เนื้อเพลง Where Do You Go? คำอ่านไทย No Mercy

1-Where do you go, my lovely
( วัน ฮแว ดู ยู โก , มาย ลัฝลิ)
Where do you go
(ฮแว ดู ยู โก)
I wanna know, my lovely, I wanna know
(ไอ วอนนา โน , มาย ลัฝลิ , ไอ วอนนา โน)

Where do you go, oh oh eh oh
(ฮแว ดู ยู โก , โอ โอ เอ โอ)
I wanna know, oh oh eh oh
(ไอ วอนนา โน , โอ โอ เอ โอ)
Where do you go, oh oh eh oh…
(ฮแว ดู ยู โก , โอ โอ เอ โอ)
I wanna know
(ไอ วอนนา โน)

You leave without a word, no message, no number
(ยู ลีฝ วิเฑาท ดา เวิด , โน เมซซิจ , โน นัมเบอะ)
And now my head is pounding like rolling thunder
(แอ็นด เนา มาย เฮ็ด อีส พาวดิง ไลค โรลลิง ธันเดอะ)
You left me with a heartache deep inside
(ยู เล็ฟท มี วิฑ อะ ฮาทเทคดีพ อีนไซด)
Girl you should see me cry all night, and I wonder
(เกิล ยู เชิด ซี มี คไร ออล ไนท , แอ็นด ดาย วันเดอะ)

Everybody says, what a shame, what is wrong
(เอวี่บอดี้ เซ , ว็อท ดา เฌม , ว็อท อีส ร็อง)
They don’t like the game we play
(เด ด้อนท์ ไลค เดอะ เกม วี พเล)
Heard you’re hanging round every night until dawn
(เฮิด ยัวร์ แฮงอิง เรานด เอฝริ ไนท อันทีล ดอน)
I’m waiting for you night and day
(แอม เวททิง ฟอ ยู ไนท แอ็นด เด)
[repeat 1]
([ ริพีท วัน ])

You gotta break the silence, don’t keep me waiting
(ยู กอททะ บเรค เดอะ ไซเล็นซ , ด้อนท์ คีพ มี เวททิง)
Just like a river flowing to the sea
(จัซท ไลค เก รีฝเออะ ฟโลอิง ทู เดอะ ซี)
You’re running back to me
(ยัวร์ รันนิง แบ็ค ทู มี)
Come hear what I’m saying
(คัม เฮีย ว็อท แอม เซอิง)

Where do you go, My Lovely
(ฮแว ดู ยู โก , มาย ลัฝลิ)
I wanna know
(ไอ วอนนา โน)

Where do you go, oh oh oh…
(ฮแว ดู ยู โก , โอ โอ โอ)
Where do you go, oh oh oh…
(ฮแว ดู ยู โก , โอ โอ โอ)
I wanna know
(ไอ วอนนา โน)
Where do you, where do you go?…
(ฮแว ดู ยู , ฮแว ดู ยู โก)

Save me…
(เซฝ มี)

Come back and dry the tears, I cried for you baby
(คัม แบ็ค แอ็นด ดไร เดอะ เทีย , ไอ คไร ฟอ ยู เบบิ)
You’ve gotta stop this heartache deep inside
(ยู๊ฟ กอททะ ซท็อพ ดีซ ฮาทเทคดีพ อีนไซด)
You’ve gotta help me make it through the night safely
(ยู๊ฟ กอททะ เฮ็ลพ มี เมค อิท ธรู เดอะ ไนท เซพลิ)
Come back and save me
(คัม แบ็ค แอ็นด เซฝ มี)
[rpt 1, 1…]
([ rpt วัน , วัน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Where Do You Go? คำอ่านไทย No Mercy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น