เนื้อเพลง Coming Home คำอ่านไทย Romeo

I’ll be gone on a Monday
( แอล บี กอน ออน อะ มันดิ)
I’ll be back on a Friday
(แอล บี แบ็ค ออน อะ ฟไรดิ)
If you’re lonely without me
(อิฟ ยัวร์ โลนลิ วิเฑาท มี)
Then baby, baby, baby, I’ll be home soon
(เด็น เบบิ , เบบิ , เบบิ , แอล บี โฮม ซูน)

Call a friend for some laughter
(คอล อะ ฟเร็นด ฟอ ซัม ลาฟเทอะ)
Keep in mind, the day after
(คีพ อิน ไมนด , เดอะ เด อาฟเทอะ)
Save your love for the weekend
(เซฝ ยุร ลัฝ ฟอ เดอะ วี๊คเกน)
Cause baby, baby, baby
(คอส เบบิ , เบบิ , เบบิ)
I’ll give my love to you
(แอล กิฝ มาย ลัฝ ทู ยู)

* Tadaa da dap [ohh..ohh] Tadaa da dap
(* Tadaa ดา dap [ โอ้ โอ้ ] Tadaa ดา dap)
[Yeah] Tadaa dadaa dadaa da dap
([ เย่ ] Tadaa dadaa dadaa ดา dap)
[Shoo dud doo doo]
([ ฌู ดัด ดู ดู ])
Tadaa da dap [oh] Tadaa da dap
(Tadaa ดา dap [ โอ ] Tadaa ดา dap)
Tadaa dadaa dadaa da dap [yeah yeah]
(Tadaa dadaa dadaa ดา dap [ เย่ เย่ ])

It’s so cold in this city
(อิทซ โซ โคลด อิน ดีซ ซีทอิ)
And I’m dreaming that you’re thinking of me
(แอ็นด แอม ดรีมมิง แดท ยัวร์ ติ้งกิง อ็อฝ มี)
Two more nights, this feeling will be over
(ทู โม ไนท , ดีซ ฟีลอิง วิล บี โอเฝอะ)
So baby, baby, baby
(โซ เบบิ , เบบิ , เบบิ)
Save your love for me
(เซฝ ยุร ลัฝ ฟอ มี)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

Two more night, my flight leaves at nine
(ทู โม ไนท , มาย ฟไลท ลีฝ แอ็ท ไนน)
No longer alone [you’re not alone]
(โน ลองเงอ อะโลน [ ยัวร์ น็อท อะโลน ])
And I see your smile, it lights up your eyes
(แอ็นด ดาย ซี ยุร ซไมล , อิท ไลท อัพ ยุร ไอ)
So baby, baby, I’m coming home
(โซ เบบิ , เบบิ , แอม คัมอิง โฮม)
I’m coming home, yeah
(แอม คัมอิง โฮม , เย่)

Shoodoop dumdoodoop….
(Shoodoop dumdoodoop)
I’m coming home
(แอม คัมอิง โฮม)
[Tadaa da dap, Tadaa da dap,
([ Tadaa ดา dap , Tadaa ดา dap ,)
Tadaa dadaa dadaa da…] dap
(Tadaa dadaa dadaa ดา ] dap)

I’m coming home
(แอม คัมอิง โฮม)
Yeah baby, oh girl, to you, to you]
(เย่ เบบิ , โอ เกิล , ทู ยู , ทู ยู ])

I’m coming home
(แอม คัมอิง โฮม)

I’m coming home
(แอม คัมอิง โฮม)

I’m coming home
(แอม คัมอิง โฮม)

I’m coming home
(แอม คัมอิง โฮม)

I’m coming home
(แอม คัมอิง โฮม)

Yeah……. I’m coming home
(เย่ แอม คัมอิง โฮม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Coming Home คำอ่านไทย Romeo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น