เนื้อเพลง Zoo Station คำอ่านไทย U2

I’m ready
( แอม เรดอิ)
I’m ready for the laughing gas
(แอม เรดอิ ฟอ เดอะ ลาฟอิง แก๊ซ)
I’m ready
(แอม เรดอิ)
I’m ready for what’s next
(แอม เรดอิ ฟอ ว็อท เน็คซท)
I’m ready to duck
(แอม เรดอิ ทู ดั๊ค)
I’m ready to dive
(แอม เรดอิ ทู ไดฝ)
I’m ready to say
(แอม เรดอิ ทู เซ)
I’m glad to be alive
(แอม กแล็ด ทู บี อะไลฝ)
I’m ready
(แอม เรดอิ)
I’m ready for the push
(แอม เรดอิ ฟอ เดอะ พุฌ)

The cool of the night
(เดอะ คูล อ็อฝ เดอะ ไนท)
The warmth of the breeze
(เดอะ วอมธ อ็อฝ เดอะ บรีส)
I’ll be crawling ’round
(แอล บี คอลลิง เรานด)
On my hands and knees
(ออน มาย แฮ็นด แซน นี)

Just down the line…Zoo Station
(จัซท เดาน เดอะ ไลน สู ซเทฌัน)
Gotta make it on time…Zoo Station
(กอททะ เมค อิท ออน ไทม สู ซเทฌัน)

I’m ready
(แอม เรดอิ)
I’m ready for the gridlock
(แอม เรดอิ ฟอ เดอะ gridlock)
I’m ready…to take it to the street
(แอม เรดอิ ทู เทค อิท ทู เดอะ ซทรีท)
I’m ready for the shuffle
(แอม เรดอิ ฟอ เดอะ ชั๊ฟเฟิ่ล)
Ready for the deal
(เรดอิ ฟอ เดอะ ดีล)
Ready to let go of the steering wheel
(เรดอิ ทู เล็ท โก อ็อฝ เดอะ สเตียริง ฮวีล)
I’m ready
(แอม เรดอิ)
Ready for the crush
(เรดอิ ฟอ เดอะ ครัฌ)

[She’s just down the line]…Zoo Station
([ ชี จัซท เดาน เดอะ ไลน ] สู ซเทฌัน)
[Got to make it on time]…Zoo Station
([ ก็อท ทู เมค อิท ออน ไทม ] สู ซเทฌัน)

Alright, alright, alright, alright, alright
(ออลไร๊ท , ออลไร๊ท , ออลไร๊ท , ออลไร๊ท , ออลไร๊ท)
It’s alright, it’s alright, it’s alright, It’s alright
(อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท)
Hey baby, hey baby, hey baby, hey baby
(เฮ เบบิ , เฮ เบบิ , เฮ เบบิ , เฮ เบบิ)
It’s alright, it’s alright
(อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท)

[Alright, you can turn it up]
([ ออลไร๊ท , ยู แค็น เทิน หนิด อัพ ])

Time is a train
(ไทม อีส ซา ทเรน)
Makes the future the past
(เมค เดอะ ฟยูเชอะ เดอะ พาซท)
Leaves you standing in the station
(ลีฝ ยู ซแทนดิง อิน เดอะ ซเทฌัน)
Your face pressed up against the glass
(ยุร เฟซ พเร็ซ อัพ อะเกนซท เดอะ กลัซ)

I’m just down the line from your love…[Zoo Station]
(แอม จัซท เดาน เดอะ ไลน ฟร็อม ยุร ลัฝ [ สู ซเทฌัน ])
You know I’m under the sign…[Zoo Station]
(ยู โน แอม อันเดอะ เดอะ ไซน [ สู ซเทฌัน ])
I’ve gotta make it on time
(แอฝ กอททะ เมค อิท ออน ไทม)
Make it on time…[Zoo Station]
(เมค อิท ออน ไทม [ สู ซเทฌัน ])
That’s alright…[Zoo Station]
(แด๊ท ออลไร๊ท [ สู ซเทฌัน ])
Just two stops down the line…[Zoo Station]
(จัซท ทู ซท็อพ เดาน เดอะ ไลน [ สู ซเทฌัน ])
Just a stop down the line…
(จัซท ดา ซท็อพ เดาน เดอะ ไลน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Zoo Station คำอ่านไทย U2

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น