เนื้อเพลง Let The Feeling Flow คำอ่านไทย Peabo Bryson

Falling in love, it was easy at the start
( ฟ๊อลิง อิน ลัฝ , อิท วอส อีสอิ แอ็ท เดอะ ซทาท)
I thought I had it in my hands
(ไอ ธอท ไอ แฮ็ด ดิท อิน มาย แฮ็นด)
Something went wrong, somewhere we lost a part
(ซัมติง เว็นท ร็อง , ซัมแวร์ วี ล็อซท ดา พาท)
It was more than we could stand, yeah
(อิท วอส โม แฑ็น วี เคิด ซแท็นด , เย่)

It was too late when I realized
(อิท วอส ทู เลท ฮเว็น นาย รีแอะไลส)
That I couldn?t see the forest for the trees
(แดท ไอ คูดอึน ที ซี เดอะ ฟอเร็ซท ฟอ เดอะ ทรี)
What was wrong with me
(ว็อท วอส ร็อง วิฑ มี)
There comes a time in every life
(แดร์ คัม ซา ไทม อิน เอฝริ ไลฟ)
Love will come your way
(ลัฝ วิล คัม ยุร เว)
And if it should stay
(แอ็นด อิฟ อิท เชิด ซเท)
You?d better hold on to it tight
(ยู ดี เบทเทอะ โฮลด ออน ทู อิท ไทท)

And never let it go, not love
(แอ็นด เนฝเวอะ เล็ท ดิธ โก , น็อท ลัฝ)
It?s a shining star that?s here to guide you
(อิท เอส ซา ชายนิง ซทา แดท เอส เฮียร ทู ไกด ยู)
Every lover knows
(เอฝริ ลัฝเออะ โน)
You?ve got to hold on to the good inside you
(ยู ve ก็อท ทู โฮลด ออน ทู เดอะ เกิด อีนไซด ยู)
Let the feeling flow
(เล็ท เดอะ ฟีลอิง ฟโล)
And I?m sure love will grow
(แอ็นด ดาย เอ็ม ฌุร ลัฝ วิล กโร)

Falling in love, was so easy at the start
(ฟ๊อลิง อิน ลัฝ , วอส โซ อีสอิ แอ็ท เดอะ ซทาท)
I thought I had it here in my hands, here in my hands
(ไอ ธอท ไอ แฮ็ด ดิท เฮียร อิน มาย แฮ็นด , เฮียร อิน มาย แฮ็นด)
Something went wrong, somewhere I lost a part
(ซัมติง เว็นท ร็อง , ซัมแวร์ ไอ ล็อซท ดา พาท)
More than I could stand, yeah
(โม แฑ็น นาย เคิด ซแท็นด , เย่)

It was too late when I realized
(อิท วอส ทู เลท ฮเว็น นาย รีแอะไลส)
That I couldn?t see the forest for the trees
(แดท ไอ คูดอึน ที ซี เดอะ ฟอเร็ซท ฟอ เดอะ ทรี)
Something?s wrong with me [Here with me]
(ซัมติง เอส ร็อง วิฑ มี [ เฮียร วิฑ มี ])
There comes a time in every life
(แดร์ คัม ซา ไทม อิน เอฝริ ไลฟ)
Love will come your way
(ลัฝ วิล คัม ยุร เว)
And if it should stay
(แอ็นด อิฟ อิท เชิด ซเท)
You?d better hold on to it tight
(ยู ดี เบทเทอะ โฮลด ออน ทู อิท ไทท)

And never let it go [Let the feeling flow], not love
(แอ็นด เนฝเวอะ เล็ท ดิธ โก [ เล็ท เดอะ ฟีลอิง ฟโล ] , น็อท ลัฝ)
It?s a shining star that?s here to guide you [Every lover]
(อิท เอส ซา ชายนิง ซทา แดท เอส เฮียร ทู ไกด ยู [ เอฝริ ลัฝเออะ ])
Every lover knows
(เอฝริ ลัฝเออะ โน)
You?ve got to hold on [Hold on] to the feeling inside you [Feeling inside you]
(ยู ve ก็อท ทู โฮลด ออน [ โฮลด ออน ] ทู เดอะ ฟีลอิง อีนไซด ยู [ ฟีลอิง อีนไซด ยู ])
Let the feeling flow
(เล็ท เดอะ ฟีลอิง ฟโล)
And I?m sure love will grow
(แอ็นด ดาย เอ็ม ฌุร ลัฝ วิล กโร)

Yeah, yeah
(เย่ , เย่)
Let the feeling flow [Hold on]
(เล็ท เดอะ ฟีลอิง ฟโล [ โฮลด ออน ])
Let it flow [Whoa…oh…oh…]
(เล็ท ดิธ ฟโล [ โว้ว โอ โอ ])
Let it flow [Yeah]
(เล็ท ดิธ ฟโล [ เย่ ])
You?ve got, got to let [Feeling inside you]
(ยู ve ก็อท , ก็อท ทู เล็ท [ ฟีลอิง อีนไซด ยู ])
Let it flow
(เล็ท ดิธ ฟโล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Let The Feeling Flow คำอ่านไทย Peabo Bryson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น