เนื้อเพลง So What คำอ่านไทย Metallica

So f*cking what!
( โซ เอฟ *คิง ว็อท !)

Well, I’ve been to Hastings and I’ve been to Brighton,
(เว็ล , แอฝ บีน ทู Hastings แซน แอฝ บีน ทู Brighton ,)
I’ve been to Eastbourne too.
(แอฝ บีน ทู Eastbourne ทู)
So What, so what
(โซ ว็อท , โซ ว็อท)
And I’ve been here, I’ve been there,
(แอ็นด แอฝ บีน เฮียร , แอฝ บีน แดร์ ,)
I’ve been every f*cking where,
(แอฝ บีน เอฝริ เอฟ *คิง ฮแว ,)
So What, so what.
(โซ ว็อท , โซ ว็อท)
So What, so what, you boring little cunt
(โซ ว็อท , โซ ว็อท , ยู โบริง ลิ๊ทเทิ่ล คันท)

Well, who cares, who cares what you do
(เว็ล , ฮู แค , ฮู แค ว็อท ยู ดู)
Yeah who cares, who cares what about you, you, you, you, you.
(เย่ ฮู แค , ฮู แค ว็อท อะเบาท ยู , ยู , ยู , ยู , ยู)

Well I f*cked a queen, I f*cked f*ck
(เว็ล ไอ เอฟ *cked อะ ควีน , ไอ เอฟ *cked เอฟ *ck)
I’ve even s*cked an old man’s cock.
(แอฝ อีเฝ็น เอส *cked แอน โอลด แม็น ค็อค)
So what, so what.
(โซ ว็อท , โซ ว็อท)
And I f*cked a sheep, I f*cked a goat
(แอ็นด ดาย เอฟ *cked อะ ฌีพ , ไอ เอฟ *cked อะ โกท)
I rammed my cock right down its throat
(ไอ rammed มาย ค็อค ไรท เดาน อิทซ ธโรท)
So What, so what.
(โซ ว็อท , โซ ว็อท)
So What, so what, you boring little f*ck
(โซ ว็อท , โซ ว็อท , ยู โบริง ลิ๊ทเทิ่ล เอฟ *ck)

Well, who cares, who cares what you do
(เว็ล , ฮู แค , ฮู แค ว็อท ยู ดู)
Yeah who cares, who cares what about you, you, you, you, you.
(เย่ ฮู แค , ฮู แค ว็อท อะเบาท ยู , ยู , ยู , ยู , ยู)

And I’ve drunk that, I’ve drunk this,
(แอ็นด แอฝ ดรังค แดท , แอฝ ดรังค ดีซ ,)
I’ve spewed up on a pint of piss.
(แอฝ ซพู อัพ ออน อะ ไพนท อ็อฝ พิซ)
So what, so what.
(โซ ว็อท , โซ ว็อท)
I’ve had scank, I’ve had speed,
(แอฝ แฮ็ด scank , แอฝ แฮ็ด ซพีด ,)
I’ve jacked up until I bleed.
(แอฝ แจ็ค อัพ อันทีล ไอ บลีด)
So What, so what.
(โซ ว็อท , โซ ว็อท)
So What, so what, you boring little cunt
(โซ ว็อท , โซ ว็อท , ยู โบริง ลิ๊ทเทิ่ล คันท)

Well, who cares, who cares what you do
(เว็ล , ฮู แค , ฮู แค ว็อท ยู ดู)
Yeah who cares, who cares what about you, you, you, you, you.
(เย่ ฮู แค , ฮู แค ว็อท อะเบาท ยู , ยู , ยู , ยู , ยู)

I’ve had crabs, I’ve had lice,
(แอฝ แฮ็ด แคร๊บ , แอฝ แฮ็ด ไลซ ,)
I’ve had the clap and that ain’t nice
(แอฝ แฮ็ด เดอะ คแล็พ แอ็นด แดท เอน ไน๊ซ์)
So what, so what
(โซ ว็อท , โซ ว็อท)
I f*cked this, I f*cked that,
(ไอ เอฟ *cked ดีซ , ไอ เอฟ *cked แดท ,)
I’ve even f*cked a school’s girl twat.
(แอฝ อีเฝ็น เอฟ *cked อะ ซคูล เกิล twat)
So What, so what.
(โซ ว็อท , โซ ว็อท)
So What, so what, you boring little f*ck
(โซ ว็อท , โซ ว็อท , ยู โบริง ลิ๊ทเทิ่ล เอฟ *ck)

Well, who cares, who cares what you do
(เว็ล , ฮู แค , ฮู แค ว็อท ยู ดู)
Yeah who cares, who cares what about you, you, you, you, you.
(เย่ ฮู แค , ฮู แค ว็อท อะเบาท ยู , ยู , ยู , ยู , ยู)

So f*cking what!
(โซ เอฟ *คิง ว็อท !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง So What คำอ่านไทย Metallica

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น