เนื้อเพลง If You Love Somebody Set Them Free คำอ่านไทย Sting

If you need somebody, call my name
( อิฟ ยู นีด ซัมบอดี้ , คอล มาย เนม)
If you want someone, you can do the same
(อิฟ ยู ว็อนท ซัมวัน , ยู แค็น ดู เดอะ เซม)
If you want to keep something precious
(อิฟ ยู ว็อนท ทู คีพ ซัมติง พเรฌอัซ)
You got to lock it up and throw away the key
(ยู ก็อท ทู ล็อค อิท อัพ แอ็นด ธโร อะเว เดอะ คี)
If you want to hold onto your possession
(อิฟ ยู ว็อนท ทู โฮลด ออนทู ยุร พ็อสเสฌอัน)
Don’t even think about me
(ด้อนท์ อีเฝ็น ธิงค อะเบาท มี)

If you love somebody, set them free
(อิฟ ยู ลัฝ ซัมบอดี้ , เซ็ท เฑ็ม ฟรี)

If it’s a mirror you want, just look into my eyes
(อิฟ อิทซ ซา มีเรอะ ยู ว็อนท , จัซท ลุค อีนทุ มาย ไอ)
Or a whipping boy, someone to despise
(ออ รา วิบพิง บอย , ซัมวัน ทู ดิซไพส)
Or a prisoner in the dark
(ออ รา พรีสเนอะ อิน เดอะ ดาค)
Tied up in chains you just can’t see
(ไท อัพ อิน เชน ยู จัซท แค็นท ซี)
Or a beast in a gilded cage
(ออ รา บีซท อิน อะ กิว เคจ)
That’s all some people ever want to be
(แด๊ท ซอร์ ซัม พี๊เพิ่ล เอฝเออะ ว็อนท ทู บี)

If you love somebody, set them free
(อิฟ ยู ลัฝ ซัมบอดี้ , เซ็ท เฑ็ม ฟรี)

You can’t control an independent heart
(ยู แค็นท ค็อนทโรล แอน อินดิเพนเด็นท ฮาท)
Can’t tear the one you love apart
(แค็นท เทีย ดิ วัน ยู ลัฝ อะพาท)
Forever conditioned to believe that we can’t live
(เฟาะเรฝเออะ ค็อนดีฌอัน ทู บิลีฝ แดท วี แค็นท ไลฝ)
We can’t live here and be happy with less
(วี แค็นท ไลฝ เฮียร แอ็นด บี แฮพพิ วิฑ เลซ)
So many riches, so many souls
(โซ เมนอิ ริชอิส , โซ เมนอิ โซล)
Everything we see we want to possess
(เอ๊วี่ติง วี ซี วี ว็อนท ทู พ็อสเสซ)

If you need somebody, call my name
(อิฟ ยู นีด ซัมบอดี้ , คอล มาย เนม)
If you want someone, you can do the same
(อิฟ ยู ว็อนท ซัมวัน , ยู แค็น ดู เดอะ เซม)
If you want to keep something precious
(อิฟ ยู ว็อนท ทู คีพ ซัมติง พเรฌอัซ)
You got to lock it up and throw away the key
(ยู ก็อท ทู ล็อค อิท อัพ แอ็นด ธโร อะเว เดอะ คี)
If you want to hold onto your possession
(อิฟ ยู ว็อนท ทู โฮลด ออนทู ยุร พ็อสเสฌอัน)
Don’t even think about me
(ด้อนท์ อีเฝ็น ธิงค อะเบาท มี)

If you love somebody, set them free
(อิฟ ยู ลัฝ ซัมบอดี้ , เซ็ท เฑ็ม ฟรี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If You Love Somebody Set Them Free คำอ่านไทย Sting

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น