เนื้อเพลง Falls on Me คำอ่านไทย Fuel

You see me hanging round
( ยู ซี มี แฮงอิง เรานด)
starting to swear about this black hole of a dark field
(ซทาททิง ทู ซแว อะเบาท ดีซ บแล็ค โฮล อ็อฝ อะ ดาค ฟีลด)
and silently within hands touchin skin sharp
(แอ็นด ไซเล็นทลิ วิฑีน แฮ็นด ทัชชิน ซคิน ชาร์พ)
breaks my disease and i can breath
(บเรค มาย ดิสีส แอ็นด ดาย แค็น บเร็ธ)

and all of your ways
(แอ็นด ออล อ็อฝ ยุร เว)
all you dream falls on me
(ออล ยู ดรีม ฟอล ออน มี)
it falls on me
(อิท ฟอล ออน มี)
and your beautiful sky
(แอ็นด ยุร บยูทิฟุล ซไค)
the light you breath
(เดอะ ไลท ยู บเร็ธ)
falls on me
(ฟอล ออน มี)
it falls on me ahha
(อิท ฟอล ออน มี ahha)

i feel like a pain
(ไอ ฟีล ไลค เก เพน)
it draws me in again
(อิท ดรอ มี อิน อะเกน)
sqaushes all my worst of me
(sqaushes ซอร์ มาย เวิซท อ็อฝ มี)
darkness in my veins
(ดาคเน็ซ ซิน มาย เฝน)
I never could explain
(ไอ เนฝเวอะ เคิด เอ็คซพเลน)
and i wonder if you have ever seen
(แอ็นด ดาย วันเดอะ อิฟ ยู แฮ็ฝ เอฝเออะ ซีน)
and still believe
(แอ็นด ซทิล บิลีฝ)

and all of your ways
(แอ็นด ออล อ็อฝ ยุร เว)
and all that you dream
(แอ็นด ออล แดท ยู ดรีม)
falls on me
(ฟอล ออน มี)
it falls on me
(อิท ฟอล ออน มี)
and your beautiful sky
(แอ็นด ยุร บยูทิฟุล ซไค)
the light you breath
(เดอะ ไลท ยู บเร็ธ)
falls on me
(ฟอล ออน มี)
it falls on me
(อิท ฟอล ออน มี)

am I that strong
(แอ็ม ไอ แดท ซทร็อง)
to carry on
(ทู แคริ ออน)
have i changed your life
(แฮ็ฝ ไอ เชนจ ยุร ไลฟ)
have i changed my world
(แฮ็ฝ ไอ เชนจ มาย เวิลด)
could you save me ahhhhha
(เคิด ยู เซฝ มี ahhhhha)

and all of your ways
(แอ็นด ออล อ็อฝ ยุร เว)
all you dream
(ออล ยู ดรีม)
falls on me
(ฟอล ออน มี)
it falls on me
(อิท ฟอล ออน มี)
and you beautiful sky
(แอ็นด ยู บยูทิฟุล ซไค)
the light you breath
(เดอะ ไลท ยู บเร็ธ)
falls on me
(ฟอล ออน มี)
it falls on me
(อิท ฟอล ออน มี)

and all of your ways
(แอ็นด ออล อ็อฝ ยุร เว)
all you dream falls on me
(ออล ยู ดรีม ฟอล ออน มี)
it falls on me
(อิท ฟอล ออน มี)
and your beautiful sky
(แอ็นด ยุร บยูทิฟุล ซไค)
the light you breath
(เดอะ ไลท ยู บเร็ธ)
falls on me
(ฟอล ออน มี)
it falls on me
(อิท ฟอล ออน มี)
ahhhhaha yea ahhhah yea
(ahhhhaha เย ahhhah เย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Falls on Me คำอ่านไทย Fuel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น