เนื้อเพลง Gangsta Sh*t คำอ่านไทย Jay-Z

Uhh And you don’t stop
(เอส อา แอ็นด ยู ด้อนท์ ซท็อพ)
Rockafella y’all
(Rockafella ยอล)
Clueminati
(Clueminati)

Who got the Gangsta Gangsta Sh*t?
(ฮู ก็อท เดอะ แก๊งซดา แก๊งซดา ฌะ *ที)
We got the Gangsta Gangsta Sh*t
(วี ก็อท เดอะ แก๊งซดา แก๊งซดา ฌะ *ที)
[Repeat 2x]
([ ริพีท 2x ])

Understand why y’all n*gga is mad at me
(อันเดิซแทนด ฮไว ยอล เอ็น *gga อีส แม็ด แอ็ท มี)
Sitting around like damn, that could be me
(ซีททิง อะเรานด ไลค แด็ม , แดท เคิด บี มี)
All the cars and b*tches livin’ lavishly
(ออล เดอะ คา แซน บี *tches ลีฝอิน แลฝอิฌลิ)
But there’s only one problem you ain’t as bad as me
(บัท แดร์ โอ๊นลี่ วัน พรอบเล็ม ยู เอน แอ็ส แบ็ด แอ็ส มี)
Who could flip a record company from half a key?
(ฮู เคิด ฟลิพ อะ เรคออด คัมพะนิ ฟร็อม ฮาล์ฟ อะ คี)
And drop a gold album do the math with me
(แอ็นด ดร็อพ อะ โกลด แอลบัม ดู เดอะ แมตซฺ วิฑ มี)
Turn and go platinum, that would be
(เทิน แอ็นด โก พแลทนัม , แดท เวิด บี)
F*ck it I lost count
(เอฟ *ck อิท ไอ ล็อซท เคานท)
Why don’t you tell me the amount?
(ฮไว ด้อนท์ ยู เท็ล มี ดิ อะเมานท)
Since you gossip like groupies notice please
(ซินซ ยู กอซซิบ ไลค กรูพพี โนทิซ พลีส)
I never go broke my name got 2 G’s
(ไอ เนฝเวอะ โก บโรค มาย เนม ก็อท ทู จีส)
J-I-2-G-A I flip that on the platinum and be on the next day
(เจ ไอ ทู จี อะ ไอ ฟลิพ แดท ออน เดอะ พแลทนัม แอ็นด บี ออน เดอะ เน็คซท เด)
I be right there when your mics blow out
(ไอ บี ไรท แดร์ ฮเว็น ยุร ไมคะ บโล เอ้า)
I was there when your lights when on and when you lights go out
(ไอ วอส แดร์ ฮเว็น ยุร ไลท ฮเว็น ออน แอ็นด ฮเว็น ยู ไลท โก เอ้า)
I right there with the same ice to light up your house
(ไอ ไรท แดร์ วิฑ เดอะ เซม ไอซ ทู ไลท อัพ ยุร เฮาซ)
Just bright enough to see the gun ‘fo I wipe you out
(จัซท ไบร๊ท อินัฟ ทู ซี เดอะ กัน โฟ ไอ ไวพ ยู เอ้า)
I’m the stuff N*ggas write about
(แอม เดอะ ซทัฟ เอ็น *ggas ไรท อะเบาท)
Jigga’s A legend
(จิ๊กกา ซา เลจเอ็นด)
J-Hova end of the session
(เจ Hova เอ็นด อ็อฝ เดอะ เซฌอัน)
F*ck with me now
(เอฟ *ck วิฑ มี เนา)

Who got the Gangsta Gangsta Sh*t?
(ฮู ก็อท เดอะ แก๊งซดา แก๊งซดา ฌะ *ที)
We got the Gangsta Gangsta Sh*t
(วี ก็อท เดอะ แก๊งซดา แก๊งซดา ฌะ *ที)
[Repeat 4x]
([ ริพีท 4x ])

