เนื้อเพลง Chick-a-boom คำอ่านไทย Van Morrison

[Van Morrison]
( [ แฝ็น มอร์ริซัน])

[Shut that door]
([ ฌัท แดท โด ])
[clapping]
([ คร๊าบพิง ])
[Cross the floor] ha-ha
([ คร็อซ เดอะ ฟโล ] ฮา ฮา)

[whistling & guitar solo]
([ ฮวีซลิง & กิทา โซโล ])

Hey girl!
(เฮ เกิล !)
When ya’ swish and sway
(ฮเว็น ยา ซวิฌ แอ็นด ซเว)
In your yellow dress
(อิน ยุร เยลโล ดเรซ)
Cross the crowded room
(คร็อซ เดอะ คเราด รุม)
Boom, chicka-boom, chicka-boom
(บูม , chicka บูม , chicka บูม)

Hey girl!
(เฮ เกิล !)
Freckles on your arms
(ฟเรคคล ออน ยุร อาม)
Freckles on your face
(ฟเรคคล ออน ยุร เฟซ)
Can’t we find a place
(แค็นท วี ไฟนด อะ พเลซ)
In a crowded room, we go
(อิน อะ คเราด รุม , วี โก)

Boom, chicka-boom, chicka-boom
(บูม , chicka บูม , chicka บูม)
[Chicka-boom, chicka-boom]
([ Chicka บูม , chicka บูม ])
Boom [chicka-boom, chicka-boom-boom]
(บูม [ chicka บูม , chicka บูม บูม ])
Boom chicka-boom, chicka-boom
(บูม chicka บูม , chicka บูม)
[Chicka-chicka-chicka-boom]
([ Chicka chicka chicka บูม ])

A-hey, girl!
(อะ เฮ , เกิล !)
I’m goin’ away
(แอม โกอิน อะเว)
But I’m comin’ back
(บัท แอม คัมอิน แบ็ค)
With a ginger cat
(วิฑ อะ จีนเจอะ แค็ท)
What’d ya think a-that?
(เหวิด ยา ธิงค กา แดท)

Hey girl!
(เฮ เกิล !)
I’m goin’ away
(แอม โกอิน อะเว)
But I’m comin’ back
(บัท แอม คัมอิน แบ็ค)
By the railroad track
(ไบ เดอะ เรแอวโหลด ทแรค)

Where the trains go by
(ฮแว เดอะ ทเรน โก ไบ)
And we sang and cry in gloom
(แอ็นด วี แซ็ง แอ็นด คไร อิน กลูม)
Boom, chicka-boom
(บูม , chicka บูม)
[Chicka-boom, chicka-boom]
([ Chicka บูม , chicka บูม ])

Hey, girl!
(เฮ , เกิล !)
[Chicka-boom, chick-a boom-boom]
([ Chicka บูม , ชิค กา บูม บูม ])
When ya’ swish and sway
(ฮเว็น ยา ซวิฌ แอ็นด ซเว)
[Chicka, chicka, chicka-boom]
([ Chicka , chicka , chicka บูม ])
In your yellow dress
(อิน ยุร เยลโล ดเรซ)
Cross the crowded room, boomส
(คร็อซ เดอะ คเราด รุม , boomส)

Boom, chicka-boom, chicka-boom
(บูม , chicka บูม , chicka บูม)
[Chicka-boom, chicka-boom]
([ Chicka บูม , chicka บูม ])
Boom, chicka-boom, chicka-boom
(บูม , chicka บูม , chicka บูม)
[Chicka-boom, chicka-boom]
([ Chicka บูม , chicka บูม ])

Chicka-chicka, boom
(Chicka chicka , บูม)
Chicka-boom, chicka-boom, chicka-boom
(Chicka บูม , chicka บูม , chicka บูม)
[Chicka, chicka, chicka, boom]
([ Chicka , chicka , chicka , บูม ])
Chicka-chicka, boom, chicka-boom
(Chicka chicka , บูม , chicka บูม)
[Chicka, chicka boom]
([ Chicka , chicka บูม ])

Chick-chicka-boom
(ชิค chicka บูม)
[Chicka-boom, chicka-boom-boom]
([ Chicka บูม , chicka บูม บูม ])
Chicka-boom, chicka-boom
(Chicka บูม , chicka บูม)
[Chicka, chicka, chicka-boom
([ Chicka , chicka , chicka บูม)
Chicka, chicka, chicka-boom
(Chicka , chicka , chicka บูม)
[Chicka boom, chicka-boom]
([ Chicka บูม , chicka บูม ])
Chicka boom, chicka-boom
(Chicka บูม , chicka บูม)
[Chick-a boom, chicka-boom]
([ ชิค กา บูม , chicka บูม ])

Chick-chick-chick-chick-chick-chick
(ชิค ชิค ชิค ชิค ชิค ชิค)
[Chicka-boom, chicka-boom-boom]
([ Chicka บูม , chicka บูม บูม ])
Chicka-boom, chicka-boom, chicka-boom-chick
(Chicka บูม , chicka บูม , chicka บูม ชิค)
[Chicka, chicka, chicka-boom]
([ Chicka , chicka , chicka บูม ])
Chicka-boom, chicka-boom
(Chicka บูม , chicka บูม)

[Guitar solo fades to end]
([ กิทา โซโล เฝด ทู เอ็นด ])

[Chicka, chicka, chicka-boom]
([ Chicka , chicka , chicka บูม ])
[Chicka-boom, chicka-boom]
([ Chicka บูม , chicka บูม ])

[Transcribed by ear; corrections requested and welcomed!]
([ ทแร็นซคไรบ ไบ เอีย ; เคาะเรคฌัน ริคเวซท แอ็นด เวลคัม ! ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Chick-a-boom คำอ่านไทย Van Morrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น