เนื้อเพลง In The End คำอ่านไทย Black Veil Brides

In the end
( อิน ดิ เอ็นด)
As you fade into the night [whoa oh oh]
(แอ็ส ยู เฝด อีนทุ เดอะ ไนท [ โว้ว โอ โอ ])
Who will tell the story of your life?
(ฮู วิล เท็ล เดอะ ซโทริ อ็อฝ ยุร ไลฟ)

In the end
(อิน ดิ เอ็นด)
As my soul’s laid to rest
(แอ็ส มาย โซล เลด ทู เร็ซท)
What is left of my body
(ว็อท อีส เล็ฟท อ็อฝ มาย บอดอิ)
Or am I just a shell?
(ออ แอ็ม ไอ จัซท ดา เฌ็ล)
And I have fought
(แอ็นด ดาย แฮ็ฝ ฟอท)
And with flesh and blood I commanded an army
(แอ็นด วิฑ ฟเล็ฌ แอ็นด บลัด ดาย ค็อมมานด แอน อามิ)
Through it all I have given my heart for a moment of glory
(ธรู อิท ดอร์ ไอ แฮ็ฝ กีฝเอ็น มาย ฮาท ฟอ รา โมเม็นท อ็อฝ กโลริ)
[I gave it all]
([ ไอ เกฝ อิท ดอร์ ])

In the end
(อิน ดิ เอ็นด)
As you fade into the night [whoa oh]
(แอ็ส ยู เฝด อีนทุ เดอะ ไนท [ โว้ว โอ ])
Who will tell the story of your life [whoa oh]?
(ฮู วิล เท็ล เดอะ ซโทริ อ็อฝ ยุร ไลฟ [ โว้ว โอ ])
And who will remember your last goodbye [whoa oh]
(แอ็นด ฮู วิล ริเมมเบอะ ยุร ลาซท กู๊ดบาย [ โว้ว โอ ])
Cause it’s the end and I’m not afraid
(คอส อิทซ ดิ เอ็นด แอ็นด แอม น็อท อัฟเรด)
I’m not afraid to die.
(แอม น็อท อัฟเรด ทู ได)

I’m not afraid, I’m not afraid to die
(แอม น็อท อัฟเรด , แอม น็อท อัฟเรด ทู ได)

Born a saint
(บอน อะ เซนท)
Though with every sin I still wanna be holy
(โธ วิฑ เอฝริ ซิน นาย ซทิล วอนนา บี โฮลิ)
I will live again
(ไอ วิล ไลฝ อะเกน)
Who we are
(ฮู วี อาร์)
Isn’t how we live we are more than our bodies
(อีสซึ่น เฮา วี ไลฝ วี อาร์ โม แฑ็น เอ๊า บอดีสฺ)
If I fall I will rise back up and relive my glory
(อิฟ ฟาย ฟอล ไอ วิล ไรส แบ็ค อัพ แอ็นด รีลีฝ มาย กโลริ)

In the end
(อิน ดิ เอ็นด)
As you fade into the night [whoa oh]
(แอ็ส ยู เฝด อีนทุ เดอะ ไนท [ โว้ว โอ ])
Who will tell the story of your life [whoa oh]?
(ฮู วิล เท็ล เดอะ ซโทริ อ็อฝ ยุร ไลฟ [ โว้ว โอ ])
And who will remember your last goodbye [whoa oh oh]
(แอ็นด ฮู วิล ริเมมเบอะ ยุร ลาซท กู๊ดบาย [ โว้ว โอ โอ ])
Cause it’s the end and I’m not afraid
(คอส อิทซ ดิ เอ็นด แอ็นด แอม น็อท อัฟเรด)
I’m not afraid to die
(แอม น็อท อัฟเรด ทู ได)

In the end
(อิน ดิ เอ็นด)
As you fade into the night [whoa oh oh]
(แอ็ส ยู เฝด อีนทุ เดอะ ไนท [ โว้ว โอ โอ ])
Who will tell the story of your life [whoa]?
(ฮู วิล เท็ล เดอะ ซโทริ อ็อฝ ยุร ไลฟ [ โว้ว ])
And who will remember your last goodbye [whoa oh]
(แอ็นด ฮู วิล ริเมมเบอะ ยุร ลาซท กู๊ดบาย [ โว้ว โอ ])
Cause it’s the end and I’m not afraid
(คอส อิทซ ดิ เอ็นด แอ็นด แอม น็อท อัฟเรด)
I’m not afraid to die
(แอม น็อท อัฟเรด ทู ได)

Who will remember this last goodbye [whoa oh oh]
(ฮู วิล ริเมมเบอะ ดีซ ลาซท กู๊ดบาย [ โว้ว โอ โอ ])
Cause it’s the end and I’m not afraid
(คอส อิทซ ดิ เอ็นด แอ็นด แอม น็อท อัฟเรด)
I’m not afraid to die
(แอม น็อท อัฟเรด ทู ได)

Not afraid
(น็อท อัฟเรด)
I’m not afraid to die
(แอม น็อท อัฟเรด ทู ได)
Not afraid
(น็อท อัฟเรด)
I’m not afraid to die!
(แอม น็อท อัฟเรด ทู ได !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In The End คำอ่านไทย Black Veil Brides

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น