เนื้อเพลง Another Day คำอ่านไทย Paul McCartney

Every Day She Takes A Morning Bath
( เอฝริ เด ชี เทค ซา มอนิง บัธ)
She Wets Her Hair,
(ชี เว็ท เฮอ แฮ ,)
Wraps A Towel Around Her
(แร็พ ซา เท๊าเว่ล อะเรานด เฮอ)
As She’s Heading For The Bedroom Chair,
(แอ็ส ชี เฮดอิง ฟอ เดอะ เบดรูม แช ,)
It’s Just Another Day.
(อิทซ จัซท แอะนัธเออะ เด)

Slipping Into Stockings,
(สลิพปิง อีนทุ ซทอคคิง ,)
Stepping Into Shoes,
(สเต๊ปพิง อีนทุ ฌู ,)
Dipping In The Pocket Of Her Raincoat.
(Dippings อิน เดอะ พอคเค็ท อ็อฝ เฮอ เรนโคท)
Ah, It’s Just Another Day.
(อา , อิทซ จัซท แอะนัธเออะ เด)

At The Office Where The Papers Grow She Takes A Break,
(แอ็ท ดิ ออฟฟิซ ฮแว เดอะ เพเพอะ กโร ชี เทค ซา บเรค ,)
Drinks Another Coffee
(ดริงค แอะนัธเออะ คอฟฟิ)
And She Finds It Hard To Stay Awake,
(แอ็นด ชี ไฟนด ซิท ฮาด ทู ซเท อะเวค ,)

It’s Just Another Day. Du Du Du Du Du
(อิทซ จัซท แอะนัธเออะ เด ดื ดื ดื ดื ดื)
It’s Just Another Day. Du Du Du Du Du
(อิทซ จัซท แอะนัธเออะ เด ดื ดื ดื ดื ดื)
It’s Just Another Day.
(อิทซ จัซท แอะนัธเออะ เด)

Ay
(ไอ)
So Sad, So Sad,
(โซ แซ็ด , โซ แซ็ด ,)
Sometimes She Feels So Sad.
(ซัมไทม์ ชี ฟีล โซ แซ็ด)
Alone In Her Apartment She’d Dwell,
(อะโลน อิน เฮอ อะพาทเม็นท ชี ดเว็ล ,)
Till The Man Of Her Dreams Comes To Break The Spell.
(ทิล เดอะ แม็น อ็อฝ เฮอ ดรีม คัม ทู บเรค เดอะ ซเพ็ล)

Ah, Stay, Don’t Stand Around
(อา , ซเท , ด้อนท์ ซแท็นด อะเรานด)
And He Comes And He Stays
(แอ็นด ฮี คัม แซน ฮี ซเท)
But He Leaves The Next Day,
(บัท ฮี ลีฝ เดอะ เน็คซท เด ,)
So Sad.
(โซ แซ็ด)
Sometimes She Feels So Sad.
(ซัมไทม์ ชี ฟีล โซ แซ็ด)

As She Posts Another Letter To The Sound Of Five,
(แอ็ส ชี โพซท แอะนัธเออะ เลทเทอะ ทู เดอะ เซานด อ็อฝ ไฟฝ ,)
People Gather ‘Round Her
(พี๊เพิ่ล แกฑเออะ เรานด เฮอ)
And She Finds It Hard To Stay Alive,
(แอ็นด ชี ไฟนด ซิท ฮาด ทู ซเท อะไลฝ ,)

It’s Just Another Day. Du Du Du Du Du
(อิทซ จัซท แอะนัธเออะ เด ดื ดื ดื ดื ดื)
It’s Just Another Day. Du Du Du Du Du
(อิทซ จัซท แอะนัธเออะ เด ดื ดื ดื ดื ดื)
It’s Just Another Day.
(อิทซ จัซท แอะนัธเออะ เด)

Ay
(ไอ)
So Sad, So Sad,
(โซ แซ็ด , โซ แซ็ด ,)
Sometimes She Feels So Sad.
(ซัมไทม์ ชี ฟีล โซ แซ็ด)
Alone In Her Apartment She’d Dwell,
(อะโลน อิน เฮอ อะพาทเม็นท ชี ดเว็ล ,)
Till The Man Of Her Dreams Comes To Break The Spell.
(ทิล เดอะ แม็น อ็อฝ เฮอ ดรีม คัม ทู บเรค เดอะ ซเพ็ล)

Ah, Stay, Don’t Stand Around
(อา , ซเท , ด้อนท์ ซแท็นด อะเรานด)
And He Comes And He Stays
(แอ็นด ฮี คัม แซน ฮี ซเท)
But He Leaves The Next Day,
(บัท ฮี ลีฝ เดอะ เน็คซท เด ,)
So Sad.
(โซ แซ็ด)
Sometimes She Feels So Sad.
(ซัมไทม์ ชี ฟีล โซ แซ็ด)

Every Day She Takes A Morning Bath She Wets Her Hair,
(เอฝริ เด ชี เทค ซา มอนิง บัธ ชี เว็ท เฮอ แฮ ,)
Wraps A Towel Around Her
(แร็พ ซา เท๊าเว่ล อะเรานด เฮอ)
As She’s Heading For The Bedroom Chair,
(แอ็ส ชี เฮดอิง ฟอ เดอะ เบดรูม แช ,)
It’s Just Another Day.
(อิทซ จัซท แอะนัธเออะ เด)

Slipping Into Stockings,
(สลิพปิง อีนทุ ซทอคคิง ,)
Stepping Into Shoes,
(สเต๊ปพิง อีนทุ ฌู ,)
Dipping In The Pockets Of Her Raincoat.
(Dippings อิน เดอะ พอคเค็ท อ็อฝ เฮอ เรนโคท)

Ah, It’s Just Another Day. Du Du Du Du Du
(อา , อิทซ จัซท แอะนัธเออะ เด ดื ดื ดื ดื ดื)
It’s Just Another Day. Du Du Du Du Du
(อิทซ จัซท แอะนัธเออะ เด ดื ดื ดื ดื ดื)
It’s Just Another Day.
(อิทซ จัซท แอะนัธเออะ เด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Another Day คำอ่านไทย Paul McCartney

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น