เนื้อเพลง How Much คำอ่านไทย Mariah Carey

JD:
( JD :)
MC
(เอมซี)
Uh baby I don’t think you know
(อา เบบิ ไอ ด้อนท์ ธิงค ยู โน)
Just yes
(จัซท เย็ซ)
How much I love you
(เฮา มัช ไอ ลัฝ ยู)
Have you ever felt lonely
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ เฟ็ลท โลนลิ)
When you know you gotta leave me
(ฮเว็น ยู โน ยู กอททะ ลีฝ มี)
That’s
(แด๊ท)
How much I love you
(เฮา มัช ไอ ลัฝ ยู)
Oh baby I don’t think you know
(โอ เบบิ ไอ ด้อนท์ ธิงค ยู โน)
Just yes
(จัซท เย็ซ)
How much I love you
(เฮา มัช ไอ ลัฝ ยู)
[U: Na na na]
([ ยู : นา นา นา ])
Have you ever felt lonely
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ เฟ็ลท โลนลิ)
[U: Yeah]
([ ยู : เย่ ])
When you know you gotta leave me
(ฮเว็น ยู โน ยู กอททะ ลีฝ มี)
That’s
(แด๊ท)
How much I love you
(เฮา มัช ไอ ลัฝ ยู)

MC:
(เอมซี :)
The way I feel for you
(เดอะ เว ไอ ฟีล ฟอ ยู)
I can’t describe
(ไอ แค็นท ดิซไครบ)
U:
(ยู :)
It’s almost too intense
(อิทซ ออลโมซท ทู อินเทนซ)
To verbalize
(ทู verbalize)
MC:
(เอมซี :)
Essentially you’re all
(เอ็ซเซนแฌ็ลลิ ยัวร์ ออล)
I’m living for
(แอม ลีฝอิง ฟอ)
[And] basic’lly ea
([ แอ็นด ] basiclly เอ)
ch day I need you more
(แชพเทอะ เด ไอ นีด ยู โม)
[And more]
([ แอ็นด โม ])

both
(โบธ)
: Have you ever been so enamored baby
(: แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ บีน โซ เอะแนมเออะ เบบิ)
That’s how much I love you
(แด๊ท เฮา มัช ไอ ลัฝ ยู)
All I need in this life, you see
(ออล ไอ นีด อิน ดีซ ไลฟ , ยู ซี)
Is me and my boyfriend
(อีส มี แอ็นด มาย บอยเฟรน)
[Me and my girlfriend]
([ มี แอ็นด มาย เกลิลเฟรน ])
Have you ever felt lost
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ เฟ็ลท ล็อซท)
When you know you gotta leave me
(ฮเว็น ยู โน ยู กอททะ ลีฝ มี)
That’s how much I love you
(แด๊ท เฮา มัช ไอ ลัฝ ยู)

Love is yours and mine
(ลัฝ อีส ยุร แซน ไมน)
Till the very end
(ทิล เดอะ เฝริ เอ็นด)
[The end]
([ ดิ เอ็นด ])
Just me and my boyfriend
(จัซท มี แอ็นด มาย บอยเฟรน)

MC:
(เอมซี :)
Don’t underestimate the love in me
(ด้อนท์ อันเดอะเรซทิเมท เดอะ ลัฝ อิน มี)
[U: Da da da da]
([ ยู : ดา ดา ดา ดา ])
It’s obvious these feelings run so deep
(อิทซ ออบเฝียซ ฑิส ฟีลอิง รัน โซ ดีพ)
I fall and fall for you day after day
(ไอ ฟอล แอ็นด ฟอล ฟอ ยู เด อาฟเทอะ เด)
[U: Da da da da]
([ ยู : ดา ดา ดา ดา ])
Nobody else could ever take your place
(โนบอดี้ เอ็ลซ เคิด เอฝเออะ เทค ยุร พเลซ)

both:
(โบธ :)
Have you ever felt so enamored baby
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ เฟ็ลท โซ เอะแนมเออะ เบบิ)
That’s how much I love you
(แด๊ท เฮา มัช ไอ ลัฝ ยู)
All I need in this life, you see
(ออล ไอ นีด อิน ดีซ ไลฟ , ยู ซี)
Is me and my boyfriend
(อีส มี แอ็นด มาย บอยเฟรน)
[MC & U: Da da da da]
([ เอมซี & ยู : ดา ดา ดา ดา ])
Have you ever felt lost
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ เฟ็ลท ล็อซท)
When you know you gotta leave me
(ฮเว็น ยู โน ยู กอททะ ลีฝ มี)
That’s how much I love you
(แด๊ท เฮา มัช ไอ ลัฝ ยู)

