เนื้อเพลง Vitamin R (Leading Us Along) คำอ่านไทย Chevelle

Some will learn; many do.
( ซัม วิล เลิน ; เมนอิ ดู)
Cover up or spread it out.
(คัฝเออะ อัพ ออ ซพเร็ด ดิท เอ้า)
Turn around, had enough,
(เทิน อะเรานด , แฮ็ด อินัฟ ,)
Pick and choose or pass it on.
(พิค แอ็นด ชูส ออ เพซ ซิท ออน)
Buying in, heading for
(บายอิ้ง อิน , เฮดอิง ฟอ)
Suffer now or suffer then.
(ซัฟเฟอะ เนา ออ ซัฟเฟอะ เด็น)
Its bad enough
(อิทซ แบ็ด อินัฟ)
I want the fear…need the fear
(ไอ ว็อนท เดอะ เฟีย นีด เดอะ เฟีย)

[Pre-Chorus]
([ พรี โครัซ ])
Cause he’s alone [where have we gone]
(คอส อีส อะโลน [ ฮแว แฮ็ฝ วี กอน ])
He’s alone [where have we come]
(อีส อะโลน [ ฮแว แฮ็ฝ วี คัม ])

[Chorus]
([ โครัซ ])
Well if they’re making it and you’re pushing it and you’re leading us along
(เว็ล อิฟ เดรว เมคอิง อิท แอ็นด ยัวร์ พุฌอิง อิท แอ็นด ยัวร์ ลีดอิง อัซ อะลอง)
The hassle of all the screaming fits that had it makes remorse.
(เดอะ แอสเซล อ็อฝ ออล เดอะ ซครีมอิง ฟิท แดท แฮ็ด ดิท เมค ริมอซ)

After all, whats the point?
(อาฟเทอะ ออล , ว็อท เดอะ พอยนท)
Cause levatation is possible.
(คอส levatation อีส พ๊อซซิเบิ้ล)
If your a fly; achived and gone
(อิฟ ยุร รา ฟไล ; achived แอ็นด กอน)
Theres time for this and so much more.
(แดร์ ไทม ฟอ ดีซ แซน โซ มัช โม)
Its typical, come write a world
(อิทซ ทีพอิแค็ล , คัม ไรท อะ เวิลด)
A special place of my designs
(อะ ซเพฌแอ็ล พเลซ อ็อฝ มาย ดิไสน)
To never cope or never care just use the key
(ทู เนฝเวอะ โคพ ออ เนฝเวอะ แค จัซท ยูซ เดอะ คี)

[Pre-Chorus]
([ พรี โครัซ ])
Cause he’s alone [where have we gone]
(คอส อีส อะโลน [ ฮแว แฮ็ฝ วี กอน ])
He’s alone [where have we gone]
(อีส อะโลน [ ฮแว แฮ็ฝ วี กอน ])

[Chorus]
([ โครัซ ])
Well if they’re it and you’re pushing it and you’re leading us along
(เว็ล อิฟ เดรว อิท แอ็นด ยัวร์ พุฌอิง อิท แอ็นด ยัวร์ ลีดอิง อัซ อะลอง)
The hassle of all the screaming fits that had it makes remorse
(เดอะ แอสเซล อ็อฝ ออล เดอะ ซครีมอิง ฟิท แดท แฮ็ด ดิท เมค ริมอซ)

Over and Over a slave
(โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ รา ซเลฝ)
Became
(บิเคม)
Over and Over a slave
(โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ รา ซเลฝ)
Became
(บิเคม)
Over and Over a slave
(โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ รา ซเลฝ)
Became
(บิเคม)
Over and Over a slave
(โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ รา ซเลฝ)
Became
(บิเคม)

[Pre-Chorus]
([ พรี โครัซ ])
Cause he’s alone [where have we gone]
(คอส อีส อะโลน [ ฮแว แฮ็ฝ วี กอน ])
He’s alone [where have we gone]
(อีส อะโลน [ ฮแว แฮ็ฝ วี กอน ])

[Chorus]
([ โครัซ ])
All without making it and your pushing it and your leading us along
(ออล วิเฑาท เมคอิง อิท แอ็นด ยุร พุฌอิง อิท แอ็นด ยุร ลีดอิง อัซ อะลอง)
The hassle of all the screaming fans the had it makes when its most
(เดอะ แอสเซล อ็อฝ ออล เดอะ ซครีมอิง แฟน เดอะ แฮ็ด ดิท เมค ฮเว็น อิทซ โมซท)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Well if they’re making it and you’re pushing it and you’re leading us along
(เว็ล อิฟ เดรว เมคอิง อิท แอ็นด ยัวร์ พุฌอิง อิท แอ็นด ยัวร์ ลีดอิง อัซ อะลอง)
Like a cancer caused, all the screaming fits, and their panic makes remorse
(ไลค เก แคนเซอะ แคสซฺ , ออล เดอะ ซครีมอิง ฟิท , แอ็นด แด แพนอิค เมค ริมอซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Vitamin R (Leading Us Along) คำอ่านไทย Chevelle

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น