เนื้อเพลง The Painter คำอ่านไทย O-Town

If I were a painter
( อิฟ ฟาย เวอ อะ เพนเทอะ)
Mixing my colors
(มิคซทิง มาย คัลเออะ)
How could I ever find the blue of your eyes
(เฮา เคิด ดาย เอฝเออะ ไฟนด เดอะ บลู อ็อฝ ยุร ไอ)
The canvas could never
(เดอะ แคนฝัซ เคิด เนฝเวอะ)
Capture the light of your smile, of your smile
(แคพเชอะ เดอะ ไลท อ็อฝ ยุร ซไมล , อ็อฝ ยุร ซไมล)

And girl if I were a sculptor
(แอ็นด เกิล อิฟ ฟาย เวอ อะ ซคัลพเทอะ)
Working in marble
(เวิคกิง อิน ม๊าร์เบิ้ล)
I couldn’t hope to copy your perfect face
(ไอ คูดซึ่น โฮพ ทู คอพอิ ยุร เพ๊อร์เฟ็คท เฟซ)
The curve of your body
(เดอะ เคิฝ อ็อฝ ยุร บอดอิ)
The feel of your skin
(เดอะ ฟีล อ็อฝ ยุร ซคิน)
My hands could never
(มาย แฮ็นด เคิด เนฝเวอะ)
Ever trace
(เอฝเออะ เทร๊ซ)

So I try to find the melody as beautiful as you
(โซ ไอ ทไร ทู ไฟนด เดอะ เมลโอะดิ แอ็ส บยูทิฟุล แอ็ส ยู)
Find the words to say your eyes are bluer than blue
(ไฟนด เดอะ เวิด ทู เซ ยุร ไอ แซร์ บลูเออ แฑ็น บลู)
Fill my voice with the emotion I’m feeling for you
(ฟิล มาย ฝอยซ วิฑ ดิ อิโมฌัน แอม ฟีลอิง ฟอ ยู)
And now when the beat is so strong
(แอ็นด เนา ฮเว็น เดอะ บีท อีส โซ ซทร็อง)
I’d give my heart and my soul
(อาย กิฝ มาย ฮาท แอ็นด มาย โซล)

If I were an actor
(อิฟ ฟาย เวอ แอน แอคเทอะ)
I could be someone
(ไอ เคิด บี ซัมวัน)
Someone who’d always know the right things to say
(ซัมวัน โวด ออลเว โน เดอะ ไรท ธิง ทู เซ)
But as soon as i’d see you
(บัท แอ็ส ซูน แอ็ส อาย ซี ยู)
I’d forget all my lines
(อาย เฟาะเกท ดอร์ มาย ไลน)
And you’d never know what I feel inside
(แอ็นด ยูต เนฝเวอะ โน ว็อท ไอ ฟีล อีนไซด)

So I try to find the melody as beautiful as you
(โซ ไอ ทไร ทู ไฟนด เดอะ เมลโอะดิ แอ็ส บยูทิฟุล แอ็ส ยู)
Find the words to say your eyes are bluer than blue
(ไฟนด เดอะ เวิด ทู เซ ยุร ไอ แซร์ บลูเออ แฑ็น บลู)
Fill my voice with the emotion I’m feeling for you
(ฟิล มาย ฝอยซ วิฑ ดิ อิโมฌัน แอม ฟีลอิง ฟอ ยู)
And now when the beat is so strong
(แอ็นด เนา ฮเว็น เดอะ บีท อีส โซ ซทร็อง)
I’d give my heart and my soul
(อาย กิฝ มาย ฮาท แอ็นด มาย โซล)

There’s no other way
(แดร์ โน อัฑเออะ เว)
That I know to say
(แดท ไอ โน ทู เซ)
Baby how much I love you
(เบบิ เฮา มัช ไอ ลัฝ ยู)
And if only you’d give me a chance
(แอ็นด อิฟ โอ๊นลี่ ยูต กิฝ มี อะ ชานซ)

I will try to find the melody as beautiful as you
(ไอ วิล ทไร ทู ไฟนด เดอะ เมลโอะดิ แอ็ส บยูทิฟุล แอ็ส ยู)
Find the words to say your eyes are bluer than blue
(ไฟนด เดอะ เวิด ทู เซ ยุร ไอ แซร์ บลูเออ แฑ็น บลู)
Fill my voice with the emotion I’m feeling for you
(ฟิล มาย ฝอยซ วิฑ ดิ อิโมฌัน แอม ฟีลอิง ฟอ ยู)
And now when the beat is so strong
(แอ็นด เนา ฮเว็น เดอะ บีท อีส โซ ซทร็อง)
I’d give my heart and my soul
(อาย กิฝ มาย ฮาท แอ็นด มาย โซล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Painter คำอ่านไทย O-Town

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น