เนื้อเพลง I Call It Love คำอ่านไทย Lionel Richie

I look at you
( ไอ ลุค แกท ยู)
You look at me
(ยู ลุค แกท มี)
[you can’t help it you’re feeling b*tterflies]
([ ยู แค็นท เฮ็ลพ อิท ยัวร์ ฟีลอิง บี *tterflies ])
Its obvious,
(อิทซ ออบเฝียซ ,)
We have chemistry
(วี แฮ็ฝ เคมอิซทริ)
[I think I know it cuz it feels so right]
([ ไอ ธิงค ไอ โน อิท คัซ อิท ฟีล โซ ไรท ])
Girl I wanted so long to know
(เกิล ไอ ว็อนท โซ ล็อง ทู โน)
Now your telling me you gotta let it go
(เนา ยุร เทลลิง มี ยู กอททะ เล็ท ดิธ โก)
[dont tell me I have to start all over again]
([ ด้อนท์ เท็ล มี ไอ แฮ็ฝ ทู ซทาท ดอร์ โอเฝอะ อะเกน ])
I never thought that this day would come
(ไอ เนฝเวอะ ธอท แดท ดีซ เด เวิด คัม)
[this is somthing that I’ve wanted in my life]
([ ดีซ ซิส ซัมติง แดท แอฝ ว็อนท อิน มาย ไลฟ ])
I relize that you’re the one
(ไอ relize แดท ยัวร์ ดิ วัน)
[and you’re telling me its time to say goodbye]
([ แอ็นด ยัวร์ เทลลิง มี อิทซ ไทม ทู เซ กู๊ดบาย ])
To put this out of my heart it ain’t gonna change
(ทู พัท ดีซ เอ้า อ็อฝ มาย ฮาท ดิธ เอน กอนนะ เชนจ)
So it shouldn’t be so easy to walk away
(โซ อิท ชูดดึ่น บี โซ อีสอิ ทู วอค อะเว)
[you feel it I feel it lets not be tense]
([ ยู ฟีล อิท ไอ ฟีล อิท เล็ท น็อท บี เท็นซ ])

[chorus]
([ โครัซ ])
Baby, I don’t know what love is
(เบบิ , ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ลัฝ อีส)
Maybe I’m a fool
(เมบี แอม มา ฟูล)
I just know what I’m feeling
(ไอ จัซท โน ว็อท แอม ฟีลอิง)
And it’s all because of you
(แอ็นด อิทซ ซอร์ บิคอส อ็อฝ ยู)
Don’t tell me
(ด้อนท์ เท็ล มี)
I don’t know
(ไอ ด้อนท์ โน)
I want the truth
(ไอ ว็อนท เดอะ ทรูธ)
Cuz they call it
(คัซ เด คอล อิท)
We call it
(วี คอล อิท)
You call it
(ยู คอล อิท)
I call it love
(ไอ คอล อิท ลัฝ)

It’s so clear for you to see
(อิทซ โซ คเลีย ฟอ ยู ทู ซี)
[dont let anybody tell you what to do]
([ ด้อนท์ เล็ท เอนอิบอดิ เท็ล ยู ว็อท ทู ดู ])
Why they can’t they just let us be happy
(ฮไว เด แค็นท เด จัซท เล็ท อัซ บี แฮพพิ)
[I dont want to find somebody new]
([ ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ไฟนด ซัมบอดี้ นยู ])
If you know whats real in your heart
(อิฟ ยู โน ว็อท ริแอ็ล อิน ยุร ฮาท)
Then dont let them tear us apart
(เด็น ด้อนท์ เล็ท เฑ็ม เทีย อัซ อะพาท)
[cuz you feel it I feel it lets think this through]
([ คัซ ยู ฟีล อิท ไอ ฟีล อิท เล็ท ธิงค ดีซ ธรู ])

[chorus]
([ โครัซ ])
Baby, I don’t know what love is
(เบบิ , ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ลัฝ อีส)
Maybe I’m a fool
(เมบี แอม มา ฟูล)
I just know what I’m feeling
(ไอ จัซท โน ว็อท แอม ฟีลอิง)
And it’s all because of you
(แอ็นด อิทซ ซอร์ บิคอส อ็อฝ ยู)
Don’t tell me
(ด้อนท์ เท็ล มี)
I don’t know
(ไอ ด้อนท์ โน)
I want the truth
(ไอ ว็อนท เดอะ ทรูธ)
Cuz they call it
(คัซ เด คอล อิท)
We call it
(วี คอล อิท)
You call it
(ยู คอล อิท)
I call it love
(ไอ คอล อิท ลัฝ)

[break]
([ บเรค ])
We have a bond thats unbreakable
(วี แฮ็ฝ อะ บ็อนด แด๊ท อันเบรกเคเบิล)
And its not time to let it go
(แอ็นด อิทซ น็อท ไทม ทู เล็ท ดิธ โก)
And now that we know its real
(แอ็นด เนา แดท วี โน อิทซ ริแอ็ล)
We are going to let it show
(วี อาร์ โกอิ้ง ทู เล็ท ดิธ โฌ)
To the whole world
(ทู เดอะ โฮล เวิลด)
That I’m yours forever
(แดท แอม ยุร เฟาะเรฝเออะ)
And you’re my girl
(แอ็นด ยัวร์ มาย เกิล)

[chorus]
([ โครัซ ])
Baby, I don’t know what love is
(เบบิ , ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ลัฝ อีส)
Maybe I’m a fool
(เมบี แอม มา ฟูล)
I just know what I’m feeling
(ไอ จัซท โน ว็อท แอม ฟีลอิง)
And it’s all because of you
(แอ็นด อิทซ ซอร์ บิคอส อ็อฝ ยู)
Don’t tell me
(ด้อนท์ เท็ล มี)
I don’t know
(ไอ ด้อนท์ โน)
I want the truth
(ไอ ว็อนท เดอะ ทรูธ)
Cuz they call it
(คัซ เด คอล อิท)
We call it
(วี คอล อิท)
You call it
(ยู คอล อิท)
I call it love
(ไอ คอล อิท ลัฝ)
[repeat 2]
([ ริพีท ทู ])

Love
(ลัฝ)
They call it love
(เด คอล อิท ลัฝ)
I call it
(ไอ คอล อิท)
Love
(ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Call It Love คำอ่านไทย Lionel Richie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น