เนื้อเพลง C Moon คำอ่านไทย Paul McCartney

C Moon C Moon C Moon Is She.
( ซี มูน ซี มูน ซี มูน อีส ชี)
C Moon C Moon C Moon To Me.
(ซี มูน ซี มูน ซี มูน ทู มี)

How Come No One Older Than Me
(เฮา คัม โน วัน โอลเดอะ แฑ็น มี)
Ever Seems To Understand The Things I Wanna To Do?
(เอฝเออะ ซีม ทู อันเดิซแทนด เดอะ ธิง ซาย วอนนา ทู ดู)
It Will Be L7 And I’d Never Get To Heaven
(อิท วิล บี L7 แอ็นด อาย เนฝเวอะ เก็ท ทู เฮฝเอ็น)
If I Filled My Head With Glue
(อิฟ ฟาย ฟิล มาย เฮ็ด วิฑ กลู)
What’s It All To You?
(ว็อท ซิท ออล ทู ยู)

C Moon, C Moon, C Moon Is She
(ซี มูน , ซี มูน , ซี มูน อีส ชี)
C Moon, C Moon, C Moon To Me
(ซี มูน , ซี มูน , ซี มูน ทู มี)

Bobby Lived With Patty
(บอบบิ ไลฝ วิฑ แพททิ)
But They Never Told Her Daddy
(บัท เด เนฝเวอะ โทลด เฮอ แดดดิ)
What Their Love Was All About
(ว็อท แด ลัฝ วอส ซอร์ อะเบาท)
She Could Tell Her Lover That He Thought But
(ชี เคิด เท็ล เฮอ ลัฝเออะ แดท ฮี ธอท บัท)
She Never Was The Type To Let It Out
(ชี เนฝเวอะ วอส เดอะ ไทพ ทู เล็ท ดิธ เอ้า)
What’s It All About?
(ว็อท ซิท ออล อะเบาท)

C Moon, C Moon, Oh C Moon Are We
(ซี มูน , ซี มูน , โอ ซี มูน อาร์ วี)
C Moon, C Moon, C Moon Are We
(ซี มูน , ซี มูน , ซี มูน อาร์ วี)

How Come No One Older Than Me
(เฮา คัม โน วัน โอลเดอะ แฑ็น มี)
Ever Seems To Understand The Things I Wanna To Do?
(เอฝเออะ ซีม ทู อันเดิซแทนด เดอะ ธิง ซาย วอนนา ทู ดู)
It Will Be L7 And I’d Never Get To Heaven
(อิท วิล บี L7 แอ็นด อาย เนฝเวอะ เก็ท ทู เฮฝเอ็น)
If I Filled My Head With Glue
(อิฟ ฟาย ฟิล มาย เฮ็ด วิฑ กลู)
What’s It All To You?
(ว็อท ซิท ออล ทู ยู)

C Moon, C Moon, C Moon Is She
(ซี มูน , ซี มูน , ซี มูน อีส ชี)
C Moon, C Moon, C Moon To Me
(ซี มูน , ซี มูน , ซี มูน ทู มี)

Bobby Lived With Patty
(บอบบิ ไลฝ วิฑ แพททิ)
But They Never Told Her Daddy
(บัท เด เนฝเวอะ โทลด เฮอ แดดดิ)
What Their Love Was All About
(ว็อท แด ลัฝ วอส ซอร์ อะเบาท)
She Could Tell Her Lover That He Thought But
(ชี เคิด เท็ล เฮอ ลัฝเออะ แดท ฮี ธอท บัท)
She Never Wanted To Let It Out
(ชี เนฝเวอะ ว็อนท ทู เล็ท ดิธ เอ้า)
What’s It All About?
(ว็อท ซิท ออล อะเบาท)

C Moon, C Moon, C Moon Are We
(ซี มูน , ซี มูน , ซี มูน อาร์ วี)
C Moon, C Moon, C Moon Are We
(ซี มูน , ซี มูน , ซี มูน อาร์ วี)

Well What’s It All About?
(เว็ล ว็อท ซิท ออล อะเบาท)

C Moon, C Moon, C Moon Are We
(ซี มูน , ซี มูน , ซี มูน อาร์ วี)
C Moon Are We
(ซี มูน อาร์ วี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง C Moon คำอ่านไทย Paul McCartney

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น