เนื้อเพลง Girls Dem Sugar คำอ่านไทย Beenie Man feat Mya

[Beenie Man]
( [ บีนี่ แม็น ])
Zagga zow, ziggi zow, zagga zow
(Zagga zow , ziggi zow , zagga zow)
Anyhow, badman naa bow
(เอนอิเฮา , แบ๊ดแมน naa เบา)
Zagga zow, ziggi zow, zagga zow
(Zagga zow , ziggi zow , zagga zow)
Anyhow Beanie Man an Mya deh ya now
(เอนอิเฮา Beanie แม็น แอน Mya เด้ ยา เนา)
Zagga zow, ziggi zow, zagga zow
(Zagga zow , ziggi zow , zagga zow)
Dem tune mek number one tune ya
(เดม ทยูน เม็ก นัมเบอะ วัน ทยูน ยา)
Zagga zow, ziggi zow, zagga, zow
(Zagga zow , ziggi zow , zagga , zow)

[Sim Simma] Beenie Man a di girls dem sugar
([ Sim Simma ] บีนี่ แม็น อะ ได เกิล เดม ฌูกเออะ)
[Sim simma] Di girls dem worl class lova
([ Sim simma ] ได เกิล เดม worl คลาซ lova)
[Sim simma] Di girls dem need dis n*gga
([ Sim simma ] ได เกิล เดม นีด ดิซ เอ็น *gga)
[Sim simma] Well mi love dem shape an figa
([ Sim simma ] เว็ล มี ลัฝ เดม เฌพ แอน figa)
[Sim simma] Mi a di man, dem weh di girls admirer
([ Sim simma ] มี อะ ได แม็น , เดม เว ได เกิล แอ็ดไมเรอะ)
[Sim simma] Love di girls dem mek dem bawl out fi Jah Jah
([ Sim simma ] ลัฝ ได เกิล เดม เม็ก เดม บอล เอ้า ฟาย ย่า ย่า)
[Sim simma] Well a mi got di girls dem powa
([ Sim simma ] เว็ล อะ มี ก็อท ได เกิล เดม powa)
[Sim simma] Hear mi cool an Mya sing now
([ Sim simma ] เฮีย มี คูล แอน Mya ซิง เนา)

[1: Mya]
([ วัน : Mya ])
I will take the stars out the sky for you
(ไอ วิล เทค เดอะ ซทา เอ้า เดอะ ซไค ฟอ ยู)
There’s nothin’ in this world that I wouldn’t do
(แดร์ นอทติน อิน ดีซ เวิลด แดท ไอ วูดดึ่น ดู)
If I could be your girl
(อิฟ ฟาย เคิด บี ยุร เกิล)
If I could be your girl
(อิฟ ฟาย เคิด บี ยุร เกิล)

[Beenie Man]
([ บีนี่ แม็น ])
Excuse mi baby but a really just have to tell yuh dis
(เอ็คซคยูซ มี เบบิ บัท ดา ริแอ็ลลิ จัซท แฮ็ฝ ทู เท็ล ยู้ ดิซ)
It’s been awhile since I’ve admiring your tenderness
(อิทซ บีน อะฮไวล ซินซ แอฝ แอ็ดไมริง ยุร เทนเดอะเน็ซ)
Yuh coca-cola bottle shape an all yuh cherry lips
(ยู้ โคกา โคละ บ๊อทเทิ่ล เฌพ แอน ออล ยู้ เชริ ลิพ)
An ayuh alone mi wha fi hug luv up an den mi kiss
(แอน ayuh อะโลน มี wha ฟาย ฮัก เลิฝ อัพ แอน เด็น มี คิซ)
An a wha fi show yuh that I’m a man that’s very romantic
(แอน อะ wha ฟาย โฌ ยู้ แดท แอม มา แม็น แด๊ท เฝริ โระแมนทิค)
But you is a very choose girl, that’s why mi neva hitch
(บัท ยู อีส ซา เฝริ ชูส เกิล , แด๊ท ฮไว มี นีฝวา ฮิช)
Nuh tink a true yuh si mi now a yuh mi wha fi check
(นาห์ tink กา ทรู ยู้ si มี เนา อะ ยู้ มี wha ฟาย เช็ค)
So listen when mi sing this
(โซ ลิ๊สซึ่น ฮเว็น มี ซิง ดีซ)

