เนื้อเพลง Hold On คำอ่านไทย Limp Bizkit

you keep your distance i can’t deny you
( ยู คีพ ยุร ดีซแท็นซ ไอ แค็นท ดิไน ยู)
i’ve got the feeling can’t satisfy you
(แอฝ ก็อท เดอะ ฟีลอิง แค็นท แซทอิซไฟ ยู)
i’ve got your picture on the wall
(แอฝ ก็อท ยุร พีคเชอะ ออน เดอะ วอล)
i got the picture, long gone
(ไอ ก็อท เดอะ พีคเชอะ , ล็อง กอน)
you keep your wishes
(ยู คีพ ยุร วิซเชรด)
i’ll keep my feelings
(แอล คีพ มาย ฟีลอิง)
there goes another one that kept me breathing
(แดร์ โกซ แอะนัธเออะ วัน แดท เค็พท มี บรีสดิง)
i’m waiting for you i know you’re leaving
(แอม เวททิง ฟอ ยู ไอ โน ยัวร์ ลีฝอิงส)
i still adore you
(ไอ ซทิล อะโด ยู)
you never leave me
(ยู เนฝเวอะ ลีฝ มี)
hold on, i found another way to let you go away
(โฮลด ออน , ไอ เฟานด แอะนัธเออะ เว ทู เล็ท ยู โก อะเว)
hold on, you found another way to bleed my soul away
(โฮลด ออน , ยู เฟานด แอะนัธเออะ เว ทู บลีด มาย โซล อะเว)
the things you told me to hear you speak
(เดอะ ธิง ยู โทลด มี ทู เฮีย ยู ซพีค)
i’m burning slowly i’m growing weak
(แอม เบรินนิง ซโลลิ แอม กโรอิง วีค)
you bring me closer to yesterday
(ยู บริง มี โคลเซอร์ ทู เยซเทอะดิ)
yesterday’s a million miles away
(เยซเทอะดิ ซา มีลยัน ไมล อะเว)
why can’t you hear me?
(ฮไว แค็นท ยู เฮีย มี)
why can’t i sleep
(ฮไว แค็นท ไอ ซลีพ)
and i don’t understand what keeps me breathing
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ อันเดิซแทนด ว็อท คีพ มี บรีสดิง)
i’m waiting for you i know you’re leaving
(แอม เวททิง ฟอ ยู ไอ โน ยัวร์ ลีฝอิงส)
i’ll still adore you
(แอล ซทิล อะโด ยู)
you’ll never need me
(โยว เนฝเวอะ นีด มี)
hold on, i found another way to let you go away?
(โฮลด ออน , ไอ เฟานด แอะนัธเออะ เว ทู เล็ท ยู โก อะเว)
hold on, you found another way to bleed my soul?
(โฮลด ออน , ยู เฟานด แอะนัธเออะ เว ทู บลีด มาย โซล)
away away away away
(อะเว อะเว อะเว อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hold On คำอ่านไทย Limp Bizkit

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น