เนื้อเพลง Born To Love You คำอ่านไทย LL Cool J

James Todd Smith, knowhatI’msayin? Trackmasters
( เจมTodd ซมิธ , knowhatImsayin Trackmasters)
Fresh off the private jet from Europe – did four months out there
(ฟเร็ฌ ออฟฟ เดอะ พไรฝิท เจ๊ต ฟร็อม ยูรัพ ดิด โฟ มันธ เอ้า แดร์)
Extra paper, scoop that up
(เอ๊กซทร่า เพเพอะ , ซคูพ แดท อัพ)
Back on the scene, crisp and clean
(แบ็ค ออน เดอะ ซีน , คริซพ แอ็นด คลีน)
You know how we get down baby, let me tell you a lil’ story
(ยู โน เฮา วี เก็ท เดาน เบบิ , เล็ท มี เท็ล ยู อะ ลิล ซโทริ)

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
You’re not a chickenhead goin ” hee-shey ”
(ยัวร์ น็อท ดา chickenhead โกอิน ” ฮี shey “)
You’re choosy in the bed like ” hee-shey ”
(ยัวร์ choosy อิน เดอะ เบ็ด ไลค ” ฮี shey “)
I know your man’s in the feds but ” hee-shey ”
(ไอ โน ยุร แม็น ซิน เดอะ เฟ็ด บัท ” ฮี shey “)
I can’t figure out the reason you keep hawkin me
(ไอ แค็นท ฟีกยุร เอ้า เดอะ รี๊ซั่น ยู คีพ hawkin มี)
Is it the.. invisible settings on the baguettes?
(อีส ซิท ดิ อินฝิ๊ซิเบิ้ล เซททิง ออน เดอะ baguettes)
The Benzes, Beamers and Corvettes?
(เดอะ เบนเซซ , บีเมอร์ แซน คอเฝท)
Or the.. wood-grain in the convertible Lex
(ออ เดอะ วู๊ด กเรน อิน เดอะ คอนเวิสเดเบิล Lex)
Be ease, shoppin sprees, what designer is next?
(บี อีส , ชอพพิน ซพรี , ว็อท ดิไสนเนอะ อีส เน็คซท)
Is it the.. Diablo, parked on Rodeo?
(อีส ซิท เดอะ Diablo , พาค ออน โรดิโอ)
Half a mill’ in the trunk and I ain’t moved no llello
(ฮาล์ฟ อะ มิล อิน เดอะ ทรังค แอ็นด ดาย เอน มูฝ โน llello)
Could it be I’m.. anti-pimp, hundred-thousand a clip
(เคิด ดิท บี แอม แอนทิ พิมพ , ฮันดเร็ด เธาแส็น อะ คลิพ)
Hat low, doin donuts when I pull up out the dealership
(แฮ็ท โล , โดย โดนัทสฺ ฮเว็น นาย พุล อัพ เอ้า เดอะ ดิลเลอร์ชิพ)
Is it the.. the Fortune 500 covers?
(อีส ซิท เดอะ ฟอชุน 500 คัฝเออะ)
The family man that got one baby mother?
(เดอะ แฟมอิลิ แม็น แดท ก็อท วัน เบบิ ม๊าเธ่อร์)
The way I brainwash y’all to love one another
(เดอะ เว ไอ brainwash ยอล ทู ลัฝ วัน แอะนัธเออะ)
And got the whole community bouncin in unity
(แอ็นด ก็อท เดอะ โฮล ค็อมยูนิทิ เบ๊าซิน อิน ยูนิทิ)

[Chorus 2X: LL Cool J] + [girl]
([ โครัซ 2X : LL คูล เจ ] + [ เกิล ])
[Born to love you baby] Why?
([ บอน ทู ลัฝ ยู เบบิ ] ฮไว)
[You know I love you baby] Why?
([ ยู โน ไอ ลัฝ ยู เบบิ ] ฮไว)
[Kiss and hug you baby] Why?
([ คิซ แซน ฮัก ยู เบบิ ] ฮไว)
[I’ll always love you baby] Why?
([ แอล ออลเว ลัฝ ยู เบบิ ] ฮไว)

