เนื้อเพลง When I Think about Angels คำอ่านไทย Jamie O’Neal

Why does the colour of
( ฮไว โด เดอะ คัลเออะ อ็อฝ)
My coffee match your eyes
(มาย คอฟฟิ แม็ช ยุร ไอ)
Why do I see you when
(ฮไว ดู ไอ ซี ยู ฮเว็น)
A stranger passes by
(อะ ซทเรนเจอะ แพเซ ไบ)
I swear I hear you in
(ไอ ซแว ไอ เฮีย ยู อิน)
The whisper of the wind
(เดอะ ฮวีซเพอะ อ็อฝ เดอะ วินด)
I feel you when the sun
(ไอ ฟีล ยู ฮเว็น เดอะ ซัน)
Is dancin’ on my skin
(อีส แดนซิน ออน มาย ซคิน)
And when it’s raining
(แอ็นด ฮเว็น อิทซ เรนนิง)
You won’t find me
(ยู ว็อนท ไฟนด มี)
Complainin’ ’cause
(คอมเพนนิน คอส)
When I think about rain
(ฮเว็น นาย ธิงค อะเบาท เรน)
I think about singing
(ไอ ธิงค อะเบาท ซิงกิง)
When I think about singing
(ฮเว็น นาย ธิงค อะเบาท ซิงกิง)
It’s a heavenly tune
(อิทซ ซา เฮฝเอ็นลิ ทยูน)
When I think about heaven then
(ฮเว็น นาย ธิงค อะเบาท เฮฝเอ็น เด็น)
I think about angels
(ไอ ธิงค อะเบาท เอนเจล)
When I think about angels
(ฮเว็น นาย ธิงค อะเบาท เอนเจล)
I think about you
(ไอ ธิงค อะเบาท ยู)

The taste of sugar sure
(เดอะ เทซท อ็อฝ ฌูกเออะ ฌุร)
Reminds me of your kiss
(ริไมนด มี อ็อฝ ยุร คิซ)
I like the way that they
(ไอ ไลค เดอะ เว แดท เด)
Both linger on my lips
(โบธ ลีงเกอะ ออน มาย ลิพ)
Kisses remind me of
(คีสเซซ ริไมนด มี อ็อฝ)
A field of b*tterflies
(อะ ฟีลด อ็อฝ บี *tterflies)
Must be the way the
(มัซท บี เดอะ เว เดอะ)
Heart is fluttering inside
(ฮาท อีส flutterings อีนไซด)
Beautiful distraction
(บยูทิฟุล ดิซทแรคฌัน)
You make every thought
(ยู เมค เอฝริ ธอท)
A chain reaction
(อะ เชน ริแอคฌัน)

When I think about rain
(ฮเว็น นาย ธิงค อะเบาท เรน)
I think about singing
(ไอ ธิงค อะเบาท ซิงกิง)
When I think about singing
(ฮเว็น นาย ธิงค อะเบาท ซิงกิง)
It’s a heavenly tune
(อิทซ ซา เฮฝเอ็นลิ ทยูน)
When I think about heaven then
(ฮเว็น นาย ธิงค อะเบาท เฮฝเอ็น เด็น)
I think about angels
(ไอ ธิงค อะเบาท เอนเจล)
When I think about angels
(ฮเว็น นาย ธิงค อะเบาท เอนเจล)
I think about you
(ไอ ธิงค อะเบาท ยู)

Anywhere I go
(เอนอิฮแว ไอ โก)
Anything I do
(เอนอิธิง ไอ ดู)
Everything around me baby
(เอ๊วี่ติง อะเรานด มี เบบิ)
Makes me think of you
(เมค มี ธิงค อ็อฝ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When I Think about Angels คำอ่านไทย Jamie O’Neal

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น