เนื้อเพลง Face The Music คำอ่านไทย Crazy Town

Now We Push Rhymes Crazy Rhymes
( เนา วี พุฌ ไรม คเรสิ ไรม)
Words Forced Fed To Your Mind Trace The Source Brother Brother
(เวิด โฟซ เฟ็ด ทู ยุร ไมนด เทร๊ซ เดอะ โซซ บรัฑเออะ บรัฑเออะ)
Face The Music Don’t Confuse It For Another
(เฟซ เดอะ มยูสิค ด้อนท์ ค็อนฟยูส อิท ฟอ แอะนัธเออะ)
Nothing Comes Close To This
(นัธอิง คัม คโลส ทู ดีซ)
Kiss The Sky
(คิซ เดอะ ซไค)
These Grands Change Hands As Our Fans Multiply We Push Rhymes
(ฑิส แกรนด์ เชนจ แฮ็นด แอ็ส เอ๊า แฟน มัลทิพไล วี พุฌ ไรม)
Ppeople Gather Round When We Kick Them Go Boy
(Ppeople แกฑเออะ เรานด ฮเว็น วี คิด เฑ็ม โก บอย)
Shifty Stick Em Ha Ha Ha Stick Em
(ฌีฟทิ ซทิค เอ็ม ฮา ฮา ฮา ซทิค เอ็ม)
Burning Bridges Smoking Ism
(เบรินนิง บริจ สโมคกิ้ง Ism)
Losing My Religion Shooting The Breeze We Got These Mc’s Ass Kissing
(โรซิง มาย ริลีจอัน ชูดดิง เดอะ บรีส วี ก็อท ฑิส เมซีสฺ อาซ คิสซิง)
If You Can’t Take The Heat Get Your Ass Out The Kitchen
(อิฟ ยู แค็นท เทค เดอะ ฮีท เก็ท ยุร อาซ เอ้า เดอะ คีชเอ็น)
I Freak It Off The Wall Crammin ‘ Slammin’ Points Of View Into Your F*cking Skull B*tch
(ไอ ฟรีค อิท ออฟฟ เดอะ วอล Crammin สแลมมิน พอยนท อ็อฝ ฝยู อีนทุ ยุร เอฟ *คิง ซคัล บี *tch)
That’s Why We Stick Em
(แด๊ท ฮไว วี ซทิค เอ็ม)

Chorus
(โครัซ)
Stick Em Ha Ha Ha Stick Em Ha Stick Em Ha Ha Ha
(ซทิค เอ็ม ฮา ฮา ฮา ซทิค เอ็ม ฮา ซทิค เอ็ม ฮา ฮา ฮา)
Stick Em Ha Ha Ha Stick Em
(ซทิค เอ็ม ฮา ฮา ฮา ซทิค เอ็ม)
Stick Em Stick Em Stick Em
(ซทิค เอ็ม ซทิค เอ็ม ซทิค เอ็ม)
Stick Em Ha Ha Ha Stick Em Ha Stick Em Ha Ha Ha Stick Em
(ซทิค เอ็ม ฮา ฮา ฮา ซทิค เอ็ม ฮา ซทิค เอ็ม ฮา ฮา ฮา ซทิค เอ็ม)

