ทู ซโมค)
Damn, don’t get me started
(แด็ม , ด้อนท์ เก็ท มี ซทาท)
My momma smoked so goddamn much when she was pregnant
(มาย มอมมาซโมค โซ ก๊อดแดม มัช ฮเว็น ชี วอส พเรกแน็นท)
I’m surprised I ain’t retarded
(แอม เซิพไรส ดาย เอน ริทาด)
At night I can’t sleep, count thiefs
(แอ็ท ไนท ไอ แค็นท ซลีพ , เคานท ธีฟ)
As they pass through the glass of my neighbors, five deep
(แอ็ส เด เพซ ธรู เดอะ กลัซ อ็อฝ มาย เนเบอะ , ไฟฝ ดีพ)
Starin’ at the wall, heard a scream
(สตาร์ริน แอ็ท เดอะ วอล , เฮิด อะ ซครีม)
Wake up in the morning, see the blood in the hall from the murder scene
(เวค อัพ อิน เดอะ มอนิง , ซี เดอะ บลัด อิน เดอะ ฮอล ฟร็อม เดอะ เมอเดอะ ซีน)
Don’t cry, just ask why
(ด้อนท์ คไร , จัซท อาซค ฮไว)
And try not to die as I take you through a ghetto n*gga’s lullaby
(แอ็นด ทไร น็อท ทู ได แอ็ส ซาย เทค ยู ธรู อะ เกทโท เอ็น *ggas ลัลละไบ)
On the corner where the n*ggas sling they crack
(ออน เดอะ คอเนอะ ฮแว เดอะ เอ็น *ggas ซลิง เด คแร็ค)
And the undercovers jack, those that don’t watch they back
(แอ็นด ดิ อันเดอะคัฝเออะ แจ็ค , โฑส แดท ด้อนท์ ว็อช เด แบ็ค)
I daydream about the dope world
(ไอ เดย์ดรีม อะเบาท เดอะ โดพ เวิลด)
Take a puff from the blunt and watch the smoke swirl
(เทค เก พัฟ ฟร็อม เดอะ บลันท แอ็นด ว็อช เดอะ ซโมค ซเวิล)
My Mossberg goes *boom* once another plug
(มาย Mossberg โกซ *บูม * วันซ แอะนัธเออะ พลัก)
Snatchin’ drugs, pumpin’ slugs in these other thugs [give it up, n*gga]
(Snatchin ดรัก , พัมปิน ซลัก ซิน ฑิส อัฑเออะ ธัก [ กิฝ อิท อัพ , เอ็น *gga ])
Don’t run out of breath, every step could be death
(ด้อนท์ รัน เอ้า อ็อฝ บเร็ธ , เอฝริ ซเท็พ เคิด บี เด็ธ)
Til ya blast and be the last n*gga left [then I’ll be ghost]
(ทิล ยา บลาซท แอ็นด บี เดอะ ลาซท เอ็น *gga เล็ฟท [ เด็น แอล บี โกซท ])

[Chorus 2x]
([ โครัซ 2x ])
Don’t cry, just ask why
(ด้อนท์ คไร , จัซท อาซค ฮไว)
And try not to die as I take you through a ghetto n*gga’s lullaby
(แอ็นด ทไร น็อท ทู ได แอ็ส ซาย เทค ยู ธรู อะ เกทโท เอ็น *ggas ลัลละไบ)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
A seven deuce full of n*ggas goes by
(อะ เซฝเอ็น ดยูซ ฟูล อ็อฝ เอ็น *ggas โกซ ไบ)
Thought I was trippin’ the second time they roll by
(ธอท ไอ วอส ทริพพินเดอะ เซคอันด ไทม เด โรล ไบ)
Recognize the plates, the faces look familiar
(เรคอ็อกไนส เดอะ เพล๊ท , เดอะ เฟซ ลุค ฟะมีลเยอะ)
But everybody swear they know the n*gga that’s gonna kill ya
(บัท เอวี่บอดี้ ซแว เด โน เดอะ เอ็น *gga แด๊ท กอนนะ คิล ยา)
Don’t murder me, murder me, kill a n*gga in his sleep
(ด้อนท์ เมอเดอะ มี , เมอเดอะ มี , คิล อะ เอ็น *gga อิน ฮิส ซลีพ)
Let me die as I rest in peace, deep
(เล็ท มี ได แอ็ส ซาย เร็ซท อิน พีซ , ดีพ)
Back to these n*ggas in the seven deuce
(แบ็ค ทู ฑิส เอ็น *ggas ซิน เดอะ เซฝเอ็น ดยูซ)
A Mac 10 out the window, ’bout to let it loose
(อะ แมค เทน เอ้า เดอะ วีนโด , เบาท ทู เล็ท ดิธ ลูซ)
What could I do? Run for cover and return fire
(ว็อท เคิด ดาย ดู รัน ฟอ คัฝเออะ แอ็นด ริเทิน ไฟร)
Die motherf*cker die, hope your ass fry, don’t ask why
(ได motherf*cker ได , โฮพ ยุร อาซ ฟไร , ด้อนท์ อาซค ฮไว)
But I let off everything I had
(บัท ไอ เล็ท ออฟฟ เอ๊วี่ติง ไอ แฮ็ด)
An empty clip hit the ground as a n*gga dash
(แอน เอมทิ คลิพ ฮิท เดอะ กเรานด แอ็ส ซา เอ็น *gga แด็ฌ)
On my ass was the motherf*ckin’ cops now
(ออน มาย อาซ วอส เดอะ motherf*ckin ค็อพ เนา)
Barely breathin’, trying to keep from gettin’ shot down
(แบลิ บีตดิน , ทไรอิง ทู คีพ ฟร็อม เกดดิน ฌ็อท เดาน)
*Boo-cow* was the sound, bullet whiz by
(*บู เคา * วอส เดอะ เซานด , บูลเล็ท ฮวิส ไบ)
Still runnin’ like a n*gga got nine lives
(ซทิล รูนนิน ไลค เก เอ็น *gga ก็อท ไนน ไลฝ)
Don’t know why, but I’m runnin’ to my f*ckin’ block
(ด้อนท์ โน ฮไว , บัท แอม รูนนิน ทู มาย เอฟ *ckin บล็อค)
Took a shot, tired of runnin’ from the n*ggas and the cops
(ทุค กา ฌ็อท , ไทร อ็อฝ รูนนิน ฟร็อม เดอะ เอ็น *ggas แซน เดอะ ค็อพ)
Time to be a ghost
(ไทม ทู บี อะ โกซท)

[Chorus 2x]
([ โครัซ 2x ])
Don’t cry, just ask why
(ด้อนท์ คไร , จัซท อาซค ฮไว)
And try not to die as I take you through a ghetto n*gga’s lullaby
(แอ็นด ทไร น็อท ทู ได แอ็ส ซาย เทค ยู ธรู อะ เกทโท เอ็น *ggas ลัลละไบ)

F*ck the police, n*gga!
(เอฟ *ck เดอะ โพะลีซ , เอ็น *gga !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ghost คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น