เนื้อเพลง More Than A Woman คำอ่านไทย Aaliyah

Passion, Instant
( แพฌอัน , อีนซแท็นท)
Swear Me, Feel Me
(ซแว มี , ฟีล มี)
Cupid’s Shot Me
(คยูพิด ฌ็อท มี)
My Heartbeats Racing
(มาย ฮาร์ทบีท เรสซิ่ง)
Tempt Me, Drive Me
(เท็ม มี , ดไรฝ มี)
Feels So Exiting
(ฟีล โซ Exitings)
Thought Of Highly
(ธอท อ็อฝ ไฮลิ)
It’s Yours Entirely
(อิทซ ยุร เอ็นไทรลิ)

I’ll Be
(แอล บี)
I’ll Be More Than A Lover
(แอล บี โม แฑ็น อะ ลัฝเออะ)
More Than A Woman
(โม แฑ็น อะ วูมเอิน)
More Than Your Lover
(โม แฑ็น ยุร ลัฝเออะ)
I’ll Be
(แอล บี)
I’ll Be More Than Another
(แอล บี โม แฑ็น แอะนัธเออะ)
More Than A Woman
(โม แฑ็น อะ วูมเอิน)
More Than Another
(โม แฑ็น แอะนัธเออะ)
I’ll Be
(แอล บี)
[I’ll Be More] More Than Your Lover
([ แอล บี โม ] โม แฑ็น ยุร ลัฝเออะ)
[More] More Than A Woman
([ โม ] โม แฑ็น อะ วูมเอิน)
[More] More Than Your Lover
([ โม ] โม แฑ็น ยุร ลัฝเออะ)
I’ll Be
(แอล บี)
[I’ll Be More] More Than A Lover
([ แอล บี โม ] โม แฑ็น อะ ลัฝเออะ)
[More] More Than A Woman
([ โม ] โม แฑ็น อะ วูมเอิน)
[More] More Than Another
([ โม ] โม แฑ็น แอะนัธเออะ)

Midnight Grindin’
(มิดไนท์ กรี๊ดอิน)
My Heartrate’s Climbin’
(มาย Heartrates แคลมบิน)
You Go, I Go
(ยู โก , ไอ โก)
Cause We Share Pillows
(คอส วี แฌ พีลโล)
Taste Me, Feed Me
(เทซท มี , ฟี มี)
There’s Still No Separating
(แดร์ ซทิล โน Separatings)
Morning Massages
(มอนิง มัซซาฉ)
With New Bones In Your Closet
(วิฑ นยู บอน ซิน ยุร คลอสเอ็ท)

I’ll Be
(แอล บี)
I’ll Be More Than A Lover
(แอล บี โม แฑ็น อะ ลัฝเออะ)
More Than A Woman
(โม แฑ็น อะ วูมเอิน)
More Than Your Lover
(โม แฑ็น ยุร ลัฝเออะ)
I Said I’ll Be
(ไอ เซ็ด แอล บี)
I’ll Be More Than Another
(แอล บี โม แฑ็น แอะนัธเออะ)
More Than A Woman
(โม แฑ็น อะ วูมเอิน)
More Than Another
(โม แฑ็น แอะนัธเออะ)
I’ll Be
(แอล บี)
[I’ll Be More] More Than Your Lover
([ แอล บี โม ] โม แฑ็น ยุร ลัฝเออะ)
[More] More Than A Woman
([ โม ] โม แฑ็น อะ วูมเอิน)
[More] More Than Your Lover
([ โม ] โม แฑ็น ยุร ลัฝเออะ)
I’m Gonna Be
(แอม กอนนะ บี)
[I’ll Be More] More Than A Lover
([ แอล บี โม ] โม แฑ็น อะ ลัฝเออะ)
[More] More Than A Woman
([ โม ] โม แฑ็น อะ วูมเอิน)
[More] More Than Another
([ โม ] โม แฑ็น แอะนัธเออะ)

I Don’t Think Your Ready
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยุร เรดอิ)
I Don’t Think Your Ready For This Thing
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยุร เรดอิ ฟอ ดีซ ธิง)
For This Thing
(ฟอ ดีซ ธิง)
I Don’t Think Your Ready For This Thing
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยุร เรดอิ ฟอ ดีซ ธิง)
You’re Not Ready
(ยัวร์ น็อท เรดอิ)
I Don’t Think Your Ready For This Thing
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยุร เรดอิ ฟอ ดีซ ธิง)
This Thing, This Thing
(ดีซ ธิง , ดีซ ธิง)
I Don’t Think Your Ready For This Thing
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยุร เรดอิ ฟอ ดีซ ธิง)

Constant Pressures
(คอนสแท็นท พเรฌเออะ)
No Scale Can Measure
(โน ซเคล แค็น เมฉเออะ)
Secret Treasures
(ซีคเร็ท ทเรฉเออะ)
Keeps On Getting Better
(คีพ ออน เกดดดิ้ง เบทเทอะ)
Do You Wanna Roll With Me?
(ดู ยู วอนนา โรล วิฑ มี)
We Can Go To Foreign Lands Your Hand In My Hand
(วี แค็น โก ทู ฟอริน แล็นด ยุร แฮ็นด อิน มาย แฮ็นด)
Do You Wanna Ride With Me?
(ดู ยู วอนนา ไรด วิฑ มี)
We Can Be Like Bonnie & Clyde
(วี แค็น บี ไลค บอนนิ & ครายทฺ)
Be By Your Side
(บี ไบ ยุร ไซด)

I’ll Be More Than A Lover
(แอล บี โม แฑ็น อะ ลัฝเออะ)
More Than A Woman
(โม แฑ็น อะ วูมเอิน)
More Than Your Lover
(โม แฑ็น ยุร ลัฝเออะ)
I’ll Be More Than Another
(แอล บี โม แฑ็น แอะนัธเออะ)
More Than A Woman
(โม แฑ็น อะ วูมเอิน)
More Than Another
(โม แฑ็น แอะนัธเออะ)
[I’ll Be More] More Than Your Lover
([ แอล บี โม ] โม แฑ็น ยุร ลัฝเออะ)
[More] More Than A Woman
([ โม ] โม แฑ็น อะ วูมเอิน)
[More] More Than Your Lover
([ โม ] โม แฑ็น ยุร ลัฝเออะ)
[I’ll Be More] More Than A Lover
([ แอล บี โม ] โม แฑ็น อะ ลัฝเออะ)
[More] More Than A Woman
([ โม ] โม แฑ็น อะ วูมเอิน)
[More] More Than Another
([ โม ] โม แฑ็น แอะนัธเออะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง More Than A Woman คำอ่านไทย Aaliyah

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น