เนื้อเพลง In The Dark คำอ่านไทย DJ Tiesto feat Christian Burns

Well it seems
( เว็ล อิท ซีม)
Like the world around is just breaking
(ไลค เดอะ เวิลด อะเรานด อีส จัซท บเรคคิง)
And it feels
(แอ็นด ดิท ฟีล)
Like there’s no one else around you
(ไลค แดร์ โน วัน เอ็ลซ อะเรานด ยู)
And it’s quiet
(แอ็นด อิทซ คไวเอ็ท)
There is a silence in the darkness
(แดร์ อีส ซา ไซเล็นซ อิน เดอะ ดาคเน็ซ)
And it sounds
(แอ็นด ดิท เซานด)
Like the carnival is over
(ไลค เดอะ คานิแฝ็ล อีส โอเฝอะ)

As you walk
(แอ็ส ยู วอค)
In the crowded empty spaces
(อิน เดอะ คเราด เอมทิ ซเพซ)
And you stare
(แอ็นด ยู ซแท)
At the emptiness around you
(แอ็ท ดิ เอมทิเน็ซ อะเรานด ยู)
You wanna go
(ยู วอนนา โก)
To the city and the bright lights
(ทู เดอะ ซีทอิ แอ็นด เดอะ ไบร๊ท ไลท)
Get away
(เก็ท อะเว)
From the sinners that surround you
(ฟร็อม เดอะ ซีนเนอะ แดท ซะเรานด ยู)

Cause I’ll be there and you will be there
(คอส แอล บี แดร์ แอ็นด ยู วิล บี แดร์)
And we’ll find each other in the dark
(แอ็นด เว็ล ไฟนด อีช อัฑเออะ อิน เดอะ ดาค)
And you will see and I’ll see it too
(แอ็นด ยู วิล ซี แอ็นด แอล ซี อิท ทู)
Cause we’ll be together in the dark
(คอส เว็ล บี ทุเกฑเออะ อิน เดอะ ดาค)

Cause if it is coming for you
(คอส อิฟ อิท อีส คัมอิง ฟอ ยู)
Then it’s coming for me
(เด็น อิทซ คัมอิง ฟอ มี)
Cause I will be there
(คอส ไอ วิล บี แดร์)
Cause we need each other in the dark
(คอส วี นีด อีช อัฑเออะ อิน เดอะ ดาค)

And if it terrifies you
(แอ็นด อิฟ อิท เทเลฟายสฺ ยู)
Then it terrifies me
(เด็น หนิด เทเลฟายสฺ มี)
Cause I will be there
(คอส ไอ วิล บี แดร์)
So we’ve got each other in the dark
(โซ หวีบ ก็อท อีช อัฑเออะ อิน เดอะ ดาค)

As I look into the sky
(แอ็ส ซาย ลุค อีนทุ เดอะ ซไค)
The stars bright as eyes
(เดอะ ซทา ไบร๊ท แอ็ส ไอ)
You want me to take you over there
(ยู ว็อนท มี ทู เทค ยู โอเฝอะ แดร์)
I want you to stay with me
(ไอ ว็อนท ยู ทู ซเท วิฑ มี)
Cause you’re not the only one
(คอส ยัวร์ น็อท ดิ โอ๊นลี่ วัน)
The only one
(ดิ โอ๊นลี่ วัน)

No no
(โน โน)
Don’t worry
(ด้อนท์ เวอริ)
You’re not the only one
(ยัวร์ น็อท ดิ โอ๊นลี่ วัน)

Cause if it’s coming for you
(คอส อิฟ อิทซ คัมอิง ฟอ ยู)
Then it’s coming for me
(เด็น อิทซ คัมอิง ฟอ มี)
And I will be there
(แอ็นด ดาย วิล บี แดร์)
Cause we need each other in the dark
(คอส วี นีด อีช อัฑเออะ อิน เดอะ ดาค)

And if it’s panicking you
(แอ็นด อิฟ อิทซ panickings ยู)
Then it’s panicking me
(เด็น อิทซ panickings มี)
And I will be there
(แอ็นด ดาย วิล บี แดร์)
So we’ve got each other in the dark
(โซ หวีบ ก็อท อีช อัฑเออะ อิน เดอะ ดาค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In The Dark คำอ่านไทย DJ Tiesto feat Christian Burns

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น