เนื้อเพลง Midnight Bottle คำอ่านไทย Colbie Caillat

Midnight bottle take me come with me my memories and everything come back to me
( มิดไนท์ บ๊อทเทิ่ล เทค มี คัม วิฑ มี มาย เมรโมรี แซน เอ๊วี่ติง คัม แบ็ค ทู มี)
Midnight bottle make it real what feels like make believe so I can see a little more clearly
(มิดไนท์ บ๊อทเทิ่ล เมค อิท ริแอ็ล ว็อท ฟีล ไลค เมค บิลีฝ โซ ไอ แค็น ซี อะ ลิ๊ทเทิ่ล โม คเลียลิ)
Like every single move you make kissing me so carefully on the corners of my dreaming eyes
(ไลค เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล มูฝ ยู เมค คิสซิงมี โซ แคฟุลิ ออน เดอะ คอเนอะ อ็อฝ มาย ดรีมมิง ไอ)

I’ve got a midnight bottle gonna drink it down
(แอฝ ก็อท ดา มิดไนท์ บ๊อทเทิ่ล กอนนะ ดริงค อิท เดาน)
A one way ticket takes me to the times we had before
(อะ วัน เว ทีคเคท เทค มี ทู เดอะ ไทม วี แฮ็ด บิโฟ)
When everything felt so right
(ฮเว็น เอ๊วี่ติง เฟ็ลท โซ ไรท)
If only for tonight I’ve got a midnight bottle gonna ease my pain
(อิฟ โอ๊นลี่ ฟอ ทุไนท แอฝ ก็อท ดา มิดไนท์ บ๊อทเทิ่ล กอนนะ อีส มาย เพน)
From all these feelings driving me insane
(ฟร็อม ออล ฑิส ฟีลอิง ดรายวิง มี อินเซน)
When I’m with you and everything’s all right if only for tonight
(ฮเว็น แอม วิฑ ยู แอ็นด เอ๊วี่ติง ซอร์ ไรท อิฟ โอ๊นลี่ ฟอ ทุไนท)
Got a midnight bottle drifting off into the candlelight where I can find you in your time
(ก็อท ดา มิดไนท์ บ๊อทเทิ่ล ดริฟทิง ออฟฟ อีนทุ เดอะ แคนเดิลไลท์ ฮแว ไอ แค็น ไฟนด ยู อิน ยุร ไทม)
A midnight bottle I forgot how good it felt to be in a dream just like you had me
(อะ มิดไนท์ บ๊อทเทิ่ล ไอ เฟาะกอท เฮา เกิด ดิท เฟ็ลท ทู บี อิน อะ ดรีม จัซท ไลค ยู แฮ็ด มี)
Cuz lately I’ve been stumbling feels like I’m recovering
(คัซ เลทลิ แอฝ บีน สตัมบลิง ฟีล ไลค แอม recoverings)
But I think it’s only for tonight
(บัท ไอ ธิงค อิทซ โอ๊นลี่ ฟอ ทุไนท)

I’ve got a midnight bottle gonna drink it down
(แอฝ ก็อท ดา มิดไนท์ บ๊อทเทิ่ล กอนนะ ดริงค อิท เดาน)
A one way ticket takes me to the times we had before
(อะ วัน เว ทีคเคท เทค มี ทู เดอะ ไทม วี แฮ็ด บิโฟ)
When everything felt so right
(ฮเว็น เอ๊วี่ติง เฟ็ลท โซ ไรท)
If only for tonight I’ve got a midnight bottle gonna ease my pain
(อิฟ โอ๊นลี่ ฟอ ทุไนท แอฝ ก็อท ดา มิดไนท์ บ๊อทเทิ่ล กอนนะ อีส มาย เพน)
From all these feelings driving me insane
(ฟร็อม ออล ฑิส ฟีลอิง ดรายวิง มี อินเซน)
When I’m with you and everything’s all right if only for tonight
(ฮเว็น แอม วิฑ ยู แอ็นด เอ๊วี่ติง ซอร์ ไรท อิฟ โอ๊นลี่ ฟอ ทุไนท)
If only for tonight, if only for tonight, if only for tonight
(อิฟ โอ๊นลี่ ฟอ ทุไนท , อิฟ โอ๊นลี่ ฟอ ทุไนท , อิฟ โอ๊นลี่ ฟอ ทุไนท)

I’ve got a midnight bottle gonna drink it down
(แอฝ ก็อท ดา มิดไนท์ บ๊อทเทิ่ล กอนนะ ดริงค อิท เดาน)
A one way ticket takes me to the times we had before
(อะ วัน เว ทีคเคท เทค มี ทู เดอะ ไทม วี แฮ็ด บิโฟ)
When everything felt so right
(ฮเว็น เอ๊วี่ติง เฟ็ลท โซ ไรท)
If only for tonight I’ve got a midnight bottle gonna ease my pain
(อิฟ โอ๊นลี่ ฟอ ทุไนท แอฝ ก็อท ดา มิดไนท์ บ๊อทเทิ่ล กอนนะ อีส มาย เพน)
From all these feelings driving me insane
(ฟร็อม ออล ฑิส ฟีลอิง ดรายวิง มี อินเซน)
When I’m with you and everything’s all right if only for tonight
(ฮเว็น แอม วิฑ ยู แอ็นด เอ๊วี่ติง ซอร์ ไรท อิฟ โอ๊นลี่ ฟอ ทุไนท)
If only for tonight, if only for tonight, if only for tonight
(อิฟ โอ๊นลี่ ฟอ ทุไนท , อิฟ โอ๊นลี่ ฟอ ทุไนท , อิฟ โอ๊นลี่ ฟอ ทุไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Midnight Bottle คำอ่านไทย Colbie Caillat

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น