We live from the 7-1-8
(วี ไลฝ ฟร็อม เดอะ เซฝเว่น วัน เอ๊ก)
Got my chick in D & V At this very second runnin’ your plate
(ก็อท มาย ชิค อิน ดี & วี แอ็ท ดีซ เฝริ เซคอันด รูนนิน ยุร เพล๊ท)
2 knocks on your door, One gun in your face
(ทู น็อค ออน ยุร โด , วัน กัน อิน ยุร เฟซ)
2 Blocks of C-4, I put one in your safe
(ทู บล็อค อ็อฝ ซี โฟว , ไอ พัท วัน อิน ยุร เซฟ)
Place the safe in the bath tub I got one plire
(พเลซ เดอะ เซฟ อิน เดอะ บัธ ทับ ไอ ก็อท วัน plire)
You better hope this money don’t catch fire
(ยู เบทเทอะ โฮพ ดีซ มันอิ ด้อนท์ แค็ช ไฟร)
You so soft no mask no rope one clip and I
(ยู โซ ซ็อฟท โน มาซค โน โรพ วัน คลิพ แอ็นด ดาย)
Let this n*gga run around untie
(เล็ท ดีซ เอ็น *gga รัน อะเรานด อันไท)
I swear to god, you know the type that talk wild
(ไอ ซแว ทู ก็อด , ยู โน เดอะ ไทพ แดท ทอค ไวลด)
but n*gga’s white cloud, soft as a baby’s bottom
(บัท เอ็น *ggas ฮไวท คเลาด , ซ็อฟท แอ็ส ซา เบบิ บอตตัม)
You know Jay Z’s spot him
(ยู โน เจ Zs สพอท ฮิม)
I haven’t heard him in a while
(ไอ แฮฟเวน เฮิด ฮิม อิน อะ ฮไวล)
And you know how come? His little faggot in the corner dialing 911
(แอ็นด ยู โน เฮา คัม ฮิส ลิ๊ทเทิ่ล แฟกกัท อิน เดอะ คอเนอะ dialings 911)
Snatched the phone get a grip thug you supposed to be tough
(ซแน็ช เดอะ โฟน เก็ท ดา กริพ ธัก ยู ซัพโพส ทู บี ทั๊ฟ)
What you telling the cop huh? I’m taking your money and drugs
(ว็อท ยู เทลลิง เดอะ ค็อพ ฮู แอม เทคอิง ยุร มันอิ แอ็นด ดรัก)
In the underworld we take care of beef ourself
(อิน ดิ อันเดอะเวิลด วี เทค แค อ็อฝ บีฟ ourself)
And another thing yo we police ourself
(แอ็นด แอะนัธเออะ ธิง โย วี โพะลีซ ourself)
Either you follow the codes or you sell c*caine
(อีเฑอะ ยู ฟอลโล เดอะ โคด ออ ยู เซ็ล ซี *เคน)
This life will swallow your self so get outta game
(ดีซ ไลฟ วิล ซวอลโล ยุร เซ็ลฟ โซ เก็ท เอ๊าตา เกม)
Go to church every Sunday and prey hard
(โก ทู เชิช เอฝริ ซันดิ แอ็นด พเร ฮาด)
Drug dealer [haha] don’t quit your day job
(ดรัก ดีลเออะ [ ฮาฮา ] ด้อนท์ ควิท ยุร เด โจบ)

Who got the Gangsta Gangsta Sh*t?
(ฮู ก็อท เดอะ แก๊งซดา แก๊งซดา ฌะ *ที)
We got the Gangsta Gangsta Sh*t
(วี ก็อท เดอะ แก๊งซดา แก๊งซดา ฌะ *ที)
[Repeat 4x]
([ ริพีท 4x ])

N*gga who else
(เอ็น *gga ฮู เอ็ลซ)
Pop guns and rap jewels
(พ็อพ กัน แซน แร็พ จูเอ็ล)
Mean while
(มีน ฮไวล)
Burning in hell child
(เบรินนิง อิน เฮ็ล ไชล)
We the center of attention
(วี เดอะ เซนเทอะ อ็อฝ แอ็ทเทนฌัน)
Show me love for my n*gga blazing
(โฌ มี ลัฝ ฟอ มาย เอ็น *gga บเลสอิง)
My n*ggas is made men
(มาย เอ็น *ggas ซิส เมด เม็น)
Gangsters sh*t get coke and sugar boes
(แกะซเทอะ ฌะ *ที เก็ท โคค แอ็นด ฌูกเออะ boes)
Got hoes for every home
(ก็อท โฮ ฟอ เอฝริ โฮม)
And never f*ck they own
(แอ็นด เนฝเวอะ เอฟ *ck เด โอน)
Even though the Fed’s got a sweating grip in the chrome
(อีเฝ็น โธ เดอะ เฟ็ด ก็อท ดา sweatings กริพ อิน เดอะ คโรม)
Commuter case is closed they tapping’ the telephone
(Commuter เคซ อีส คโลส เด แทปพิง เดอะ เทลอิโฟน)
Dialing’ a 213 zone now
(Dialings อะ 213 โสน เนา)
Got ?? slap a b*tch up and send her down
(ก็อท ซแล็พ อะ บี *tch อัพ แอ็นด เซ็นด เฮอ เดาน)
Felling me, I wanna put this hustle behind me
(เฟลลิง มี , ไอ วอนนา พัท ดีซ เฮสเซล บิไฮนด มี)
But every time I look away he’s hitting me blindly
(บัท เอฝริ ไทม ไอ ลุค อะเว อีส ฮิทติง มี บไลนดลิ)
I’m looking for the light baby
(แอม ลุคอิง ฟอ เดอะ ไลท เบบิ)
And here it is
(แอ็นด เฮียร อิท อีส)
As soon as the n*gga smiling
(แอ็ส ซูน แอ็ส เดอะ เอ็น *gga ซไมลอิง)
Darker the night gets
(ดาร์คเกอร์ เดอะ ไนท เก็ท)
That’s why we Gangster and you players
(แด๊ท ฮไว วี แกะซเทอะ แอ็นด ยู เพย์เยอร์)
Take 2 to the heart Inc.
(เทค ทู ทู เดอะ ฮาท อิงคฺ)
World most murderous
(เวิลด โมซท เมอเดอะรัซ)

Who got the Gangsta Gangsta Sh*t?
(ฮู ก็อท เดอะ แก๊งซดา แก๊งซดา ฌะ *ที)
We got the Gangsta Gangsta Sh*t
(วี ก็อท เดอะ แก๊งซดา แก๊งซดา ฌะ *ที)
[Repeat 4x]
([ ริพีท 4x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gangsta Sh*t คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น