เนื้อเพลง Gettin’ Jiggy Wit It คำอ่านไทย Will Smith

Typed by: [email protected]
( ไทพ ไบ : [email protected] com)

Bring it.
(บริง อิท)
Whoo!
(ฮู !)
Unh, unh, unh, unh
(Unh , unh , unh , unh)
Hoo cah cah
(ฮู cah cah)
Hah hah, hah hah
(ฮ๊า ฮ๊า , ฮ๊า ฮ๊า)
[mimicking bass line] Bicka bicka bow bow bow,
([ mimickings แบ็ซ ไลน ] Bicka bicka เบา เบา เบา ,)
bicka bow bow bump bump
(bicka เบา เบา บัมพ บัมพ)
What, what, what, what
(ว็อท , ว็อท , ว็อท , ว็อท)
Hah hah hah hah
(ฮ๊า ฮ๊า ฮ๊า ฮ๊า)
Unh,
(Unh ,)
on your mark ready set let’s go
(ออน ยุร ม๊าร์ค เรดอิ เซ็ท เล็ท โก)
dance floor pro I know you know
(ดานซ ฟโล พโร ไอ โน ยู โน)
I go psycho when my new joint hit
(ไอ โก ไซโคะ ฮเว็น มาย นยู จอยนท ฮิท)
just can’t sit
(จัซท แค็นท ซิท)
gotta get jiggy wit it
(กอททะ เก็ท เจคกี้ วิท ดิธ)
ooh that’s it
(อู้ แด๊ท ซิท)
now honey honey come ride
(เนา ฮันอิ ฮันอิ คัม ไรด)
DKNY all up in my eye
(DKNY ออล อัพ อิน มาย ไอ)
you gotta Prada bag with alotta stuff in it
(ยู กอททะ พราดา แบ็ก วิฑ อาหลอดทา ซทัฟ อิน หนิด)
give it to your friend let’s spin
(กิฝ อิท ทู ยุร ฟเร็นด เล็ท ซพิน)
everybody lookin’ at me
(เอวี่บอดี้ ลุคกิน แอ็ท มี)
glancin’ the kid
(glancin เดอะ คิด)
wishin’ they was dancin’ a jig
(วิซชิน เด วอส แดนซิน อะ จิก)
here with this handsome kid
(เฮียร วิฑ ดีซ แฮนซัม คิด)
ciga-cigar right from Cuba-Cuba
(ciga ซิกา ไรท ฟร็อม คิวบาร์ คิวบาร์)
I just bite it
(ไอ จัซท ไบท อิท)
it’s for the look I don’t light it
(อิทซ ฟอ เดอะ ลุค ไอ ด้อนท์ ไลท ดิธ)
illway the an-may on the ance-day oor-flay
(illway ดิ แอน เม ออน ดิ แอ็นซ เด oor ฟเล)
givin’ up jiggy make it feel like foreplay
(กีฝอิน อัพ เจคกี้ เมค อิท ฟีล ไลค foreplay)
yo my car-dee-o is Infinit-
(โย มาย คา ดี โอ อีส Infinit)
ha ha
(ฮา ฮา)
Big Willie Style’s all in it
(บิก วิลลี ซไทล ซอร์ อิน หนิด)
Gettin’ Jiggy Wit It
(เกดดิน เจคกี้ วิท ดิธ)

Chorus:
(โครัซ :)

na na na na na na na nana
(นา นา นา นา นา นา นา nana)
na na na na nana
(นา นา นา นา nana)
gettin jiggy wit it
(เกดดิน เจคกี้ วิท ดิธ)
repeat 3x
(ริพีท 3x)