Well I Tapped You On The Spinal With An Anesthetic Epic Is The Definition Written Into Grooves Of Vinyl
(เว็ล ไอ Tapped ยู ออน เดอะ ซไพแน็ล วิฑ แอน แอเน็ซเธทอิค เอพอิค อีส เดอะ เดฟินีฌอัน วึ้น อีนทุ กรูฝ อ็อฝ ไฝนิล)
It’s Called Survival When I Drop The Stylish Into Friction/tectonic Traits Drifting Like The Plates
(อิทซ คอล เซอะไฝฝแอ็ล ฮเว็น นาย ดร็อพ เดอะ ซไทลอิฌ อีนทุ ฟรีคฌัน /เท็คทอนอิค ทเรท ดริฟทิง ไลค เดอะ เพล๊ท)
It Shakes Like The Quakes In Cali
(อิท เฌค ไลค เดอะ คเวค ซิน กาลี)
The Mystic Maharaji
(เดอะ มีซทิค Maharaji)
Mission Of The Kamikoze Come Back Kid
(มีฌอัน อ็อฝ เดอะ Kamikoze คัม แบ็ค คิด)
Producer Supper Status
(พโระดยูซเออะ ซัพเพอะ ซเททัซ)
I’m Here To Claim My Rein As The Baddest Beat Peddler
(แอม เฮียร ทู คเลม มาย เรน แอ็ส เดอะ แบดเดส บีท Peddler)
So Place Your Bet Middler
(โซ พเลซ ยุร เบ็ท Middler)
The Rough Is A Blaze And Yo Were Smoking Out The Fiddler
(เดอะ รัฟ อีส ซา บเลส แอ็นด โย เวอ สโมคกิ้ง เอ้า เดอะ Fiddler)
We’re Sippin On A Hundred Proof Liquor Welcome To The Dooms Day Dawning
(เวีย ซิบปิ่น ออน อะ ฮันดเร็ด พรูฟ ลีคเออะ เวลคัม ทู เดอะ ดูม เด ดอนนิง)
Hot Like The Sun No Time To Relax We Pack The Dooms Day Gun
(ฮ็อท ไลค เดอะ ซัน โน ไทม ทู ริแลคซ วี แพ็ค เดอะ ดูม เด กัน)

Chorus
(โครัซ)

Call Me A Drifter Richer When I Hit You With The Stick Em
(คอล มี อะ ดรีฟเทอะ รีเชอ ฮเว็น นาย ฮิท ยู วิฑ เดอะ ซทิค เอ็ม)
I’m Talking Sh*t The Pit Starter A Wanted Man
(แอม ทอคอิง ฌะ *ที เดอะ พิท ซทาเทอะ รา ว็อนท แม็น)
The One Who Cuffed Your Daughter To My Bed Stand And I Talk A Lot Of Sh*t Because I Know A Lot Of Sh*t
(ดิ วัน ฮู คัฟ ยุร ดอเทอะ ทู มาย เบ็ด ซแท็นด แอ็นด ดาย ทอค กา ล็อท อ็อฝ ฌะ *ที บิคอส ไอ โน อะ ล็อท อ็อฝ ฌะ *ที)
I Know I Said I’d Quit But I Just Want Another Hit
(ไอ โน ไอ เซ็ด อาย ควิท บัท ไอ จัซท ว็อนท แอะนัธเออะ ฮิท)
It’s Madness Pimpin Like Gladys
(อิทซ แมดเน็ซ พิมปิน ไลค กลาดิต)
The Baddest Maintainer Status That Is No Question
(เดอะ แบดเดส Maintainer ซเททัซ แดท อีส โน คเวซชัน)
Releasing Tension As We Step Into The Seventh Dimension
(Releasings เทนฌัน แอ็ส วี ซเท็พ อีนทุ เดอะ เซฝเอ็นธ ดิเมนฌัน)
This Jabber Jaw’s Jaws Are Slapping
(ดีซ แจบเบอะ จอ จอ แซร์ ซแลพลิง)
We’s What’s Happening
(Wes ว็อท แฮพเพะนิง)
The Bones Are Breaking And Fingers Snapping
(เดอะ บอน แซร์ บเรคคิง แอ็นด ฟีงเกอะ สเนปปิง)
The Pressure Is On With Non Stop Action Whether Banging Your Head Or Steady Maxing
(เดอะ พเรฌเออะ อีส ออน วิฑ น็อน ซท็อพ แอคฌัน ฮเวทเออะ แบงกิง ยุร เฮ็ด ออ ซเทดอิ แม๊กซิง)

Chorus
(โครัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Face The Music คำอ่านไทย Crazy Town

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น