Love is yours and mine
(ลัฝ อีส ยุร แซน ไมน)
Till the very end
(ทิล เดอะ เฝริ เอ็นด)
Just me and my boyfriend
(จัซท มี แอ็นด มาย บอยเฟรน)

You don’t gotta waste your time and worry
(ยู ด้อนท์ กอททะ เวซท ยุร ไทม แอ็นด เวอริ)
[I dont waste your time]
([ ไอ ด้อนท์ เวซท ยุร ไทม ])
You don’t gotta look for reassurance
(ยู ด้อนท์ กอททะ ลุค ฟอ reassurance)
[Look around]
([ ลุค อะเรานด ])
Cause clearly you’re the only one that’s getting this and
(คอส คเลียลิ ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน แด๊ท เกดดดิ้ง ดีซ แซน)
[Sugar]
([ ฌูกเออะ ])
Sugar I don’t need nobody else
(ฌูกเออะ ไอ ด้อนท์ นีด โนบอดี้ เอ็ลซ)
But you
(บัท ยู)
And honey I ain’t letting go too soon
(แอ็นด ฮันอิ ไอ เอน เลทดิง โก ทู ซูน)
Because I can’t get enough
(บิคอส ไอ แค็นท เก็ท อินัฟ)
Why you asking how much?
(ฮไว ยู อาคกิ้ง เฮา มัช)
It’s more than you can handle baby
(อิทซ โม แฑ็น ยู แค็น แฮ๊นเดิ้ล เบบิ)

Have you ever felt so enamored baby
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ เฟ็ลท โซ เอะแนมเออะ เบบิ)
That’s how much I love you
(แด๊ท เฮา มัช ไอ ลัฝ ยู)
All I need in this life, you see
(ออล ไอ นีด อิน ดีซ ไลฟ , ยู ซี)
Is me and my boyfriend
(อีส มี แอ็นด มาย บอยเฟรน)
[I love you baby]
([ ไอ ลัฝ ยู เบบิ ])
Have you ever felt lost
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ เฟ็ลท ล็อซท)
When you know you gotta leave me
(ฮเว็น ยู โน ยู กอททะ ลีฝ มี)
That’s how much I love you
(แด๊ท เฮา มัช ไอ ลัฝ ยู)
[I love you baby]
([ ไอ ลัฝ ยู เบบิ ])

Love is yours and mine
(ลัฝ อีส ยุร แซน ไมน)
Till the very end
(ทิล เดอะ เฝริ เอ็นด)
Just me and my boyfriend
(จัซท มี แอ็นด มาย บอยเฟรน)

Have you ever felt so enamored baby
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ เฟ็ลท โซ เอะแนมเออะ เบบิ)
That’s how much I love you
(แด๊ท เฮา มัช ไอ ลัฝ ยู)
All I need in this life, you see
(ออล ไอ นีด อิน ดีซ ไลฟ , ยู ซี)
Is me and my boyfriend
(อีส มี แอ็นด มาย บอยเฟรน)
Have you ever felt lost
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ เฟ็ลท ล็อซท)
When you know you gotta leave me
(ฮเว็น ยู โน ยู กอททะ ลีฝ มี)
That’s how much I love you
(แด๊ท เฮา มัช ไอ ลัฝ ยู)

Love is yours and mine
(ลัฝ อีส ยุร แซน ไมน)
Till the very end
(ทิล เดอะ เฝริ เอ็นด)
Just me and my boyfriend
(จัซท มี แอ็นด มาย บอยเฟรน)

Have you ever felt so enamored baby
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ เฟ็ลท โซ เอะแนมเออะ เบบิ)
That’s how much I love you
(แด๊ท เฮา มัช ไอ ลัฝ ยู)
All I need in this life, you see
(ออล ไอ นีด อิน ดีซ ไลฟ , ยู ซี)
Is me and my boyfriend
(อีส มี แอ็นด มาย บอยเฟรน)
Have you ever felt lost
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ เฟ็ลท ล็อซท)
When you know you gotta leave me
(ฮเว็น ยู โน ยู กอททะ ลีฝ มี)
That’s how much I love you
(แด๊ท เฮา มัช ไอ ลัฝ ยู)

Love is yours and mine
(ลัฝ อีส ยุร แซน ไมน)
Till the very end
(ทิล เดอะ เฝริ เอ็นด)
Just me and my boyfriend
(จัซท มี แอ็นด มาย บอยเฟรน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง How Much คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น