เนื้อเพลง Punkie คำอ่านไทย Sean Paul

[Chorus]
( [ โครัซ ])
Hot sexy punkie, me punkie
(ฮ็อท เซคซิ punkie , มี punkie)
Gal me see say that you want me, you want me
(แก็ล มี ซี เซ แดท ยู ว็อนท มี , ยู ว็อนท มี)
And it no matter wa you man a say, man a say
(แอ็นด ดิท โน แมทเทอะ วา ยู แม็น อะ เซ , แม็น อะ เซ)
Cause you know say that we haffi link up one day
(คอส ยู โน เซ แดท วี เฮฟฟี่ ลิงค อัพ วัน เด)
[x2]
([ x2 ])

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
Cause me sit down and watch you every day
(คอส มี ซิท เดาน แอ็นด ว็อช ยู เอฝริ เด)
And me know say that you want come my way
(แอ็นด มี โน เซ แดท ยู ว็อนท คัม มาย เว)
Hear say you boyfriend want treat you like stray
(เฮีย เซ ยู บอยเฟรน ว็อนท ทรีท ยู ไลค ซทเร)
Woman you know say that you shoulda deh with me
(วูมเอิน ยู โน เซ แดท ยู โช๊วดา เด้ วิฑ มี)
You know you man a play
(ยู โน ยู แม็น อะ พเล)
A me promise you I’ll never make you bawl
(อะ มี พรอมอิซ ยู แอล เนฝเวอะ เมค ยู บอล)
Anytime you want me take you shopping at the mall
(เอนี่ไทม์ ยู ว็อนท มี เทค ยู ชอปปิ้ง แอ็ท เดอะ มอล)
Want talk to me, me give cellular fi call
(ว็อนท ทอค ทู มี , มี กิฝ เซลลิวเลอะ ฟาย คอล)
Leave it up to me you wouldn’t worry none at all
(ลีฝ อิท อัพ ทู มี ยู วูดดึ่น เวอริ นัน แอ็ท ดอร์)

[Chorus 1]
([ โครัซ วัน ])
Hot sexy punkie, me punkie
(ฮ็อท เซคซิ punkie , มี punkie)
Gal me see say that you want me, you want me
(แก็ล มี ซี เซ แดท ยู ว็อนท มี , ยู ว็อนท มี)
And it no matter wey you man a say, man a say
(แอ็นด ดิท โน แมทเทอะ เวย์ ยู แม็น อะ เซ , แม็น อะ เซ)
Cause you know say that we haffi link up one day
(คอส ยู โน เซ แดท วี เฮฟฟี่ ลิงค อัพ วัน เด)
[x2]
([ x2 ])

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
Cause me say that you giving me the eye
(คอส มี เซ แดท ยู กีฝวิง มี ดิ ไอ)
Want fi make a move although me know it wouldn’t wise
(ว็อนท ฟาย เมค เก มูฝ ออลโฑ มี โน อิท วูดดึ่น ไวส)
Cause every time me see you
(คอส เอฝริ ไทม มี ซี ยู)
Girl me temperature rise
(เกิล มี เทมเพอะระเชอะ ไรส)
Me woulda be a fool if me never even try
(มี วู๊ดดา บี อะ ฟูล อิฟ มี เนฝเวอะ อีเฝ็น ทไร)
The way you have me weak me want you bad
(เดอะ เว ยู แฮ็ฝ มี วีค มี ว็อนท ยู แบ็ด)
If you lef’ the bwoy tomorrow gal me woulda glad
(อิฟ ยู lef เดอะ โบวา ทุมอโร แก็ล มี วู๊ดดา กแล็ด)
Cause right ya now see you side a me kinda sad
(คอส ไรท ยา เนา ซี ยู ไซด อะ มี กินดา แซ็ด)
Can’t make you sleep through me hand you must be mad
(แค็นท เมค ยู ซลีพ ธรู มี แฮ็นด ยู มัซท บี แม็ด)

[Chorus2]
([ Chorus2 ])
Hot sexy punkie, me punkie
(ฮ็อท เซคซิ punkie , มี punkie)
Gal me see say that you want me, you want me
(แก็ล มี ซี เซ แดท ยู ว็อนท มี , ยู ว็อนท มี)
And it no matter wa you man a say, man a say
(แอ็นด ดิท โน แมทเทอะ วา ยู แม็น อะ เซ , แม็น อะ เซ)
Cause you know say that we haffi link up one day
(คอส ยู โน เซ แดท วี เฮฟฟี่ ลิงค อัพ วัน เด)
Hot sexy punkie, me lady
(ฮ็อท เซคซิ punkie , มี เลดิ)
Gal me see say that you want me, me baby
(แก็ล มี ซี เซ แดท ยู ว็อนท มี , มี เบบิ)
And it no matter wa you man a say, man a say
(แอ็นด ดิท โน แมทเทอะ วา ยู แม็น อะ เซ , แม็น อะ เซ)
Cause you know say that we haffi link up one day
(คอส ยู โน เซ แดท วี เฮฟฟี่ ลิงค อัพ วัน เด)

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
Lets go together correspond woman its time you lef you man
(เล็ท โก ทุเกฑเออะ คอริซพอนด วูมเอิน อิทซ ไทม ยู lef ยู แม็น)
You know say that my love is strong
(ยู โน เซ แดท มาย ลัฝ อีส ซทร็อง)
Sean Paul and me deh ya we nah go ease off the tension
(ซีน พอล แอ็นด มี เด้ ยา วี นาห์ โก อีส ออฟฟ เดอะ เทนฌัน)
Jah know say me know wrong
(ย่า โน เซ มี โน ร็อง)
Dutty cup we deh a haffi sing anather song
(ดาดี้ คัพ วี เด้ อะ เฮฟฟี่ ซิง anather ซ็อง)
Gal platinum ring a weh you get woman
(แก็ล พแลทนัม ริง อะ เว ยู เก็ท วูมเอิน)
You know say that you vibes is true
(ยู โน เซ แดท ยู วายพฺ ซิส ทรู)
Know say that we haffi get the lovin’ renew
(โน เซ แดท วี เฮฟฟี่ เก็ท เดอะ ลัฝวิน รินยู)
Chippy lippy lippy loo
(ชีพพิ ลีพพิ ลีพพิ loo)
Gwaan ya me gal you know a you
(กวอน ยา มี แก็ล ยู โน อะ ยู)

[Chorus 1 [x2]]
([ โครัซ วัน [ x2 ] ])
[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
[Chorus 1 [x2]]
([ โครัซ วัน [ x2 ] ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Punkie คำอ่านไทย Sean Paul

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น