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
Hmm.. you’re not a chickenhead goin ” hee-shey ”
(อึม ยัวร์ น็อท ดา chickenhead โกอิน ” ฮี shey “)
You’re choosy in the bed like ” hee-shey ”
(ยัวร์ choosy อิน เดอะ เบ็ด ไลค ” ฮี shey “)
I know your man’s in the feds but ” hee-shey ”
(ไอ โน ยุร แม็น ซิน เดอะ เฟ็ด บัท ” ฮี shey “)
I can’t figure out the reason you be hawkin me
(ไอ แค็นท ฟีกยุร เอ้า เดอะ รี๊ซั่น ยู บี hawkin มี)
Is it the.. twenty million I be grabbin a flick?
(อีส ซิท เดอะ ทเวนทิ มีลยัน นาย บี กราบบิน อะ ฟลิค)
Or my four-hundred million dollar FUBU clique?
(ออ มาย โฟ ฮันดเร็ด มีลยัน ดอลเลอะ FUBU คลีค)
is it the.. ” In the House ” syndication chips
(อีส ซิท เดอะ ” อิน เดอะ เฮาซ ” ซินดิเคฌัน ชิพ)
Poppin two bottles, shorty read my lips
(พอพปิน ทู บ๊อทเทิ่ล , ชอร์ทดิง เร็ด มาย ลิพ)
They say Ladies, Love, Legend in Leather
(เด เซ เลดิส , ลัฝ , เลจเอ็นด อิน เลฑเออะ)
Simple ain’t it… uh, but quite clever
(ซิ๊มเพิ่ล เอน ดิธ อา , บัท คไวท คเลฝเออะ)
Is it the.. fact I melt in liquid ice?
(อีส ซิท เดอะ แฟ็คท ไอ เม็ลท อิน ลีควิด ไอซ)
Tapped it once, you felt it twice
(Tapped ดิท วันซ , ยู เฟ็ลท ดิธ ทไวซ)
Is it the.. multiple O’s I’m known for those
(อีส ซิท เดอะ มัลทิพล โอเอส แอม โนน ฟอ โฑส)
Temptation Island, wildin cause my neck froze
(เทมเทฌัน ไอแล็นด , วิวดิน คอส มาย เน็ค ฟโรส)
Is it the.. bowlegged, hard-headed
(อีส ซิท เดอะ bowlegged , ฮาด เฮ็ด)
little honey in my grill with her pinkies wetted?
(ลิ๊ทเทิ่ล ฮันอิ อิน มาย กริลล์ วิฑ เฮอ พินกี้ wetted)
Forget it
(เฟาะเกท ดิธ)

[Chorus] w/ variations
([ โครัซ ] ดับบิว / แฝริเอฌัน)

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
Mmm.. you’re not a chickenhead goin ” hee-shey ”
(อึม ยัวร์ น็อท ดา chickenhead โกอิน ” ฮี shey “)
You’re choosy in the bed like ” hee-shey ”
(ยัวร์ choosy อิน เดอะ เบ็ด ไลค ” ฮี shey “)
I know your man’s in the feds but ” hee-shey ”
(ไอ โน ยุร แม็น ซิน เดอะ เฟ็ด บัท ” ฮี shey “)
I can’t figure out the reason you keep hawkin me
(ไอ แค็นท ฟีกยุร เอ้า เดอะ รี๊ซั่น ยู คีพ hawkin มี)
Is it the.. way I caress and hold you close?
(อีส ซิท เดอะ เว ไอ คะเรซ แซน โฮลด ยู คโลส)
The iller, villa in Barbados?
(ดิ iller , ฝีลละ อิน Barbados)
Is it the.. Countache rollin up to your door? Yeah
(อีส ซิท เดอะ Countache โรลลิน อัพ ทู ยุร โด เย่)
Tell your roommate you ain’t dancin no more, yeah
(เท็ล ยุร รูมเมท ยู เอน แดนซิน โน โม , เย่)
Tell ’em your new man is cooler than before, yeah
(เท็ล เอ็ม ยุร นยู แม็น อีส คูลเออะ แฑ็น บิโฟ , เย่)
Tell ’em bout them twenty-thousand on tour, yeah
(เท็ล เอ็ม เบาท เฑ็ม ทเวนทิ เธาแส็น ออน ทัวร์ , เย่)
Is it the.. the way that I defend your honor?
(อีส ซิท เดอะ เว แดท ไอ ดิเฟนด ยุร ออนเออะ)
Backhand your ex-man, tell him kill the drama?
(แบคแฮนสฺ ยุร เอ็คซ แม็น , เท็ล ฮิม คิล เดอะ ดรามะ)
Is it the.. way the Mazerrati hug her body
(อีส ซิท เดอะ เว เดอะ Mazerrati ฮัก เฮอ บอดอิ)
make you wanna be my next hottie, uh-huh
(เมค ยู วอนนา บี มาย เน็คซท ฮอทดี, อา ฮู)
From the bottom to the bottom to the top to the top
(ฟร็อม เดอะ บอตตัม ทู เดอะ บอตตัม ทู เดอะ ท็อพ ทู เดอะ ท็อพ)
Cruuuuuuuise.. it don’t stop
(Cruuuuuuuise อิท ด้อนท์ ซท็อพ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Chorus] w/o LL Cool J {*1/2*}
([ โครัซ ] ดับบิว /โอ LL คูล เจ {*1/2*})

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Born To Love You คำอ่านไทย LL Cool J

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น