เนื้อเพลง Save me คำอ่านไทย Aimee Mann

You look like… a perfect fit,
( ยู ลุค ไลค เก เพ๊อร์เฟ็คท ฟิท ,)
For a girl in need… of eternal care.
(ฟอ รา เกิล อิน นีด อ็อฝ อิเทอแน็ล แค)
But can you save me?
(บัท แค็น ยู เซฝ มี)
Come on and save me…
(คัมมอน แอ็นด เซฝ มี)
If you could save me,
(อิฟ ยู เคิด เซฝ มี ,)
From the ranks of the freaks,
(ฟร็อม เดอะ แร็งค อ็อฝ เดอะ ฟรีค ,)
Who suspect they could never love anyone.
(ฮู ซัซเพ็คท เด เคิด เนฝเวอะ ลัฝ เอนอิวัน)

Cause I can tell… you know what it’s like.
(คอส ไอ แค็น เท็ล ยู โน ว็อท อิทซ ไลค)
A long farewell… of the hunger strike.
(อะ ล็อง แฟเวล อ็อฝ เดอะ ฮังเกอะ ซทไรค)
But can you save me?
(บัท แค็น ยู เซฝ มี)
Come on and save me…
(คัมมอน แอ็นด เซฝ มี)
If you could save me,
(อิฟ ยู เคิด เซฝ มี ,)
From the ranks of the freaks,
(ฟร็อม เดอะ แร็งค อ็อฝ เดอะ ฟรีค ,)
Who suspect they could never love anyone.
(ฮู ซัซเพ็คท เด เคิด เนฝเวอะ ลัฝ เอนอิวัน)

You struck me dumb, Like radium
(ยู ซทรัค มี ดัม , ไลค เรเดียม)
Like Peter Pan, or Superman,
(ไลค พีเทอะ แพน , ออ ซยูเพอะแม็น ,)
You have come… to save me.
(ยู แฮ็ฝ คัม ทู เซฝ มี)
Come on and save me…
(คัมมอน แอ็นด เซฝ มี)
If you could save me,
(อิฟ ยู เคิด เซฝ มี ,)
From the ranks of the freaks,
(ฟร็อม เดอะ แร็งค อ็อฝ เดอะ ฟรีค ,)
Who suspect they could never love anyone,
(ฮู ซัซเพ็คท เด เคิด เนฝเวอะ ลัฝ เอนอิวัน ,)
Except the freaks,
(เอ็กเซพท เดอะ ฟรีค ,)
Who suspect they could never love anyone,
(ฮู ซัซเพ็คท เด เคิด เนฝเวอะ ลัฝ เอนอิวัน ,)
But the freaks,
(บัท เดอะ ฟรีค ,)
Who suspect they could never love anyone.
(ฮู ซัซเพ็คท เด เคิด เนฝเวอะ ลัฝ เอนอิวัน)

Come on and save me…
(คัมมอน แอ็นด เซฝ มี)
Why don’t you save me?
(ฮไว ด้อนท์ ยู เซฝ มี)
If you could save me,
(อิฟ ยู เคิด เซฝ มี ,)
From the ranks of the freaks,
(ฟร็อม เดอะ แร็งค อ็อฝ เดอะ ฟรีค ,)
Who suspect they could never love anyone,
(ฮู ซัซเพ็คท เด เคิด เนฝเวอะ ลัฝ เอนอิวัน ,)
Except the freaks,
(เอ็กเซพท เดอะ ฟรีค ,)
Who suspect they could never love anyone,
(ฮู ซัซเพ็คท เด เคิด เนฝเวอะ ลัฝ เอนอิวัน ,)
Except the freaks,
(เอ็กเซพท เดอะ ฟรีค ,)
Who could never love anyone.
(ฮู เคิด เนฝเวอะ ลัฝ เอนอิวัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Save me คำอ่านไทย Aimee Mann

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น