what you wanna ball with the kid
(ว็อท ยู วอนนา บอล วิฑ เดอะ คิด)
watch your step you might fall
(ว็อช ยุร ซเท็พ ยู ไมท ฟอล)
trying to do what I did
(ทไรอิง ทู ดู ว็อท ไอ ดิด)
mama-unh mama-unh mama come closer
(มามะ unh มามะ unh มามะ คัม โคลเซอร์)
in the middle of the club with the rub-a-dub, unh
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ คลับ วิฑ เดอะ รับ อะ ดับ , unh)
no love for the haters, the haters
(โน ลัฝ ฟอ เดอะ เฮเดอ , เดอะ เฮเดอ)
mad cause I got floor seats at the Lakers
(แม็ด คอส ไอ ก็อท ฟโล ซีท แอ็ท เดอะ เลเกอร์)
see me on the fifty yard line with the Raiders
(ซี มี ออน เดอะ ฟีฟทิ ยาด ไลน วิฑ เดอะ Raiders)
met Ali he told me I’m the greatest
(เม็ท เอลลี ฮี โทลด มี แอม เดอะ เกสเดด)
I got the fever for the flavor of a crowd pleaser
(ไอ ก็อท เดอะ ฟีเฝอะ ฟอ เดอะ ฟเลเฝอะ อ็อฝ อะ คเราด พลีเซอ)
DJ play another
(ดีเจ พเล แอะนัธเออะ)
from the prince of this
(ฟร็อม เดอะ พรินซ อ็อฝ ดีซ)
your highness
(ยุร ไฮเน็ซ)
only mad chicks ride in my whips
(โอ๊นลี่ แม็ด ชิค ไรด อิน มาย ฮวิพ)
south to the west to the east to the north
(เซาธ ทู เดอะ เว็ซท ทู ดิ อีซท ทู เดอะ นอธ)
bought my hits and watch ’em go off a go off
(บอท มาย ฮิท แซน ว็อช เอ็ม โก ออฟฟ อะ โก ออฟฟ)
ah yes yes y’all ya don’t stop
(อา เย็ซ เย็ซ ยอล ยา ด้อนท์ ซท็อพ)
in the winter or the [summertime]
(อิน เดอะ วีนเทอะ ออ เดอะ [ ซัมเมอร์ไทม์ ])
I makes it hot
(ไอ เมค ซิท ฮ็อท)
gettin jiggy wit ’em
(เกดดิน เจคกี้ วิท เอ็ม)

Chorus
(โครัซ)

eight-fifty I.S. if you need a lift
(เอท ฟีฟทิ ไอ เอส อิฟ ยู นีด อะ ลิฟท)
who’s the kid in the drop
(ฮู เดอะ คิด อิน เดอะ ดร็อพ)
who else Will Smith
(ฮู เอ็ลซ วิล ซมิธ)
livin’ that life some consider a myth
(ลีฝอิน แดท ไลฟ ซัม ค็อนซีดเออะ รา มิธ)
rock from south street to one two fifth
(ร็อค ฟร็อม เซาธ ซทรีท ทู วัน ทู ฟิฟธ)
women used to tease me
(วีมเอิน ยูซ ทู ทีส มี)
give it to me now nice and easy
(กิฝ อิท ทู มี เนา ไน๊ซ์ แอ็นด อีสอิ)
since I moved up like George and Wheezy
(ซินซ ไอ มูฝ อัพ ไลค จอจ แอ็นด ฮวีสอิ)
cream to the maximum I be askin’ ’em
(ครีม ทู เดอะ แมคซิมัม ไอ บี แอสกิน เอ็ม)
would you like to bounce with the brother that’s platinum
(เวิด ยู ไลค ทู เบานซ วิฑ เดอะ บรัฑเออะ แด๊ท พแลทนัม)
never see Will attackin’ ’em
(เนฝเวอะ ซี วิล attackin เอ็ม)
rather play ball with Shaq and um,
(ราฑเออะ พเล บอล วิฑ ชัค แอ็นด อึม ,)
flatten ’em
(ฟแลททน เอ็ม)
psyche
(ไซคิ)
kiddin’
(คิดดิน)
you thought I took a spill
(ยู ธอท ไอ ทุค กา ซพิล)
but I didn’t
(บัท ไอ ดิ๊นอิน)
trust the lady of my life she hittin’
(ทรัซท เดอะ เลดิ อ็อฝ มาย ไลฟ ชี ฮิทดิน)
hit her with a drop top with the ribbon
(ฮิท เฮอ วิฑ อะ ดร็อพ ท็อพ วิฑ เดอะ รีบบัน)
crib for my mom on the outskirts of Philly
(คริบ ฟอ มาย มัม ออน ดิ เอาทซเคิท อ็อฝ ฟิวลี่)
you trying to flex on me
(ยู ทไรอิง ทู ฟเล็คซ ออน มี)
don’t be silly
(ด้อนท์ บี ซีลลิ)
getting jiggy wit it
(เกดดดิ้ง เจคกี้ วิท ดิธ)

Chorus
(โครัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gettin’ Jiggy Wit It คำอ่านไทย Will Smith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น