เนื้อเพลง Second To Last คำอ่านไทย New Found Glory

I hate myself for losing you
( ไอ เฮท ไมเซลฟ ฟอ โรซิง ยู)
I blame myself for pulling you apart
(ไอ บเลม ไมเซลฟ ฟอ พลูลิง ยู อะพาท)
I guess this is the only way
(ไอ เก็ซ ดีซ ซิส ดิ โอ๊นลี่ เว)
I hate these eyes that noticed you
(ไอ เฮท ฑิส ไอ แดท โนทิซ ยู)
I blame my heart for breaking up that day
(ไอ บเลม มาย ฮาท ฟอ บเรคคิง อัพ แดท เด)
It didn’t mean much anyway
(อิท ดิ๊นอิน มีน มัช เอนอิเว)
It’s you, you I figured out
(อิทซ ยู , ยู ไอ ฟีกยุร เอ้า)
It always helps to forget how to be yourself
(อิท ออลเว เฮ็ลพ ทู เฟาะเกท เฮา ทู บี ยุรเซลฟ)
It’s you, you realize that your understanding this
(อิทซ ยู , ยู รีแอะไลส แดท ยุร อันเดิซแทนดิง ดีซ)
Understanding that you’re all alone
(อันเดิซแทนดิง แดท ยัวร์ ออล อะโลน)
Today
(ทุเด)
Is the first day of your life
(อีส เดอะ เฟิซท เด อ็อฝ ยุร ไลฟ)
The first day that you’re on your own
(เดอะ เฟิซท เด แดท ยัวร์ ออน ยุร โอน)
Now you know what to call home
(เนา ยู โน ว็อท ทู คอล โฮม)
I know I’m right for leaving you
(ไอ โน แอม ไรท ฟอ ลีฝอิงส ยู)
Now there’s nothing left for me to say
(เนา แดร์ นัธอิง เล็ฟท ฟอ มี ทู เซ)
It never meant much anyway
(อิท เนฝเวอะ เม็นท มัช เอนอิเว)
It’s you, you I figured out
(อิทซ ยู , ยู ไอ ฟีกยุร เอ้า)
It always helps to forget how to be yourself
(อิท ออลเว เฮ็ลพ ทู เฟาะเกท เฮา ทู บี ยุรเซลฟ)
It’s you, you realize that your understanding this
(อิทซ ยู , ยู รีแอะไลส แดท ยุร อันเดิซแทนดิง ดีซ)
Understanding that you’re all alone
(อันเดิซแทนดิง แดท ยัวร์ ออล อะโลน)
Today
(ทุเด)
Is the first day of your life
(อีส เดอะ เฟิซท เด อ็อฝ ยุร ไลฟ)
The first day that you’re on your own
(เดอะ เฟิซท เด แดท ยัวร์ ออน ยุร โอน)
Now you know what to call home
(เนา ยู โน ว็อท ทู คอล โฮม)
This could be
(ดีซ เคิด บี)
The second to last time
(เดอะ เซคอันด ทู ลาซท ไทม)
You’re way too close to dive
(ยัวร์ เว ทู คโลส ทู ไดฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Second To Last คำอ่านไทย New Found Glory

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น