เนื้อเพลง That’s How You Know คำอ่านไทย Demi Lovato

How does she know that you love her?
( เฮา โด ชี โน แดท ยู ลัฝ เฮอ)
How do you show her you love her?
(เฮา ดู ยู โฌ เฮอ ยู ลัฝ เฮอ)
How does she know that you really
(เฮา โด ชี โน แดท ยู ริแอ็ลลิ)
Really, truly love her?
(ริแอ็ลลิ , ทรูลิ ลัฝ เฮอ)

It’s not enough to take
(อิทซ น็อท อินัฟ ทู เทค)
The one you love for granted
(ดิ วัน ยู ลัฝ ฟอ กรานท)
You must remind her
(ยู มัซท ริไมนด เฮอ)
Or she’ll be inclined to say
(ออ เฌ็ล บี อีนคไลน ทู เซ)

How do I know he loves me?
(เฮา ดู ไอ โน ฮี ลัฝ มี)
[How do you know? How do you know?]
([ เฮา ดู ยู โน เฮา ดู ยู โน ])
How do I know he’s mine?
(เฮา ดู ไอ โน อีส ไมน)
[How do you know?]
([ เฮา ดู ยู โน ])

Well, does he leave a little note
(เว็ล , โด ฮี ลีฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล โนท)
To tell you you are on his mind?
(ทู เท็ล ยู ยู อาร์ ออน ฮิส ไมนด)
Send you yellow flowers
(เซ็นด ยู เยลโล ฟเลาเออะ)
When the sky is grey?
(ฮเว็น เดอะ ซไค อีส กเร)
He’ll find a new way to show you
(เฮ็ล ไฟนด อะ นยู เว ทู โฌ ยู)
A little bit everyday
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท เอวี่เดย์)
That’s how you know
(แด๊ท เฮา ยู โน)
That’s how you know
(แด๊ท เฮา ยู โน)
He’s your love
(อีส ยุร ลัฝ)

Everybody wants to live
(เอวี่บอดี้ ว็อนท ทู ไลฝ)
Happily ever after
(แฮพพิลิ เอฝเออะ อาฟเทอะ)
Everybody wants to know
(เอวี่บอดี้ ว็อนท ทู โน)
Their true love is true
(แด ทรู ลัฝ อีส ทรู)

How do you know he loves you?
(เฮา ดู ยู โน ฮี ลัฝ ยู)
[How do you know? How do you know?]
([ เฮา ดู ยู โน เฮา ดู ยู โน ])
How do you know he’s yours?
(เฮา ดู ยู โน อีส ยุร)
[How do you know?]
([ เฮา ดู ยู โน ])

Well, does he take you out dancing
(เว็ล , โด ฮี เทค ยู เอ้า แด็นซิง)
Just so he can hold you close?
(จัซท โซ ฮี แค็น โฮลด ยู คโลส)
Dedicate a song with words
(เดดอิเคท อะ ซ็อง วิฑ เวิด)
Meant just for you?
(เม็นท จัซท ฟอ ยู)
He’ll find his own way to tell you
(เฮ็ล ไฟนด ฮิส โอน เว ทู เท็ล ยู)
With the little things he’ll do
(วิฑ เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง เฮ็ล ดู)
That’s how you know
(แด๊ท เฮา ยู โน)
That’s how you know
(แด๊ท เฮา ยู โน)
He’s your love
(อีส ยุร ลัฝ)
He’s your love
(อีส ยุร ลัฝ)
[How do you know? How do you know?]
([ เฮา ดู ยู โน เฮา ดู ยู โน ])

How does she know that you love her?
(เฮา โด ชี โน แดท ยู ลัฝ เฮอ)
How do you show her you love her?
(เฮา ดู ยู โฌ เฮอ ยู ลัฝ เฮอ)
How does she know that you really
(เฮา โด ชี โน แดท ยู ริแอ็ลลิ)
Really, truly love her?
(ริแอ็ลลิ , ทรูลิ ลัฝ เฮอ)

That’s how you know
(แด๊ท เฮา ยู โน)
He loves you
(ฮี ลัฝ ยู)
That’s how you know
(แด๊ท เฮา ยู โน)
It’s true
(อิทซ ทรู)

Because he’ll wear your favorite color
(บิคอส เฮ็ล แว ยุร เฟเฝอะริท คัลเออะ)
Just so he can match your eyes
(จัซท โซ ฮี แค็น แม็ช ยุร ไอ)
Plan a private picnic
(แพล็น อะ พไรฝิท พีคนิค)
By the fire’s glow
(ไบ เดอะ ไฟร กโล)
His heart will be yours forever
(ฮิส ฮาท วิล บี ยุร เฟาะเรฝเออะ)
Something everyday will show
(ซัมติง เอวี่เดย์ วิล โฌ)
That’s how you know
(แด๊ท เฮา ยู โน)
That’s how you know
(แด๊ท เฮา ยู โน)
That’s how you know
(แด๊ท เฮา ยู โน)
That’s how you know
(แด๊ท เฮา ยู โน)
He’s your love
(อีส ยุร ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง That’s How You Know คำอ่านไทย Demi Lovato

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น