เนื้อเพลง Okay คำอ่านไทย Nivea feat Lil’ Jon & Youngbloodz

[1]
( [ วัน ])
La la la la la lalalala la lalalalalala
(ลา ลา ลา ลา ลา ลาลาลา ลา lalalalalala)
Just got up in this party, tipsy off this Bacardi, bout to take this flight, so high, say bye, bye. We up in here all
(จัซท ก็อท อัพ อิน ดีซ พาทิ , ทีพซิ ออฟฟ ดีซ เบคาดี, เบาท ทู เทค ดีซ ฟไลท , โซ ไฮ , เซ ไบ , ไบ วี อัพ อิน เฮียร ออล)
night now, my girl like hey that’s my song, cuz I’m feeling fine, so fine, so fine.
(ไนท เนา , มาย เกิล ไลค เฮ แด๊ท มาย ซ็อง , คัซ แอม ฟีลอิง ไฟน , โซ ไฟน , โซ ไฟน)

[CHORUS]
([ โครัซ ])
All the girls that feel me say oh yeah…in the club u hear me say oh yeah feeling good, feeling great I look good don’t hate. If
(ออล เดอะ เกิล แดท ฟีล มี เซ โอ เย่ อิน เดอะ คลับ ยู เฮีย มี เซ โอ เย่ ฟีลอิง เกิด , ฟีลอิง กเรท ไอ ลุค เกิด ด้อนท์ เฮท อิฟ)
the fellas feeling good say oh yeah and they’re liking what u do say oh yeah…feeling good…feeling great u look good girl
(เดอะ เฟลลา ฟีลอิง เกิด เซ โอ เย่ แอ็นด เดรว ไลคอิง ว็อท ยู ดู เซ โอ เย่ ฟีลอิง เกิด ฟีลอิง กเรท ยู ลุค เกิด เกิล)
tell ’em don’t hate. All my girls get your hair fixed and your nails done put your hands up and say okay [okay] okay [okay]
(เท็ล เอ็ม ด้อนท์ เฮท ออล มาย เกิล เก็ท ยุร แฮ ฟิคซ แอ็นด ยุร เนล ดัน พัท ยุร แฮ็นด อัพ แอ็นด เซ โอเค [ โอเค ] โอเค [ โอเค ])
okay [okay] okay [okay] …u got a drink, get another one make him pay for it….put it in the air and say okay [okay] okay
(โอเค [ โอเค ] โอเค [ โอเค ] ยู ก็อท ดา ดริงค , เก็ท แอะนัธเออะ วัน เมค ฮิม เพ ฟอ อิท พัท ดิธ อิน ดิ แอ แอ็นด เซ โอเค [ โอเค ] โอเค)
[okay] okay [okay] okay [okay]..
([ โอเค ] โอเค [ โอเค ] โอเค [ โอเค ])

[2]
([ ทู ])
Your hands all on my booty, two stepping in my coochie, they’re like go girl [go girl] go girl [go girl] go girl
(ยุร แฮ็นด ซอร์ ออน มาย บูทิ , ทู สเต๊ปพิง อิน มาย คู๊ดฉี่ , เดรว ไลค โก เกิล [ โก เกิล ] โก เกิล [ โก เกิล ] โก เกิล)
[go girl] u like the way I shake it, you wanna see me naked, it could be your night, your night…your niiighhtt.
([ โก เกิล ] ยู ไลค เดอะ เว ไอ เฌค อิท , ยู วอนนา ซี มี เนคิด , อิท เคิด บี ยุร ไนท , ยุร ไนท ยุร niiighhtt)

[CHORUS]
([ โครัซ ])
All the girls that feel me say oh yeah…in the club u hear me say oh yeah feeling good, feeling great I look good don’t hate. If
(ออล เดอะ เกิล แดท ฟีล มี เซ โอ เย่ อิน เดอะ คลับ ยู เฮีย มี เซ โอ เย่ ฟีลอิง เกิด , ฟีลอิง กเรท ไอ ลุค เกิด ด้อนท์ เฮท อิฟ)
the fellas feeling good say oh yeah and they’re liking what u do say oh yeah…feeling good…feeling great u look good girl
(เดอะ เฟลลา ฟีลอิง เกิด เซ โอ เย่ แอ็นด เดรว ไลคอิง ว็อท ยู ดู เซ โอ เย่ ฟีลอิง เกิด ฟีลอิง กเรท ยู ลุค เกิด เกิล)
tell ’em don’t hate. All my girls get your hair fixed and your nails done put your hands up and say okay [okay] okay [okay]
(เท็ล เอ็ม ด้อนท์ เฮท ออล มาย เกิล เก็ท ยุร แฮ ฟิคซ แอ็นด ยุร เนล ดัน พัท ยุร แฮ็นด อัพ แอ็นด เซ โอเค [ โอเค ] โอเค [ โอเค ])
okay [okay] okay [okay] u got a drink, get another one make him pay for it….put it in the air and say okay [okay] okay
(โอเค [ โอเค ] โอเค [ โอเค ] ยู ก็อท ดา ดริงค , เก็ท แอะนัธเออะ วัน เมค ฮิม เพ ฟอ อิท พัท ดิธ อิน ดิ แอ แอ็นด เซ โอเค [ โอเค ] โอเค)
[okay] okay [okay] okay [okay]..
([ โอเค ] โอเค [ โอเค ] โอเค [ โอเค ])

