เนื้อเพลง Rainbow คำอ่านไทย Elisa

You are not an enemy anymore
( ยู อาร์ น็อท แอน เอนอิมิ แอนนี่มอ)
There’s a ray of light upon your face now
(แดร์ ซา เร อ็อฝ ไลท อุพอน ยุร เฟซ เนา)
I can look into your eyes
(ไอ แค็น ลุค อีนทุ ยุร ไอ)
And I never thought
(แอ็นด ดาย เนฝเวอะ ธอท)
It could be so simple
(อิท เคิด บี โซ ซิ๊มเพิ่ล)
You can hear the music with no sounds
(ยู แค็น เฮีย เดอะ มยูสิค วิฑ โน เซานด)
You can heal my heart without me knowing
(ยู แค็น ฮีล มาย ฮาท วิเฑาท มี โนอิง)
I can cry in front of you
(ไอ แค็น คไร อิน ฟรันท อ็อฝ ยู)
cause you’re not afraid to face my weakness
(คอส ยัวร์ น็อท อัฟเรด ทู เฟซ มาย วีคเน็ซ)
When we’ll wake up
(ฮเว็น เว็ล เวค อัพ)
Some morning rain
(ซัม มอนิง เรน)
Will wash away our pain
(วิล ว็อฌ อะเว เอ๊า เพน)
When we’ll wake up
(ฮเว็น เว็ล เวค อัพ)
Some morning rain
(ซัม มอนิง เรน)
Will wash away our pain
(วิล ว็อฌ อะเว เอ๊า เพน)

cause it never began for us
(คอส อิท เนฝเวอะ บิแกน ฟอ อัซ)
It’ll never end for us
(อิว เนฝเวอะ เอ็นด ฟอ อัซ)
cause it never began for us
(คอส อิท เนฝเวอะ บิแกน ฟอ อัซ)
It’ll never end for us
(อิว เนฝเวอะ เอ็นด ฟอ อัซ)

You’re not my enemy anymore
(ยัวร์ น็อท มาย เอนอิมิ แอนนี่มอ)
There’s a ray of light upon your face now
(แดร์ ซา เร อ็อฝ ไลท อุพอน ยุร เฟซ เนา)
It will be all new again
(อิท วิล บี ออล นยู อะเกน)
There is something else
(แดร์ อีส ซัมติง เอ็ลซ)
Just ’round the corner
(จัซท เรานด เดอะ คอเนอะ)

So when we’ll wake up
(โซ ฮเว็น เว็ล เวค อัพ)
Some morning rain
(ซัม มอนิง เรน)
Will wash away our pain
(วิล ว็อฌ อะเว เอ๊า เพน)
When we’ll wake up
(ฮเว็น เว็ล เวค อัพ)
Some morning rain
(ซัม มอนิง เรน)
Will wash away our pain
(วิล ว็อฌ อะเว เอ๊า เพน)

cause it never began for us
(คอส อิท เนฝเวอะ บิแกน ฟอ อัซ)
It’ll never end for us
(อิว เนฝเวอะ เอ็นด ฟอ อัซ)
cause it never began for us
(คอส อิท เนฝเวอะ บิแกน ฟอ อัซ)
It’ll never end for us
(อิว เนฝเวอะ เอ็นด ฟอ อัซ)

I was looking for a place to stay
(ไอ วอส ลุคอิง ฟอ รา พเลซ ทู ซเท)
Are you looking for a place to stay
(อาร์ ยู ลุคอิง ฟอ รา พเลซ ทู ซเท)

No it never began for us
(โน อิท เนฝเวอะ บิแกน ฟอ อัซ)
cause it never began for us
(คอส อิท เนฝเวอะ บิแกน ฟอ อัซ)
It’ll never end for us
(อิว เนฝเวอะ เอ็นด ฟอ อัซ)
cause it never began for us
(คอส อิท เนฝเวอะ บิแกน ฟอ อัซ)
It’ll never end for us
(อิว เนฝเวอะ เอ็นด ฟอ อัซ)
cause it never began for us
(คอส อิท เนฝเวอะ บิแกน ฟอ อัซ)
It’ll never end for us
(อิว เนฝเวอะ เอ็นด ฟอ อัซ)
cause it never began for us
(คอส อิท เนฝเวอะ บิแกน ฟอ อัซ)
It’ll never end for us
(อิว เนฝเวอะ เอ็นด ฟอ อัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rainbow คำอ่านไทย Elisa

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น