[Sim simma] Beenie Man a di girls dem sugar
([ Sim simma ] บีนี่ แม็น อะ ได เกิล เดม ฌูกเออะ)
[Sim simma] Di girls dem worl class lova
([ Sim simma ] ได เกิล เดม worl คลาซ lova)
[Sim simma] Mi love dem shape and figa
([ Sim simma ] มี ลัฝ เดม เฌพ แอ็นด figa)
[Sim simma] Yuh know dem need this n*gga
([ Sim simma ] ยู้ โน เดม นีด ดีซ เอ็น *gga)
[Sim simma] Mi a di man, dem wha di girls dem admirer
([ Sim simma ] มี อะ ได แม็น , เดม wha ได เกิล เดม แอ็ดไมเรอะ)
[Sim simma] Well di girls dem love mi by di hour
([ Sim simma ] เว็ล ได เกิล เดม ลัฝ มี ไบ ได เอาร)
[Sim simma] Well mi come wid di girls dem powa
([ Sim simma ] เว็ล มี คัม หวีด ได เกิล เดม powa)
[Sim simma] Settle down an hear when Mya utta
([ Sim simma ] เซ็ทเทิ่ล เดาน แอน เฮีย ฮเว็น Mya utta)

[Repeat 1]
([ ริพีท วัน ])
[Repeat 1]
([ ริพีท วัน ])

One cup a wata an three sour lime
(วัน คัพ อะ wata แอน ธรี เซาร ไลม)
Yuh a Johnmine, mi a Joegrine
(ยู้ อะ Johnmine , มี อะ Joegrine)
Yuh a gi har di money an mi kill har wid di wine
(ยู้ อะ จีไอ ฮาอา ได มันอิ แอน มี คิล ฮาอา หวีด ได ไวน)
When yuh deh a work, she deh pon yuh mine
(ฮเว็น ยู้ เด้ อะ เวิค , ชี เด้ pon ยู้ ไมน)
When she deh a Neptunes late a daytime [Cause]
(ฮเว็น ชี เด้ อะ เนพทยูน เลท อะ เดย์ไทม์ [ คอส ])
Ooman a write mi an a call mi an a tell mi dat
(Ooman อะ ไรท มี แอน อะ คอล มี แอน อะ เท็ล มี แดซ)
Mi bredda Richie Poo jus hit di jackpot
(มี เบร๊ดดร้า ริชชี่ ฟู ยูส ฮิท ได แจคพอต)
But true di fashion an di ways an di style wi gat
(บัท ทรู ได แฟฌอัน แอน ได เว แอน ได ซไทล wi แกท)

[Sim simma] Beenie Man a di girls dem suga
([ Sim simma ] บีนี่ แม็น อะ ได เกิล เดม โซก้า)
[Sim simma] Di girls dem worl class lova
([ Sim simma ] ได เกิล เดม worl คลาซ lova)
[Sim simma] Di girls dem need dis n*gga
([ Sim simma ] ได เกิล เดม นีด ดิซ เอ็น *gga)
[Sim simma] Mi love dem shape an figa
([ Sim simma ] มี ลัฝ เดม เฌพ แอน figa)
[Sim simma] Di girls dem love mi by di hour
([ Sim simma ] ได เกิล เดม ลัฝ มี ไบ ได เอาร)
[Sim simma] Mek dem bawl an cry fi dem madda
([ Sim simma ] เม็ก เดม บอล แอน คไร ฟาย เดม madda)
[Sim simma] Well yuh know mi have di gal dem powa
([ Sim simma ] เว็ล ยู้ โน มี แฮ็ฝ ได แก็ล เดม powa)
[Sim simma] Oonuh cool an hear Mya utta
([ Sim simma ] Oonuh คูล แอน เฮีย Mya utta)

[Mya]
([ Mya ])
Angel of my love
(เอนเจล อ็อฝ มาย ลัฝ)
Angel want to be your wife
(เอนเจล ว็อนท ทู บี ยุร ไวฟ)
Angel can I yours
(เอนเจล แค็น นาย ยุร)
Angel can I explore
(เอนเจล แค็น นาย เอ็คซพโล)

[Repeat 1]
([ ริพีท วัน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Girls Dem Sugar คำอ่านไทย Beenie Man feat Mya

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น