[Sean Paul]
([ ซีน พอล ])
[3]
([ ที ])
What’s Happenin shawty, I’m sean paul, let me holla atcha..what I gotta do..throw a couple dollas at cha? Lift my
(ว็อท แฮพปีนิน ชาวดี้ , แอม ซีน พอล , เล็ท มี ฮอลละ atcha ว็อท ไอ กอททะ ดู ธโร อะ คั๊พเพิ่ล ดอลล่า แอ็ท ชา ลิฟท มาย)
arm, show my wrists tell ya that I ball pick u up in benz and take ya to the mall and all heres my numba shawty in case u
(อาม , โฌ มาย ริซท เท็ล ยา แดท ไอ บอล พิค ยู อัพ อิน เบนซฺแอ็นด เทค ยา ทู เดอะ มอล แอ็นด ออล เฮียร มาย นัมเบบ ชาวดี้ อิน เคซ ยู)
want the street thing..look me up I’ll introduce u to a new game show u where I hang..girl u’ll be my sweet thang I love
(ว็อนท เดอะ ซทรีท ธิง ลุค มี อัพ แอล อีนทโระดยูซ ยู ทู อะ นยู เกม โฌ ยู ฮแว ไอ แฮ็ง เกิล ull บี มาย สวี้ท เตง ไอ ลัฝ)
ur style, love ur nails and ur tight jeans
(ur ซไทล , ลัฝ ur เนล แซน ur ไทท จีน)

[Youngbloodz]
([ Youngbloodz ])
[4]
([ โฟว ])
I’m what u call a playa baby how u love that? A youngblood feeling good and never laid back, always run with that
(แอม ว็อท ยู คอล อะ พอลเย เบบิ เฮา ยู ลัฝ แดท ดา youngblood ฟีลอิง เกิด แอ็นด เนฝเวอะ เลด แบ็ค , ออลเว รัน วิฑ แดท)
goose and never Conyack, and keep my ears to these streets cuz that’s where home at. So whats shakin in this party, pour a
(กูซ แอ็นด เนฝเวอะ Conyack , แอ็นด คีพ มาย เอีย ทู ฑิส ซทรีท คัซ แด๊ท ฮแว โฮม แอ็ท โซ ว็อท เชคกินอิน ดีซ พาทิ , โพ รา)
drink up and to my ladies lookin good throw ur hands up. Now where my fellas at, ya know how we get crunk. So DJ spin it
(ดริงค อัพ แอ็นด ทู มาย เลดิส ลุคกิน เกิด ธโร ur แฮ็นด อัพ เนา ฮแว มาย เฟลลา แอ็ท , ยา โน เฮา วี เก็ท ครัก โซ ดีเจ ซพิน หนิด)
back for me now.
(แบ็ค ฟอ มี เนา)

[CHORUS [2X]]
([ โครัซ [ 2X ] ])
All my girls get your hair fixed and your nails done put your hands up and say okay [okay] okay [okay] okay [okay] okay
(ออล มาย เกิล เก็ท ยุร แฮ ฟิคซ แอ็นด ยุร เนล ดัน พัท ยุร แฮ็นด อัพ แอ็นด เซ โอเค [ โอเค ] โอเค [ โอเค ] โอเค [ โอเค ] โอเค)
[okay] u got a drink, get another one make him pay for it….put it in the air and say okay [okay] okay [okay] okay [okay]
([ โอเค ] ยู ก็อท ดา ดริงค , เก็ท แอะนัธเออะ วัน เมค ฮิม เพ ฟอ อิท พัท ดิธ อิน ดิ แอ แอ็นด เซ โอเค [ โอเค ] โอเค [ โอเค ] โอเค [ โอเค ])
okay [okay]..
(โอเค [ โอเค ])

All my girls up in the club…All my girls up in the club…say oh oh oh oh oh oh oh..say oh oh oh oh oh oh oh…All my fellas spin them thugs…All my fellas spin them thugs…say oh oh oh oh oh oh oh…say oh oh oh oh oh oh oh lalal lalalalla lala lala la lalal la
(ออล มาย เกิล อัพ อิน เดอะ คลับ ออล มาย เกิล อัพ อิน เดอะ คลับ เซ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ เซ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ ออล มาย เฟลลา ซพิน เฑ็ม ธัก ซอร์ มาย เฟลลา ซพิน เฑ็ม ธัก เซ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ เซ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ lalal lalalalla ลอล่า ลอล่า ลา lalal ลา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Okay คำอ่านไทย Nivea feat Lil’ Jon & Youngbloodz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น